مجله نوجوان 166 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 166 صفحه 20

0 زنبیل لغتنامۀ واژگان مهندسی! 1. این بستگی دارد به ..... یعنی: جواب سوال شما را نمی دانم! 2. این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسی فهمیده شد. یعنی: این موضوع را به طور تصادفی فهمیدم! 3. نحوۀ عمل دستگاه بسیار جالب است. یعنی: دستگاه کار می‏کند و این برای ما تعجب انگیز است! 4. کاملاً انجام شده یعنی: راجع به 10 درصد کار تنها برنامه ریزی شده! 5. ما تصحیحاتی روی سیستم انجام دادیم تا آن را ارتقا دهیم. یعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از اول شروع کرده‏ایم! 6. پروژه به دلیل بعضی مشکلاتِ دیده نشده، کمی از برنامه‏ریزی عقب است. یعنی: تاکنون روی پروژۀ دیگری کار می‏کردیم! 7. ما پیشگویی می‏کنیم... یعنی: 90 درصد احتمال خطا می‏رود! 8. این موضوع در مدارک علمی تعریف نشده. یعنی: تاکنون کسیاز اعضای تیم پروژه بهاین موضوع فکر نکرده است!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 166صفحه 20