مجله نوجوان 245 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 2

شب زیباست. ستاره ها در سیاهی شب زیبا و تماشایی اند. ستاره ها ستون های آسمان ها هستند . اگر دلتان برای دیدن ستاره ها تنگ شد ، شب های روستاها ، شب هایی که در جاده و بیابان هستید ، بهترین ساعت های دیدن آسمان است. می بینید؟ دیده اید؟ واقعا زیبا و تماشایی اند؛ و بسیار بسیار زیاد ! همه ی این ها از خواست و قدرت خداست. خدایی که خالق همه ی زیبایی هاست. ای خدا بی همتا دوستت داریم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 2