مجله نوجوان 245 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 26

داستانک ها محمدرضا شمس تاریخ جهان سلطانی از دانشمندی خواست که تاریخ جهان را برای او بنویسد. دانشمند ده سال تمام زحمت کشید و نتیجه زحمات و مطالعاتش را در کتابهای زیادی نوشت. بعدآن ها را بار چند شتر کرد و به نزد سلطان برد. سلطان با دیدن آن همه کتاب گفت:"من وقت خواندن این همه کتاب را ندارم. اگر ممکن است آنها را خلاصه کن." دانشمند پنج سال دیگر وقت صرف کرد و این بار کتابها را بار یک الاغ کرد و به نزد سلطان برد. سلطان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 26