مجله نوجوان 45 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 45 صفحه 8

علمی آرزو رضوی چارلز داروین در یک روز سرد و طوفانی سال 1831 یک کشتی کهنه به نام بیگل (سک شکاری پا کوتاه) از بندرگاه پورتسموث، دور می شد و در کابین کوچکی، دانشجوی 22 ساله ای به نام چارلز داروین، که احساس دریا زدگی می کرد، خوابیده بود. این کشتی در راه سفر اکتشاف پنج ساله ای بود که برای حکومت انگلستان انجام می شد. افراد این گروه اکتشافی مامور کشف خط ساحلی و جزایر امریکای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند و تهیه نقشه های دقیق تازه ای بودند. داروین به عنوان دستیار افتخاری، با این گروه می رفت و کارش بررسی گیاهان و جانورانی بود که در جاهای مختلف یافت می شد. زندگی در یک کشتی پر ازدحام خیلی دشوار بود. وضع غذا بسیار بد بود. داروین پیوسته گرفتار دریازدگی بود و تنها هنگامی واقعا خوشحال می شد که بیگل پهلو می گرفت و او می توانست برای گردآوری نمونه های گیاهان، حشرات، سنگها و جانوران کوچک به ساحل برود؛ اما چون کشتی پر از مسافر بود، داروین ناچار بود نمونه های خود را در جعبه هایی بگذارد و آنها را به انگلستان بفرستد. با اینکه وضع اسف بار کشتی بادبانی، پیوسته تندرسیت داروین را تهدید می کرد، او هرگز به خاطر سفری که پیش گرفته بود افسوس نمی خورد و بعدها می گفت: "این سفر، مهمترین حادثه زندگی من بود و راه تمامی زندگی من را تعیین کرد." راه زندگی داروین، غیر عادی ترین راه از آب در آمد. نظریه او درباره بنیاد جانوران و تکامل آنها در سده نوزدهم بزرگترین تاثیر را به جا گذاشت و دانش جانورشناسی را به کلی تغییر داد و حتی امروز که صد سال از ان روزگار می گذرد، دانشمندان و محققان هنوز رباره نظریه های داروین بحث و گفتگو می کنند. در زمان داروین بیشتر مردم عقیده داشتند که زمین و جانورانش، فقط چند صد سال پیش آفریده شده اند و به باور آنها، همه چیز به صورت آغازین خود باقی مانده بود و از روزگار آفرینش تا ان روز چیزی دگرگون نشده و این را نظریه آفرینش جداگانه می خواندند. داروین و تعداد دیگری از دانشمندان مثل لامارک، زیست شناس و چارلزلایل، زمین شناس که این نظریه را نمی پذیرفتند، می خواستند ثابت کنند که از پیدایش زمین و ساکنان آن میلیونها سال می گذرد و می گفتندکه در آغاز، تنها چند شکل ساده زندگی وجود داشته است و این شکلها، در طول زمان دگرگون شده و گسترش یافته اند. این فرایند آهسته دگرگونی، تکامل خوانده می شود. داروین بیست و سه سال دیگر از عمر خود را صرف گردآوری حقایق لازم کرد و هزاران گیاه وجانوری را که در سفر دور و دراز دریایی خود گردآورده بود، بررسی کرد و آنگاه با خود گفت:آیا این همه شکل و صورت بی پایان از روز آفرینش، در روی زمین وجود داشته است؟ چرا جانداران این همه گوناگونند؟ چرا دسته ای فقط در آب و هوای سرد و دسته ای دیگر در آب و هوای گرم یافت می شوند. وانگهی، سنگواره ها، یعنی نقشهای گیاهان، ماهیها و حشرات عجیبی که صدها سال پیش زیسته و مرده بودندئ، در اختیارش بود و آنها را از زیر خاک به دست آورده بود. او با خود گفت: چرا امروزه چنین جاندارانی وجود ندارند؟ او تا پاسخ پرسشها را پیدا نمی کرد نمی توانست نظریه تکامل خود را به اثبات برساند. از این رو به مطالعه آزمایشها و تجربیات دیگران پرداخت و اطلاعات زیادی درباره گیاهان و جانوران مختلف جمع آوری کرد؛ از جمله اینکه محل زندگیشان کجاست؟ چگونه تولید مثل می کنند؟ چگونه خود را با آب و هواهای گوناگون و شرایط مختلف زندگی سازگار می کنند؟ و خود نی با پرورش کبوترها،

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 45صفحه 8