مجله نوجوان 45 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 45 صفحه 23

شعر خط می کشید خط می کشید روی تمام سوالها تعریفه، معادله ها، احتمالها خطی کشید روی تساوی عقل و عشق، خطی دگر به قاعده ها و مثالها از خودکشید دست و به خود نیز خط کشید؛ خطی به روی دفتر خط ها و خالها خطی دگر کشید به قانون خویشتن قانون لحظه ها و زمانها و سالها خط ها به هم رسیده و یک جمله ساختند: با "عشق" ممکن است تمام محالها ابوالفضل نظری انتظار تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو ببین، باقی است روی لحظه هایم جای پای تو اگر کافر اگر مومن، به دنبال تو می گردم چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو؟ دلیل خلت آدم! نخواهی رفت از یادم خدا هم در دل من پر نخواهد کرد جای تو صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی، ای موعود! پر از داغ شقایقهاست آوازم برای تو تو را من با تمام انتظارم جست و جو کردم کدامین جاده امشب می گذارد سر به پای تو؟ نشان خانه ات را از تمام شهر پرسیدم مگر آن سوتر است از این تمدن روستای تو یوسفعلی میرشکاک

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 45صفحه 23