مجله نوجوان 45 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 45 صفحه 33

سرگرمی طراح جدول: مسعود اختری افقی 1- مجله ای که در دست توست - رود ارس به این رود معروف است 2- نام امام هشتم شیعیان - کشتی جنگی 3- فاز نیست - ترش و شیرین 4- آب یکه از چشم می آید 5- از درختان سوزنی - دارو 6- دستور 7- بادمجان بم ندارد - نابینا 8- زین - صد و یازده 9- منسوب به یمن - نزاد آلمانی عمودی 1- نوعی پرنده است - گذشته 2- از مقدمات نماز - حالت 3- 365 روز را گویند - قطار 4- صدا 5- یکی از مهم ترین صادرات ایران - ماه اول پاییز 6- تیره 7- ترنم بی آغاز - جوهر مرد است 8- پدر رستم - قرض 9- پیامبر زیبا رو - کتاب آسمانی مسلمانان پاسخ جدول 44

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 45صفحه 33