مجله نوجوان 15 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 15

سوژه طلایی امروزه اگر مولانا را یک شخص بدانیم، اشتباه است. مولانا یک دنیا است با تمام تجربه ها و تلاش ها و تقلاهایی که در آن صورت گرفته و رویاها و آرزوهایی که در آن جریان دارد. مولانا نماینده ذهنیت جمعی فرازمانی و فرامکانی بشر است. ترکیب ذهن و دل او که هر از گاهی رنگی از یکی بر دیگری زده است. مولانا تازه است. بدیع است، سبز است، مثل هوای فروردین، مثل سرشاری اول بهار، مولانا بهار بشری است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 15