مجله نوجوان 15 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 17

زیارت مولانا در قونیه- یکی از زیباترین شهرهای ترکیه- هستیم. وارد خیابانی می شویم که مقبره مولانا در آن قرار دارد. همه گروه، حال و هوایی خاص پیدا کرده اند و این حس در طیفی عاشقانه و عارفانه در حال انتشار است. ناگهان گنبد سبز مقبره مولانا را رو به روی خود می بینیم. قدم به محوطه مقبره می گذاریم. پیش از ورود به مکان سرپوشیده ای که مقبره در آن قرار دارد، کفش هایمان را در می آوریم و اکثر خانم هایی که از کشورهای غربی آمده اند موی خود را با روسری می پوشانند. در بدو ورود با مقبره هایی رو به رو می شوی که یاران و شیفتگان مولانا بوده اند و اینک در جوار مراد خویش به آرامشی ابدی رسیده اند. بخش داخلی ساختمان اصلی مقبره را قسمت هایی چون مدخل، قرائت خانه، در نقره ای، مزارات چلیبان، گنبد سبز، گنبد کرسی، سماع خانه، جایگاه تماشاچیان، جایگاه نوازندگان، مسجد جایگاه پذیرایی، حجره های دراویش، کتابخانه، مطبخ و قبور مولویان تشکیل می دهد که در حال حاضر بخش هایی از آن را به موزه اختصاص داده اند. پس از عبور از مقبره های چلبیان به گنبد سبز می رسی که مقبره مولانا در آن مکان قرار دارد. سکوت نسبی حاکم بر محیط و حال و هوای خاص دورن، فضایی عارفانه را پدید آورده است تا هر کس که به سهم و بضاعت خویش از آن بهره گیرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 17