مجله نوجوان 15 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 31

اصلاح با آرامش آلبرت انیشتین در گوشه ای از آینه حمام خانه اش نوشته بود: صورتت را آرام اصلاح کن. از قرار معلوم، او در حال خواب هم روز نظریه هایش کار می کرد؛ یعنی قبل از خواب از مغزش می خواست همچنان بررسی مساله ای را ادامه دهد و بعد می خوابید صبح روز بعد در حال اصلاح صورت، مغزش حل مساله را رو می کرد و اگر آن تذکر روی آینه نبود، احتمالاً همیشه گلوی خودش را می برید. نکته: ما می توانیم از ضمیر ناخودآگاهما برای حل مساله ای، کمک بگیریم فقط باید حواسمان باشد وقتی جواب مساله را گرفتیم، خودمان را به کشتن ندهیم. بهای دانسته ها «چارلز اشتاین مز» مهندس برق و مخترع معروف آلمانی، طی سال ها کار در شرکت جنرال الکتریک با لقب«جادوگر الکتریسیته» شناخته شده بود. بعد از بازنشستگی، شرکت جنرال الکتریک از او برای بررسی اشکالی که در یک سری از ماشین ها ایجاد شده بود دعوت کرد او مدتی را صرف قدم زدن و بررسی قسمت های مختلف ماشین ها کرد بالاخره یک تکه گچ از جیبش بیرون آورد و یک علامت روی گوشه ای از یکی از ماشین ها کشید. متخصص ها بعد از بررسی متوجه شدند که اشکال دقیقا از همانجایی که رویش علامت کشیده بودند. مدتی بعد «اشتاین مز»فاکتوری به مبلغ 10000دلار برای شرکت فرستاد. وقتی مدیران شرکت از او خواستند توضیح دهد که چرا برای کشیدن یک چنین مبلغ بالایی را خواسته فاکتور دیگری فرستاد و در آن نوشت: زدن علامت با گچ ................1دلار شناسایی محل خرابی ........999دلار نکته: واقعا ارزش دانش و آگاهی چقدر است؟ خودت برو کنار یک شب در میان دریا، کاپیتان یک کشتی جنگی، متوجه نور یک کشتی دیگر درست از نقطه مقابل شد. او با نور به آن کشتی علامت داد که مسیرت را ده درجه به سمت شمال تغییر بده. از کشتی مقابل پاسخ آمد که:خودت مسیرت را ده درجه به سمت جنوب تغییر بده. کاپیتان عصبانی شد و علامت داد: من یک کاپیتانم، می گویم مسیرت را تغییر بده. کاپیتان حسابی از کوره در رفت و با خشم علامت داد: برو کنار، من در یک کشتی جنگی هستم. جواب آمد که: خودت برو کنار من در یک فانوس دریایی هستم. نکته: بهتر است قبل از داد و فریاد، خوب دور و اطرافمان را نگاه کنیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 31