مجله نوجوان 15 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 33

سرگرمی از راست به چپ 1- رخداد- کنار صورت 2- بدون صدا- از اجزای صورت 3- گیاه سر- نام گلی است - از حروف الفبای انگلیسی 4- میوه ترش- گرامیداشت- از حروف پرسش 5- جنس مونث-پایه و اساس 6- جانشین- مثل پوست پیاز 7- نقش- سرگردان برعکس 8- بهشت- نورانی- از رنگ های اصلی 9- حرف ندا- فردای پریروز - یازده 10- امر به نرفتن- مومن همیشه دارد. 11- روشن نیست- سختی از بالا به پایین 1- بالای زمین- برآورده کردن 2- نشان سوختگی - پدر شعر نو 3- حیوان دریایی- مقام وزیری- اگر 4- کوچک ترین ذره مولکول- رود موسی- یک اسم خارجی 5- زنده- ساز چوپان 6- زیبایی- چونکه 7- صفت وحشی گری- صورت 8- دستی - وسیله پرواز - سر بر عکس 9- مخفف ماه یا ابر نزدیک به زمین - گوشه گیری - من و شما 10- کاشف الکل- زما بی رویش 11- در حال خنده - به دیدار بیمار رفتن لغت نامه قسمت اول حرف (د) داربست: به دار بسته شده؛ اعدامی داشبرد: چیزی که برادر آدم می برد؛ داداش برده داماد: به دام آمده؛ در تله افتاده دربست: در بسته شده؛ زندان دربدر: دودره درخواست: دادن سفارش«در» به نجار در دانه: دانه ای که می کارند و از آن دری می روید. درگذشته: گذشته از در؛ به کسی که در اطاق باشد گفته می شود. درهم: واحد پولی که سوا کردنی نیست. دریا: در یا پنجره یا چیزی شبیه آن.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 33