مجله نوجوان 235 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 235 صفحه 16

گزارش دوست یک بهشت کوچک ؛ روستای کندوان نوشته : تفرّج امروز می خواهم به یکی از سه روستای شگفت انگیز دنیا سر بزنیم . . . . خیالتان راحت ! لازم نیست سفر دور و درازی برویم روستا همین نزدیکی هاست . . . . همین جا . . . . در ایران خودمان ! آماده اید ؟ ! . . می خواهیم به شصت و دو کیلومتری شهر تبریز سفر کنیم وقتی از سمت غرب تبریز به طرف شهرستان "اسکو" حرکت می کنیم بعد از عبور از رودخانه و درّه ای سرسبز به منطقه کوهستانی سهند می رسیم همان جایی که روستای کلّه قندی ! "کندوان" را در آغوش گرفته است . کم کم از پشت درخت ها و مراتع سرسبز ده ها خانه سنگی ظاهر می شوند که از دور شبیه به کلّه قند هستند "عکس دورنمای کندوان" اینجا روستای صخرهای کندوان است ؛ یکی از سه روستای صخره ای و زیبای دنیا که اهالی آن خانه هایشان را از دل صخره های کوه به شیوه متفاوت و زیبایی کنده اند . اما در میان همین سه روستا هم کندوان یک استثنا به شمار می آید ؛ چرا که دیگر کسی در "کاپادوکیه" ترکیه و "داکوتای" آمریکا زندگی نمی کند اما کندوان تبریز هنوز نفس می کشد و زندگی روزمره با همه قشنگی هایش در آن جریان دارد . در دل تپّه های سنگی سهند که ارتفاع بعضی از آن ها به چهل متر هم می رسد آغل ، انبار و اتاقک های زیادی برای زندگی حفر شده است . بعضی از این خانه ها دو یا سه و حتی چهار طبقه هستند که از داخل با یکدیگر ارتباط ندارند . این طبقات از طریق پلکان سنگی زیبایی که آن ها دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 23 پیاپی 235 / 28 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 235صفحه 16