مجله نوجوان 235 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 235 صفحه 18

ورزش دوست آشنایی با ورزش پینت بال تاریخچه پینت بال به ادعای صاحبنظران و کارشناسان ورزش پینت بال درجهان به عنوان چهارمین ورزش پرتحرک محسوب می شود و حتی از اسنوبورد نیز جلوتر زده است . ورزش پینت بال (Paint Ball) از دو واژه پینت (Paint) رنگی و بال (Ball) توپ تشکیل شده است . و به معنای توپ رنگی است که به وسیله اسلحه به سوی اهداف انسانی شلیک می شود و دو تیم طی 5 دقیقه در میدان جنگ با یکدیگر مبارزه می کنند . مسابقه جهانی این ورزش به سال 1970 باز می گردد . در اوایل دهه 70 در کشور آمریکا خودروهای کشاورزی وجود داشت که در قست عقب آن ها پمپی متصل بود که رنگ را به مسافت های دور پرتاب می کرد و با این وسیله درخت هایی را که باید قطع و یا هرس می شدند علامت گذاری می کرد ایده تبدیل این سیستم به صورت یک بازی از همین زمان آغاز شد و تکمیل نشانه روهای قابل حمل و تکنولوژی ساخت آنها تا اوایل دهه 80 طول کشید . در آن زمان نشانه روها از نوع "شات گان" و پینت بال های مصرفی در آن رنگ های معمولی بودند . درسال 1981 عده ای از علاقه مندان به ورزش ، با ابتکار و نوآوری تغییراتی در این دستگاه و گلوله های آن دادند و نخستین شکل از بازی پینت بال را به وجود آوردند با توجه به جذابیت این ورزش و هیجان موجود در آن و استعداد موجود این رشته ، در جهت افزایش دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 23 پیاپی 235 / 28 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 235صفحه 18