مجله کودک 264 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 264 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند حضرت امام (س) برای خود، عنوان و بهره­ای قائل نبودند. آن دستی که توانسته بود تمام سیاست­های دنیا را با قدرت خویش تغییر دهد و جا به جا کند،آن زبان گویایی که کلامش مثل بمب در دنیا منفجر می­شد و اثر می­گذاشت، آن اراده نیرومندی که کوههای بزرگ در مقابلش کوچک بودند؛ هر وقت از مردم صحبت می­شد، خود را کوچکتر می­انگاشت و در مقابل احساسات، ایمان، شجاعت، عظمت و فداکاری مردم، سر تعظیم فرود می­آورد و فروتنانه می­گفت: مردم از ما بهترند. انسان­های بزرگ همین گونه­اند. گاهی در برابر کارهایی که به نظر مردم، معمولی می­آید، آن روح بزرگ و آن کوه ستبر، تکان می­خورد و می­لرزید. هنگام جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یک صبح زیبا و دلنشین دیگر در خانه ی جان، صاحب گارفیلد؛ آغاز می­شود. زنگ ساعت درست سر ساعت هفت و بیست دقیقه گارفیلد را از خواب بیدار می­کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 264صفحه 4