حضور 78
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 78

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

jsmal78

‎ ‎

‎ ‎

‏صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری‏

‏زیرنظرهیئت تحریریه‏‎ ‎‏(حمید‏‏ ‏‏انصاری، سیدعلی محمد بشارتی، محمدعلی خسروی، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)‏

‏قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری‏

‏هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی‏

‏روی جلد: پرتره امام خمینی(س)، ره کوه، 1377،‏

‏کلاژ تصویر سازی، 48×68، (گنجینه مهر)‏

‏تنظیم جلد و گرافیک: ارسلان عبدالرحمان‏

‏حروف چینی: فرناز ساعدی‏

‏لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج‏

‏تک شماره: 400 تومان‏

‏ نقل مطالب با ذکرمآخذ بلامانع است  ‏‏ مقالات ارسالی مسترد  نمی گردد ‏‏ حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.‏

‎ ‎‏  نشانی: تهران  ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671‏

‎ ‎

‎ ‎

god copy