مجله کودک 26 صفحه 63
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 26 صفحه 63

حضرت علی اکبر پایین قبر امام حسین (ع) دفن شده است. همچنین در هنگام زیارت مقبرۀ امیرالمومنین­علی(ع) در نجف نیز ایشان هرگز بالای مقبره حضرت نمی­رفتند وآن را دور نیز نمی­زدند، چون روایت شده است که سر مقدس امام حسین (ع) بالای سر مطهر پدر گرامی­شان حضرت امیرالمومنین علی(ع) دفن شده است. امام همیشه و در همه حال احترام به این بزرگواران را رعایت می­کردند؛ به همبن دلیل همراهان و یاران امام نیز در هنگام زیارت مانند ایشان رفتار می­کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 26صفحه 63