مجله کودک 48 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 48 صفحه 3

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامۀ کودکان ایرانی صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ((ره)) · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء - سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویرگر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء · مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا · عکس: امیرمحمد لاجورد · حروفچین: نیرالسادات والاتبار د مثل دوست: دیدار دوست: شعر دوست: قصه ی دوست: بازی دوست: دانش دوست: لبخند دوست: قصه ی مصوّر: لبخند دوست: ورزش دوست: قصۀ دوست(ترجمه): فکر دوست: داستان دوست: جهان دوست: جدول دوست لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، پایین تر از هویزه، کوچه شهید متحیری، پلاک 98، طبقه سوم، واحد 9- تلفن 8765920 نشانی پخش: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، شماره 1430 مؤسسه عروج تلفن: 6404873 نمابر:6400915 نشانی پست الکترونیکی: doost-ekoodak@yahoo.com

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 3