مجله کودک 48 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 48 صفحه 21

لبخند دوست اگر می­خواهید بین سه نفر دعوا بیندازید، چه کار کنید؟ وقتی که سه نفر از بچّه­های کلاسِ شما خیلی با هم دوست هستند، شما می­توانید با راه حلهای که ما پیشنهاد می­دهیم، بین آنها دعوا بیندازید و کلّی بخندید. راه حلّ اوّل: خیلی دوستانه از هر سه نفر آنها خواهیش کنید که با هم دعوا کنند تا شما بتوانید با خندیدن به آنها تفریح کنید. اگر پیشنهاد شما را قبول نکردند، می­توانید از راه حل­های بعدی استفاده کنید. راه حّل دوم: سعی کنید نفر اوّل را به رفتن به پارک، نفر دوم را به رفتن به سینما، و نفر سوّم را به رفتن به استخر، تشویق کنید. مطمئن باشید که اگر یک روزی سه تایی، با هم بخواهند به تفریح بروند، حتماً با هم سر اینکه به پارک بروند یا به استخر یا به سینما، دعوایشان می­شود. راه حلّ سوم: به آنها پانصد تومان پول بدهید و بگویید: ((با این پول سه نفری، یک چیزی بخرید و بخورید.)) از آنجایی که آنها نمی­توانند پانصد تومان را به سه قسمت مساوی تقسیم کنند حتماً با هم دعوایشان خواهد شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 21