مجله کودک 48 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 48 صفحه 32

جدول دوست جدول کلمه­ها در جدول این شماره شما باید کلمه­هایی را که می­بینید، با توجه به تعداد حروف آنها، در جدول قرار دهید. ما برای راهنمایی شما کلمۀ سه حرفی ((سال)) را در جدول قرار داده­ایم، جای باقی کلمات را شما پیدا کنید. یادتان باشد که این کلمه­ها، در ستون­های افقی یا عمودی جدول قرار می­گیرند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 32