مجله کودک 86 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 86 صفحه 6

گزارش دوست دوست را در نمایشگاه پیدا کردیم حتماً می دانید که مدتی پیش ، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب و دهمین جشنواره مطبوعات در پایتخت کشورمان یعنی تهران برگزار شد. برپایی نمایشگاه کتاب و جشواره مطبوعات، فرصت خوبی بود تاتعداد زیادی از دوستان مجله دوست هم ضمن بازدید از غرفه های مربوط به این مجله نظرات خود را در مورد مجله خودشان با ما در میان بگذارند. به همین خاطر در یکی از روزهای برگزاری نمایشگاه ما هم به میان عده ای از بچه های بازدید کننده رفتیم و با آنها در مورد مجله دوست به گفتگو نشستیم. «زهرا سلیمانی» 8 ساله است و در کلاس دوم دبستان درس می خواند زهرا می گوید: «دوست» درست مثل یکی از اعضای خانواده ماست، چرا که هر هفته همه ما از من گرفته تا برادر بزرگترم و حتی پدر ومادرم، این مجله را به دقت مطالعه می کنیم. در ضمن مجله دوست اولین مجله ای بود که بعد از یاد گرفتن خواندن ونوشتن ، با آن آشنا شدم. برای همین هم مرور خاطره هایی که از مطالعه مطالب این مجله دارم، همیشه برایم جذاب و دوست داشتنی است. » از زهرا می پرسم: «از دیدن مجله دوست در نمایشگاه چه احساسی داشتی؟» زهرا پاسخ می دهد: «وقتی که در سالن کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب، چشمم به مجلات دوست افتاد خیلی خوشحال شدم. چرا که احساس کردم در میان همه کتابها و مجله های دیگر که در نمایشگاه دیده بودم با یک آشنا برخورد کردم و این برایم بسیار شیرین بود.» نوید سلمان زاده 10 ساله است. او به همراه تعدادی از هم کلاسیها و مسئولان مدرسه اش به نمایشگاه آمده است. نوید می گوید: «من به جز بازدید ازغرفه دوست در نمایشگاه مطبوعات، از غرفه کتابهای کودک و نوجوان انتشارات «عروج» در نمایشگاه کتاب هم بازدید کردم. از اینکه در آنجا هم یکبار دیگر مجلات دوست را دیدم، خوشحال شدم. در ضمن از کتابهای به نمایش در آمده در این غرفه هم بازدید کردم و تعدادی از آنها را خریدم که فکر می کنم، مطالب آنها هم جذاب و آموزنده باشد.» هادی صفوی 10ساله یکی از دوستان و هم کلاسیهای نوید

مجلات دوست کودکانمجله کودک 86صفحه 6