مجله کودک 91 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 91 صفحه 30

سفر دوست سفر به یزد بفرمایید، خنک شوید! درست وسط گرمای چهل و چند درجه یزد، که سرتان گیج میرود وگرمازده میشوید، اگر خود را به زیر یک بادگیر برسانید، از هوای خنک و طبیعی آن تعجب میکنید. بادگیرها، شاهکار معماری در برابر گرمای طاقتفرسا هستند و منظره عمومی شهر یزد را هم زیباتر میکنند. بادگیرها، جریان هوا را از راه کانالهایی به تمام قسمتهای ساختمان هدایت میکنند. بیشتر خانههای قدیمی و برخی مساجد یزد، بادگیر دارند. مثلا در کف مسجد حاج محمد حسین یزد، کانالهایی وجود دارد که هوای بادگیر را به مسجد میرساند. بادگیرها، دستگاه تنفسی یزد هستند و از نمونههای ارزشمند استفاده از انرژی پاک طبیعت به شمار میروند. بادگیرها، هوا را از حوض، باغچه، جدار زیرزمین و چوب عبور میدهند و کمبود رطوبت هوا را جبران میکنند. جنس این بناها، از خشت خام، آجر، گل، گچ و چوب شورونه است. چوب شورونه، نوعی چوب مقاوم است که در برابر خورده شدن توسط موریانه مقاومت میکند. خانههای قدیمی یزد، یک قسمت تابستان نشین داشت که بادگیر را درآن بنا میکردند. آبانبارهای داخل شهر هم با استفاده از بادگیر، آب خنکی را در اختیار مردم قرار می دادند. بادگیرهای مسجد ملااسماعیل و مهریز یزد از معروفترین بادگیرها هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 91صفحه 30