مجله کودک 138 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 138 صفحه 19

می کردند به هر دسته از جوانان قریش که می رسید شرح ماجرا را برایشان تعریف می کرد و در آخر می گفت: «ای مردان دلیر و با غیرت! راضی نشوید که در شهر مکه این طور به کسی ستم بشود»! جوانان قریش که گویا منتظر چنین فرصتی بودند با شنیدن حرفهای محمد یکباره از جای خود بلند شدند و دسته دسته پشت سر او به راه افتادند. یک ساعت بعد این گروه پر شور و نشاط در کنار خانه کعبه جمع شدند و سوگندی به این شرح یاد کردند: «ما جوانان قریش سوگند یاد می کنیم تا ظالم مجبور شود حق او را بدهد و سوگند یاد می کنیم که در این راه هیچ توقع و چشم داشتی از کسی نداشته باشیم چه شخص مظلوم ثروتمند باشد و چه فقیر». بعد از این سوگند جوانان قریش سنگ معروف بهشتی (حجر الاسود) را با آب «زمزم» شستند و از آن آب خوردند تا سوگندشان محکم و استوار شود. سپس همه با هم به طرف خانه بازرگان ستمگر رفتند و خانه اش را محاصره کردند و با صدای بلند به او اعلام کردند که باید فورا دختر جوان را سالم و دست نخورده تحویل پدرش بدهد. مرد بازرگان که خودش را گرفتار می دید بهانه آورد و گفت: «یک شب به من فرصت بدهید. فردا صبح دختر را به پدرش تحویل خواهم داد». محمد (ص) و دوستانش این شرط را قبول نکردند و گفتند: «نه، هیچ فرصتی نداری و باید همین الآن دختر را تحویل پدرش بدهی!» بازرگان زورگو که دیگر هیچ راه فراری نداشت تسلیم شد و در همان ساعت دختر جوان را آورد و به پدرش تحویل داد. این پیمان اولین پایه قانون عدالت در شهر مکه بود و به نام «حلف الفضول» معروف شد یعنی سوگند جوانمردان. هوندا اکورد سدان سال 1979 سال پر کاری برای کمپانی هوندا بود. در این سال مدل اکورد از هاچ بک به مدل سدان تبدیل شد. «هوندا ماتیک» 5 سرعته ساخته شد و اولین مدل از «هوندا پرلود» نیز به نمایش گذاشته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 138صفحه 19