مجله کودک 164 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 164 صفحه 38

شهر زیره و کرمان از گذشته تا کنون، نقش ارتباطی مهمی بین آسیا و اروپا داشته است. رفت و آمد از غرب به شرق و برعکس از مسیر کرمان می گذشته است. کرمانی ها در طول تاریخ خود، همه جور آدمی در شهرشان دیده اند. اسماعیلیان (طرفداران حسن صباح که در کتاب تاریخ دوم راهنمایی مطلب آن را می خوانید)، زرتشتی ها، فرقه ای به نام شیخیه، گروهی به نام اهل حق و انواع و اقسام فرهنگ ها و مردم گوناگون، زمانی در این شهر و نواحی اطراف آن یا مهمان بوده اند یا به زور مهمان شده اند! کلمه کرمان از دو کلمه درست شده است. «کار» به معنی جنگ (مثل کارزار) و «مان» به معنی محل. کرمان یا کارمان یا کرمانیا، همواره جایگاه دلاوری و نبرد و بوده است. این موضوع را تاریخ به ما می گوید. کرمانی ها از یک طرف با طبیعت خشک و بی آب و علف کویر در نبرد بوده اند و از سوی دیگر جنگ و جدال زیادی در شهر خود دیده اند. همه این ها باعث شده است تا کرمانی ها مردمی قانع و صبور باشند. شهر و اطراف آن دیدنی زیادی دارد. آرامگاه و خانقاه شاه نعمت ا... ولی در شهر ماهان یکی از این نقاط دیدنی است. ماهان در جنوب شرقی کرمان قرار دارد و جهانگردان زیادی به دیدن این شهر می آیند. شاه نعمت ا.. ولی علاوه بر مقام عرفانی در شعر و ادبیات نیز پایگاه والایی داشته است. ماهان، یکی از آلبوم تصویری · ساعت شنی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 164صفحه 38