مجله کودک 179 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 179 صفحه 27

مدرسه فوتبال تکل از بغل یکی از دشوارترین انواع تکل در دفاع، تکل توپ از بغل است. انجام ناشیانه این نوع دفاع می­تواند منجر به خطا بر روی مهاجم تیم حریف شود. برای انجام صحیح این حرکت لازم است هنگامی به قصد تکل عمل کنید که توپ حداقل 50 سانتی­متر از مهاجم دور شده باشد. در شروع حرکت تکل از بغل، خود را به سوی زمین مایل کنید. چشم از توپ برندارید. از دست و بازویتان به­عنوان تکیه­گاه­روی­زمین استفاده کنید و توپ را با حالت «درو» جمع کنید. برای کامل کردن دفاع تکل از بغل، پا راکاملا به سمت مخالف حرکت مهاجم حرکت دهید تا توپ از آن شما شود. پس از جروبحث بر سر اینکه چه ترتیبی برای نگهـداری کودک بدهند تصمیم می­گیرند به محلی که انسان­ها در آن زندگی می­کنند بروند و کودک را تحویل صاحبان اصلی­اش دهند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 179صفحه 27