مجله کودک 189 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 189 صفحه 4

حکایت بنده ای صالح در فرانسه ، ماموران امنیتی این کشور پیامی را به امام ابلاغ کردند که در آن خواسته شده بود . ایشان در فرانسه فعالیت سیاسی اناج ندهند . امام واکنش تندی به این پیام نشان دادند و تصریح کرده بودند که این کار دولت فرانسه و ایجاد محدودیت ، خلاف ادعای دمکراسی است و اگر مجبور شوند از این فرودگاه به آن فرودگاه از این کشور به کشور دیگر ، سفر خواهند کرد و دست از هدف هایشان بر نخواهند داشت . خطر واکنش تند و غیر قابل کنترل مردم ایران باعث شد که دولت فرانسه و نمایندگان سیاسی رژیم شاه ، عمل دیگری در این زمینه انجام ندهند . امام 4 ماه در نوفل لوشاتوی پاریس اقامت داشتند . در این مدت و از این محل ، ایشان بجرانی ترین دوران نهضت را در ایران رهبری می کردند . مصاحبه های پی در پی و دیدارهای مختلف امام ، باعث شد تا جهانیان از حکومت اسلامی و هدف های آینده انقلاب آگاه شوند . در همان حال در ایران ، اوضاع و احوال به شدت آشفته و ناآرام بود . دولت شریف امامی که به نام دروغین « دولت آشتی ملی » سر کار آمده بود . دو ماه بیشتر دوام نیاورد . شاه مجبور شد ، ریاست هیات دولت را به شخص نظامی به نام « ازهاری » بسپارد . با روی کار آمدن نظامی ها، کشتار مردم نیز زیادتر شد . اما این کارها ، تاثیری در قیام مردم نداشت . شاه در نهایت درماندگی از سفیر آمرکیا و انگلستان ، درخواست راه حل می کرد اما راه حل های آنها نیز ، نتیجه ای نداشت ... ( ادامه دارد ) نام : لاتیس پینوس محل صلی رویش : مکزیک اندازه گل : 5 سانتی متر رنگ گل : زرد کم رنگ ، راغوانی کم رنگ نور مورد نیاز : مستقیم دما : 10 درجه سانتی گراد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 189صفحه 4