مجله کودک 203 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 203 صفحه 4

حکایت بنده ای صالح فعالیت های تروریستی گروهک منافقین به منظور بر اندازی و نابودی انقلاب اسلامی ایران انجام می شد. آنها یکی از موانع در برابر هدف های شیطانی خود را حزب جمهوری اسلامی می دیدند. این حزب ، پس از پیروزی انقلاب به همت افرادی همچون آیت ا... خامنه ای ، دکتر بهشتی ، دکتر با هنر، آقای هاشمی رفسنجانی و آیت ا... موسوی اردبیلی به وجود آمده بود. حزب جمهوری اسلامی برای سازمان دهی نیروهای مومن و انقلابی و مقابله با گروهک های سیاسی که ضد انقلاب بودند، تشکیل شده بود. این حزب به سرعت در سراسر کشور طرفدارانی پیدا کرد و از حمایت معنوی امام نیز برخوردار بود. بنابراین، هدف گروهک منافقین از بین بردن سران این حزب که خود نیروهای ارزنده انقلاب محسوب می شدند ، بود. از اوایل تیرماه 1360، فعالیت های تروریستی این گروهک شدت بیشتری گرفت. در ششم تیر ، بمبی در مسجد اباذر تهران منفجر شد که بر اثر آن آیت ا... خامنه ای به هنگام سخنرانی ، مجروح شد . فردای آن روز فاجعه ای عظیم به وجود آمد. 72 نفر از موثرترین و کارآمدترین نیروهای انقلاب که در بین آنها رئیس دیوانعالی کشور (شهید بهشتی)، چند وزیر ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولین قوه قضاییه و تعدادی از نویسندگان و اندیشمندان و نیروهای انقلابی حضور داشتند. در محل حذب جمهوری اسلامی بر اثر انفجار بمبی قوی ، به شهادت رسیدند. بمب توسط عامل نفوذی منافقین، کار گذاشته شده بود. دو ماه بعد ، فاجعه دیگری شکل گرفت . در هشتم شهریور 1360، محمد علی رجایی رئیس جمهور تازه انتخاب شده که چهره محبوبی در بین مردم کشورمان بود و بعد از عزل بنی صدر به ریاست جمهوری رسیده بود به همراه حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر که سمت نخست وزیری او را بر عهده داشت در محل کار خود با انفجار بمب دیگری به شهادت رسیدند. تصمیمات سریع و قاطع امام در این گونه موارد بحرانی به صورتی بود که بلافاصله افراد دیگری انتخاب و به جای شهیدان بر کار گماشته می شدند. این کار باعث مایوس شدن دشمن و حیرت محافل سیاسی جهان شده بود .... (ادامه دارد) او می گوید که در مدت مسافرت شرک و همسرش مراقب کلبه بوده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 203صفحه 4