مجله کودک 203 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 203 صفحه 38

غذاهای پیشکشی مصریان باستان بعد از فوت مردگانشان ، این غذاها را به آرامگاه آن ها پیشکش می کردند. به نظر شما از بین این 5 پیشکشی ، کدامشان کاملاً به هم شبیه اند؟ پیدایشان کنید. پاسخ های سرگرمی های شماره گذشته : بازی بسکتبال بازی اعداد در دفتر خاطرات می خواند که فیونا قرار بوده است با پرنس چارمینگ زندگی کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 203صفحه 38