مجله کودک 206 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 6

اولین افطار مصطفی رحماندوست وقت اذان رسیده امروز، روز خوبی است پربارتر ز امروز در زندگانیم نیست *** پَر می­کشید دلِ من تا آسمان مسجد پُر کرده آسمان را بوی اذان مسجد *** ------ چارمینگ به دروغ می­گوید که شربت می­تواند خیلی چیزها را عوض کند، از جمله صدا.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 6