مجله کودک 206 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 15

••• کنفسیوس خود اعتقادی به خداوند نداشت اما هنگامی که مُرد، پیروانش او را به مرتبه­ای رساندند که مورد پرستش قرار می­گرفت. پس از مرگ کنفسیوس که در فقر و پیری اتفاق افتاد؛ معبدها و پرستشگاه­های زیادی در ستایش و پرستش کنفسیوس و تعالیم او ساخته شد. تصویر یکی از جدیدترین معبدهای ساخته شده در ((تایپه)) پایتخت جمهوری ((تایوان)) را می­بینید. ••• کنفسیوس به موسیقی علاقه زیادی داشت. در جوانی در نواختن ((نی)) مهارت داشت. امروزه پیروانش از دو نوع زنگ کوچک و بزرگ در مراسم خود استفاده می­کنند. آنها عقیده دارند که صدای زنگ، روح و ذهن را آرامش می­بخشد. قانون طلایی کنفسیوس: ((آنچه برای خود نمی­پسندی بر دیگران هم مپسند)) ••• کنفسیوس، قوانینی برای حکومت و دستورات و آداب و رسومی برای تربیت مردم وضع کرد. او تعلیم می­داد که به فقیرترین افراد چنان نزدیک شوید که به پادشاه نزدیک می­شوید. او تعالیم خود را در کتابی به سن شصت و نه سالگی نوشت. پس از مرگ او، امپراتور چین قصد سوزاندن آثار کنفسیوس را داشت اما شاگردان و پیروانش آنها را پنهان کردند. ---- در همان حال، غریبه­ای وارد رستوران می­شود. او پدر فیونا است که لباس که لباس دیگری پوشیده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 15