مجله کودک 206 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 22

اما در همان لحظات، آنها متوجه می­شوند که شرک و همراهانش به حرف­های آنها گوش می­دهند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 22