مجله کودک 206 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 33

یک توپ بزرگ خمیری درست کنید. وسط آن را گود و خالی کنید. با کمک یک میل بافتنی شیاری در زیر لبۀ آن درست کنید (مانند شکل). 2- کاسۀ دستشویی یا همان لگن دستشویی را به خمیرهای قبلی بچسبانید (مانند شکل). بالای آن با کمک همان میل بافتنی یک شیر دستشویی، با طرحی به دلخواه خود، از خمیر درست کنید و بچسبانید. ----- این گفته شرک، قهرمانان قصه­های کودکان را به فکر فرو می­برد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 33