مجله کودک 206 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1384 هر ماه 4 شماره، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله فرهنگی «دوست»: — خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال — اروپا، آفریقا ژاپن 000/8 ریال — آمریکا، کانادا، استرالیا 500/9 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکتنامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: ......................................./ / 13 تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره .............................. تا شماره: امضاء از آن سو، شرک و دوستانش در یک سیاهچال زندانی هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 42