مجله کودک 206 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 206 صفحه 43

ناگهان صدایی می­شنوند و به بالا نگاه می­کنند. چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آنها در سیاهچال از پای در می­آیند آن صدا چه بود؟ آخرین قسمت ماجرای شرک (2) را هفته آینده ببینید و بخوانید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 206صفحه 43