مجله کودک 284 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 284 صفحه 10

یاد دوست یک روز عصر که هوا ابری بود ، درس اصول حضرت امام (س) در مسجد اعظم قم کمی طول کشید . موذن که خبر نداشت ، بلندگو را روشن کرد و اذان را سر داد . شاگردان به موذن اعتراض شدید کردند . و این خبر به گوش امام رسید . فرمودند : درس اصول نمی گویم ، تا رضایت موذن را جلب کنید . پس از عذرخواهی شاگردان از موذن ، دوباره درس را شروع کردند . فاجعه ی مرگ سیاه یا طاعون آنقدر شدید بود که پادشاهان و حاکمان اروپایی با کم شدن تعداد مردم ، قوانین جدیدی برای وضع مالیات و سربازگیری به وجود آوردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 284صفحه 10