مجله کودک 288 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 288 صفحه 11

پیراهن نو برای عروسی اش بود . یاد آیه خداوند در قرآن افتاد که می گفت : "هرگز به نیکی نمی رسید مگر این که چیزی را که دوست دارید (به فقیران) ببخشید ." فاطمه فوری پیراهن نو را برداشت . پشت در رفت و با مهربانی ، آن را به زن فقیر داد . زن فقیر خندید ، صورتش را به طرف آسمان گرفت و دعا کرد بعد با خوشحالی زیاد از آن جا رفت . وقتی خبر به حضرت محمد(ص) و حضرت علی (ع) رسید . آن ها از کار فاطمه (س) خوشحال شدند . طولی نکشید که جبرییل - فرشته ی بزرگ خدا - به خانه ی حضرت محمد (ص) آمد . خانه بوی بهشت گرفت . او پیراهن سبز وزیبایی جلوی حضرت گذاشت و گفت : "ای رسول خدا ، خداوند به توسلام رساندو به من فرمانداد که به فاطمه سلام برسانم و این لباس سبز بهشتی را برای او بیاورم!" وقتی نگاه فاطمه به پیراهن سبز بهشتی افتاد ، گریست ، عطر بهشتی پیراهن ، خیلی زود ، همه را به اتاق فاطمه کشاند . C مثل Clock (ساعت) : آیا می توانید تصور کنید که بدن نگهداری زمان و ساعت ، اوقات شبانه روز چقدر دشوار خواهد شد؟امروزه همه ی کاره بهزمان ونگهداری وقت وابسته است . ساعت به شکل امروزی از قرن 15 تا 17 میلادی اختراع شد .اما مصریان باستان از پنج هزار سال پیش وقت وزمان را با ساعت های آفتابی اندازه می گرفتند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 288صفحه 11