مجله کودک 323 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 21

تمام گیاهان و موجودات زنده همچنین انسان به آب نیاز دارند . دو سوم وزن بدن انسان از آب تشکیل شده است و آب در انجام واکنش­ های شیمیایی درون بدن انسان و حیوانات نقش مهمی دارد . انسان بدون آب تا چهار روز بیشتر زنده نمی ماند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 21