مجله کودک 323 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 24

حل شدن پدیده­ی فیزیکی و شیمیایی مهمی است که آب نقش مهمی در آن دارد . در این حالت به آب « حلال » می گویند . برخی مواد به خوبی در آب حل نمی شوند اما برخی به طور کامل در آب حل می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 24