مجله کودک 392 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 392 صفحه 20

کیک را به میز برسان قلم بردار و به این آشپز کمک کن تا کیک را روی میز قرار دهد. آیا می­توانی نزدیک­ترین راه را نشانش دهی ؟ پاسخ سگرمی­های گذشته: عکس­های خانوادگی از میان هویج­ها موضوع تمبر: نقاشی مذهبی مسیحیت قیمت: 150 واحد سال انتشار: 1980

مجلات دوست کودکانمجله کودک 392صفحه 20