فراخوان مقاله برای شرکت در کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

فراخوان مقاله برای شرکت در کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)

فراخوان مقاله برای شرکت در کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی(س) 

‏«این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏‎‌‎‏های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه‏‎‌‎‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.»‏

‏حضرت امام خمینی سلام‌الله علیه‏

اشاره: 

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) بر مبنای انجام مسئولیت حفظ و نشر افکار و اندیشه‏‎‌‎‏های حضرت امام(س) بر آن است تا کنگره «بررسی دیدگاههای اقتصادی حضرت امام خمینی(س) را با دعوت از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در نیمۀ دوم اردیبهشت ماه سال 1371 با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار کند.‏

‏واحد تحقیقات مؤسسه با تبیین موضوعات مورد بحث که به صورت فهرست موضوعی در ذیل عنوان می‌شود از کلیه محققین، پژوهشگران و دیگر علاقه‏‎‌‎‏مندان دعوت به عمل می‏‎‌‎‏آورد تا با ارسال مقاله و تنظیم فرم شرکت در کنگره حداکثر تا پایان آبانماه جاری با دبیرخانه کنگره مکاتبه داشته باشند. ‏

‏قابل ذکر است در حدود موضوعات ذیل، فیشهای مورد نظر صرفاً جهت تهیه مقالات برای شرکت در کنگره در اختیار علاقه‏‎‌‎‏مندان قرار خواهد گرفت. ‏

فهرست موضوعی مقالات

فصل یک: خطوط  کلی اقتصاد اسلامی

‏1ـ نظام اقتصادی اسلام و سایر نظامهای اقتصادی ‏

‏2ـ حدود فعالیت بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام اسلامی‏

‏3ـ حدود مالکیت در اسلام‏

‏4ـ جنگ فقر و غنا ‏

فصل دو: دولت و اقتصاد

‏1ـ منابع مالی و مخارج (انفال، مالیاتها، سیاستهای مالیاتی، خمس، زکات و...) ‏

‏2ـ وظایف و اختیارات اقتصادی: ‏

‏الف ـ اجرای عدالت اجتماعی و توزیع ثروتها ‏

‏ب ـ خدمات عمومی ‏

‏ج ـ رسیدگی و حمایت از محرومین و ‏


‏مستضعفین ‏

‏د ـ کارگزاران نظام اسلامی ‏

‏هـ ـ توقیف و مصادرۀ اموال نامشروع ‏

‏و ـ سایر وظایف و اختیارات اقتصادی (قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، کمک به نهضتهای آزادی‌بخش و...) ‏

‏عملکردهای اقتصادی دولت: ‏

‏الف ـ آثار و نتایج عملکردهای اقتصادی رژیم گذشته ‏

‏ب ـ عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی‏

فصل سه: منابع و ثروتهای ملی

‏1ـ علل و نحوۀ بهره‏‎‌‎‏برداری از منابع و ثروتهای ملی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ‏

‏2ـ چگونگی بهره‏‎‌‎‏برداری از منابع و ثروتهای ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‏

فصل چهارم: توسعه، خودکفایی و استقلال اقتصادی

‏1ـ استراتژی توسعه مناسب برای جمهوری اسلامی ‏

‏2ـ اهداف برنامۀ توسعه‏

‏3ـ اصول اساسی بازسازی‏

‏4ـ زمینه‏‎‌‎‏های لازم برای توسعه، خودکفایی و استقلال اقتصادی ‏

‏الف ـ تعلیم و تربیت نیروی انسانی و تحقیقات ‏

‏ب ـ مشارکت عمومی‏

‏ج ـ اصلاح نظام اداری‏

‏د ـ اعتماد به نفس و تحمل مشقات ‏

‏هـ  ـ استقلال فرهنگی ـ استقلال اقتصادی ‏

‏ و ـ ثبات و امنیت‏

‏5 ـ جایگاه محاصرۀ اقتصادی و اثرات آن در خودکفائی و استقلال اقتصادی‏

‏6ـ موانع توسعه، خودکفایی و استقلال اقتصادی‏

فصل پنجم: اقتصاد و جنگ تحمیلی

‏1ـ مشارکت و حمایت مالی و اقتصادی مردم از جنگ‏

‏2ـ سیاستهای دولت در ادارۀ جنگ‏

‏3ـ بازسازی و رسیدگی به آسیب‏‎‌‎‏دیدگان از جنگ تحمیلی‏

‏4ـ سایر موضوعات مربوطه‏

فصل ششم: بخشهای تولیدی اقتصاد

‏1ـ کشاورزی: ‏

‏الف ـ نقش کشاورزی در توسعه و استقلال اقتصادی. ‏

‏ب ـ سیاست‏‎‌‎‏های کشاورزی رژیم گذشته (اثر اصلاحات ارضی بر تولید، اشتغال، مهاجرت، نفوذ بیگانگان و...) ‏

‏ج ـ سیاستهای کشاورزی جمهوری اسلامی‏

‏2ـ صنعت‏

‏ (نقش صنعت در توسعه و استقلال اقتصادی، سیاستهای صنعتی و...) ‏

‏3ـ نفت: ‏

‏الف ـ نفت در مسیر استقلال و وابستگی‏

‏ب ـ مبادلات نفتی ایران با سایر کشورها‏

‏ج ـ نفت و اقتدار مسلمین‏


فصل هفت: خدمات اقتصادی

‏1ـ بازار: ‏

‏الف ـ نقش و اهمیت بازار‏

‏ب ـ آفات بازار‏

‏ج ـ خصوصیات بازار اسلامی‏

‏2ـ پول و بانکداری‏

‏ (بانکداری، قرض الحسنه، ربا و...) ‏

‏3ـ اقتصاد بین‌الملل: ‏

‏الف ـ اصول حاکم بر روابط اقتصادی خارجی (سیاست نفی سلطه و سلطه‏‎‌‎‏پذیری، مشارکت مردم در تجارت خارجی و...) ‏

‏ب ـ روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها (روابط تجاری، قراردادها، غارت منابع ذخایر کشورهای اسلامی و ایران و...) ‏

فصل هشت: اخلاق و اقتصاد اسلامی

‏1ـ شیوۀ زندگی کارگزاران حکومت اسلامی‏

‏2ـ قناعت و صرفه جوئی ـ اسراف و تبذیر ‏

‏3ـ وظائف اقتصادی مردم نسبت به یکدیگر‏

‏ 4ـ سایر موضوعات (صدقات، هبات، موقوفات، حفظ و نگهداری بیت‌المال و...) ‏

فصل نه: بررسی دیدگاههای فقهی حضرت امام(س) در زمینه مسائل اقتصادی

‏ (در این فصل کلیه موضوعات ارائه شده و یا مورد نظر محقق می‏‎‌‎‏توانند از دیدگاه فقهی حضرت امام(س) مطرح شوند. ‏

فصل ده: سایر موضوعات پیشنهادی مرتبط به دیدگاههای اقتصادی حضرت امام(س) 

‏دبیرخانۀ کنگرۀ بررسی اندیشه‏‎‌‎‏های اقتصادی حضرت امام خمینی(س) ‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س) ‏

‏تهران ـ خیابان شهید باهنر ـ خیابان یاسر ـ پلاک 35 مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س) ـ دبیرخانه کنگرۀ بررسی اندیشه‏‎‌‎‏های اقتصادی حضرت امام خمینی(س) کد پستی: 19776 تلفن: 2281213 و 2281216‏

‏ ‏

 

بسمه تعالی

«فرم ویژه علاقهمندان تهیۀ مقاله برای کنگرۀ بررسی اندیشههای اقتصادی حضرت امام خمینی(س)»

‏نام:                       نام خانوادگی:                          میزان تحصیلات: ‏

‏شغل:                    عنوان مقاله:                                                ‏

‏تألیفات، تحقیقات و مطالعاتی که قبلاً در زمینه آثار حضرت امام خمینی(س)، اقتصاد اسلامی و یا موضوعات مرتبط با مقاله انجام داده‏‎‌‎‏اید: ‏

‏آدرس محل کار:                                                     تلفن: ‏

‏آدرس دقیق جهت مکاتبه:                                         تلفن تماس: ‏

‏تاریخ تکمیل:                                                          امضا: ‏

‏ ‏


کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 

با همکاری 

دانشگاه تربیت مدرس

زمان: نیمه دوم اردیبهشت 1371

مکان: دانشگاه تربیت مدرس

‎ ‎