حضور 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

حضور 2

بسماللهالرّحمنالرّحیم

شماره دوم آبان 1370 (یادمان یومالله سیزدهم آبان)

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری

زیر نظر: هیئت تحریریه

مدیر اجرایی: امید مسعودی

طراحی و تنظیم صفحات: سهراب هادی

پشت جلد: یدالله عبدی

 نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است  مقالات ارسالی مسترد نمی‌گردد  حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

 نشانی: تهران ـ خیابان شهید باهنر ـ خیابان یاسر ـ تلفن: 2288693 فاکس: 2281671