از اقیانوس تا اقیانوس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

از اقیانوس تا اقیانوس

از اقیانوس تا اقیانوس

‏رقص ابروی تو بود ‏

‏مرهم زخم حقارتهای دهها سال ما‏

‏از خسوف اندلس‏

‏و غیبت هلال‏‎[1]‎

‏تا ظهور ستاره‏ء‏ نحس ‏

‏بر آسمان قدس‏‎[2]‎

‏نجیب‌زادۀ مغرور‏

‏روح این ملت ‏

‏اسب رم کرده ‏

‏شمشیر گم کرده ‏

‏نیزۀ شکسته را عصا کرده ‏

‏رایت سبر بر دوش ‏

‏با تنی خسته و مجروح ‏

‏از صحرای بزرگ غرب‏‎[3]‎

‏تا جنگلهای باران‌خیز شرق‏‎[4]‎‏ ‏

‏به دنبال تو بود ‏

‏---‏

‏تاریخ را با لب خون آمده از گیرۀ دندان می‌خواندیم ‏

‏بر مجد رفته آه می‌کشیدیم ‏

‏و از خفت آمده ‏

‏بی‌چاره آرام می‌گریستیم ‏

‏لیک گوش جانمان ‏

‏در وادی سایه روشن امید ‏

‏به انتظار قدمهای تو بود ‏

‏---‏

‏آه چه شادمانه رقصیدیم ‏

‏در جشن رجعت غرور ‏

‏ به آهنگ لا، لا، لاهای تو ‏

‏بعد از آن آری، آری، عارهای سالها ‏

‏---‏

‏تقدیر تازه، ‏

‏سربلندی دوبارۀ اهل قبله را ‏

‏در بلندای پیشانی تو ما خواندیم ‏

‏آه، در برق نگاه تو ما دیدیم ‏

‏سماع رایت خضرا را ‏

‏بر بامهای پیروزی ‏

‏---‏

‏از اقیانوس تا به اقیانوس‏‎[5]‎

‏سرزمین مأذنه‌ها ‏

‏از شوق با تو بودن ‏

‏چون قلب جوانی عاشق ‏

‏به هنگام دیدار معشوق‏

‏در تپش بود ‏

‏و اینک، آه اینک ‏

‏با رفتن تو، ما چه تنهاییم‏

‏ای پیر هاشمی ‏

‏آه ای شبان گله‌های احمدی ‏

‏در این دوران گرگ آباد ‏

‏پیش از آنکه عطر نرگس‏‎[6]‎

‏عطر مریم‏‎[7]‎

‏در زمین پخش شود رفتی ‏

‏رفتی آه رفتی ‏

‏سلام ما را به جد خود برسان و بگو که دگر ما را ‏

‏بر تلخی زمانه شکیبایی نیست. ‏

□ امیر اردوش 


 

‎ ‎

  • و2: اشاره به از دست رفتن اندس و  تشکیل اسرائیل
  • و4: شمال افریقا تا هند و چین طول سرزمینهای اسلامی
  • : اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام طول سرزمینهای اسلامی
  • و7: اشاره به ظهور مهدی(عج) و حضرت عیسی(ع)