اجازه نامه
پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعی در موارد مقرر
اجازه نامه به آقای محمد علی رحمانی در اخذ و صرف وجوه شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1353

زمان (قمری) : ربیع الثانی ‭1394

مکان: نجف

شماره صفحه : 31

موضوع : پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعی در موارد مقرر

زبان اثر : فارسی

مخاطب : رحمانی، محمد علی

اجازه نامه به آقای محمد علی رحمانی در اخذ و صرف وجوه شرعی

اجازه نامه

‏زمان: اردیبهشت 1353 / ربیع الثانی 1394‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پاسخ نامه و اجازۀ اخذ و صرف وجوه شرعی در موارد مقرر‏

‏مخاطب: رحمانی، محمدعلی‏

‎ ‎‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی الامام الخمینی ـ دام ظلّه الوارف‏

‎ ‎‏     ... به عرض عالی می رسانم که مؤمنی: حاج محمود اسداللهی، مبلغ هشت تومان که نصف آن را از‏‎ ‎‏بابت سهم سادات پرداخته اند در بقیه که به اینجانب مراجعه کردند، معروض داشتم باید از سرکار اجازۀ‏‎ ‎‏هر نوع دستوری را دریافت داشته؛ بدین وسیله بفرمایید وجه مزبور را که چهار تومان است خدمت‏‎ ‎‏خودتان ارسال دارم یا اینکه در قوچان با اجازه از شما به مستحقین برسانم و یا قم خدمت حاج آقای‏‎ ‎‏اخوی‏‎[1]‎‏ برسانم. عرضی نیست؛ ایام عزت مستدام.‏

‏8 / 2 / 53 ـ محمدعلی رحمانی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     وجوهی که خدمت شما می دهند مجازید نصف آن را در مصارف خودتان یا در‏‎ ‎‏محل به موارد مقرره صرف کنید و نصف دیگر را خدمت آقای اخوی به قم برسانید. از‏‎ ‎‏جنابعالی امید دعای خیر دارم. توفیق و تأیید شما را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ آقای سیدمرتضی پسندیده.