نامه
تشکر از اعلام حمایت ـ پشتیبانی از فلسطین
نامه تشکر به یاسر عرفات و پشتیبانی از فلسطین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ش‍ه‍ری‍ور ‭1357

زمان (قمری) : 16 ش‍وال‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 476

موضوع : تشکر از اعلام حمایت ـ پشتیبانی از فلسطین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : یاسر عرفات

نامه تشکر به یاسر عرفات و پشتیبانی از فلسطین

نامه

‏زمان: 28 شهریور 1357 / 16 شوال 1398‏‎[1]‎

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: تشکر از اعلام حمایت ـ پشتیبانی از فلسطین‏

‏مخاطب: یاسر عرفات‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای یاسر عرفات، رئیس کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین‏

‎ ‎‏     مرقوم مورخ 18 شهر رمضان المبارک 98 توسط نمایندۀ مخصوص شما واصل شد.‏‎ ‎‏از اظهار محبت و پشتیبانی انقلاب فلسطین و آن حضرت از ملت ایران در موقعی که ایران‏‎ ‎‏در آتش و خون غوطه ور است سپاسگزارم. شاه که از قیامهای بحق مردم در سراسر ایران‏‎ ‎‏به ستوه آمده بود، شاه که در صحنۀ حبس و تبعید و شکنجه و اختناق و قتل و غارت‏‎ ‎‏شکست خورده بود، در این روزها به دنبال تظاهرات آرام و منطقی مردمی که برای‏‎ ‎‏رسیدن به حقوق اولیۀ خویش ترتیب داده بودند، بدون مجوز قانونی در دوازده شهر‏‎ ‎‏بزرگ، اعلام حکومت نظامی نمود و مردم بیدار و آزاده و بی دفاع ایران را چون گذشته‏‎ ‎‏به رگبار گلوله بست که تعداد کشته شدگان را تا کنون بیش از چهار هزار نفر گزارش‏‎ ‎‏داده اند.‏

‏     ملت ایران که از جرایم شاه در طول سلطنت غیرقانونی اش به جان آمده و برای به‏‎ ‎‏دست آوردن آزادی و استقلال از دست رفته اش بپاخاسته، شاه را که به سرعت کشور را‏‎ ‎‏به سوی نابودی معنوی و مادی سوق می دهد نمی خواهند. شاه نفت کشور اسلامی ایران‏‎ ‎‏را برای سرکوبی مسلمانان به اسرائیل می دهد؛ و در ایران هر کس به این عمل غیر انسانی‏‎ ‎‏اعتراض کند با سرنیزه جوابش داده می شود. شاه را امروز غاصبین حقوق مسلمین بر ملت‏‎ ‎‏ما تحمیل کرده اند.‏


‏جناب آقای ابو عمار!‏

‏     ما در قضیۀ فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل و پشتیبانان آنان بوده و با شما‏‎ ‎‏هم صدا بودیم و مظالم اسرائیل را به ملتها رساندیم؛ و حال که ملت ایران در زیر چکمۀ‏‎ ‎‏دژخیمان شاه و در حصار تانکها و توپها و مسلسلهایی است که از سربازان اسرائیلی در‏‎ ‎‏خیابانهای تهران برای کشتار ملت بی دفاع ایران از آنها کمک گرفته، با ملت مظلوم ما ‏‎ ‎‏هم صدا شوید و با وسایل تبلیغاتی خود صدای ما را به عالم برسانید.‏

‏     امروز چین سرخ به اصطلاح انقلابی، امریکا مظهر استثمار جهانی، و شوروی‏‎ ‎‏سرچشمۀ ریا و دروغ، و انگلیس استعمارگر کهنه کار برای سرکوبی ملتی که می خواهد‏‎ ‎‏روی پای خود بایستد و هیچ گونه تمایلی نه به شرق و نه به غرب داشته باشد، قیام و از شاه‏‎ ‎‏دفاع می کنند و با این وضع، شاه با کمال بیشرمی ملت بی پناه ایرانی را معجونی از‏‎ ‎‏کمونیستهای سرخ و مرتجعین سیاه می نامد. ولی من یقین دارم که پیروزی ملت آگاه ما‏‎ ‎‏حتمی است.‏

‏     از خداوند تعالی توفیق شما را در سرکوبی اسرائیل غاصب خواستار، و استقلال‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ در کتاب «هفت هزار روز»، تاریخ نامه 22 / 6 / 57 درج شده است.