مصاحبه
هدف، برقراری جمهوری اسلامی است
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ (هدف، برقراری جمهوری اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 1 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 263

موضوع : هدف، برقراری جمهوری اسلامی است

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ (هدف، برقراری جمهوری اسلامی)

مصاحبه

‏زمان: 11 آبان 1357 / 1 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: هدفْ برقراری جمهوری اسلامی است‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ‏

سؤال: ‏[‏‏شما از فرانسه، مردم ایران را به شورش دعوت می نمایید. آیا شما تصور می کنید که این تنها راه حل‏‎ ‎‏مشکلات ایران است؟‏‏]‏

جواب: ‏مردم از اختناق و خیانتهای پنجاه ساله به جان آمده و برای مطالبۀ حقوق اولیۀ خود،‏‎ ‎‏قیام نموده اند. ما آنان را در این امر حیاتی مشروع، چه زمانی که در ایران بودیم و چه در‏‎ ‎‏خارج ایران، تشویق می کنیم و اکنون راه حلی برای سرنگونی رژیم فاسد جز نهضت و‏‎ ‎‏مطالبۀ حق با داد مظلومیت نداریم و اگر مقتضی شود به راه دیگری دست می زنیم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا هدف شما در دست گرفتن قدرت است، وقتی شاه برود؟ در صورتی که شما امکان در دست‏‎ ‎‏گرفتن قدرت را داشته باشید چه کار خواهید کرد؟ منظور، برنامۀ آیندۀ شما برای حکومت در ایران‏‎ ‎‏است که باید جانشین شاه بشود. بسیاری از ناظرین در ایران معتقدند که بازگشت به قانون اساسی صحیح‏‎ ‎‏است.‏‏]‏

ــ     ‏هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامۀ ما تحصیل آزادی و استقلال است و‏‎ ‎‏تصفیۀ وزارتخانه ها و حذف ماده هایی که رضاشاه و شاه فعلی با سرنیزه در قانون‏‎ ‎‏گنجاندند و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما تصور می کنید که خطر یک قیام ملی و شورش همگانی در ایران وجود داشته باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر همان طور که ملت خواستار است شاه و دودمانش بروند و حامیان خارجی او دست از‏‎ ‎‏حمایتش بردارند مشکل ساده تر خواهد شد، در غیر این صورت امکان قیام مسلحانۀ ملی‏‎ ‎‏وجود دارد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما ولیعهد را به عنوان رئیس حکومت به جای پدرش خواهید پذیرفت؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، ملت ایران از این سلسله خاطره های بسیار تلخ دارد و تحمل حکومت هیچ یک از‏

‏افراد آن را ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا باعث تعجب شما نیست که دولت فرانسه که همیشه از حکومت ایران پشتیبانی می نموده است تا به‏‎ ‎‏حال مزاحم صدور پیامهای شما که ایرانیان را به قیام و شورش دعوت می کند نشده است؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر مزاحمت بکند موجب تعجب است. ما مطالبۀ حقوق اولیۀ بشر را می کنیم و مزاحمت‏‎ ‎‏با آزادی، مخالف حیثیت فرانسه و موجب تعجب ملت ما و آزادیخواهان جهان است.‏

ــ     ‏[‏‏برنامۀ شما برای آینده چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏ادامۀ نهضت تا رسیدن به نتیجه.‏

ــ     ‏[‏‏نظامیان در تظاهرات دیروز دخالتی نکردند و شاه عقب نشینی می کند و عقب نشینی خود را پذیرفته‏‎ ‎‏است. شاه حاضر است کریم سنجابی را بپذیرد. شنیده شده است آیت الله ، سنجابی را پذیرفته اند آیا‏‎ ‎‏حالا که شاه حاضر به سازش شده است شما حاضر هستید؟ آیا مخالفین حاضرند نوعی با شاه کنار‏‎ ‎‏بیایند؟‏‏]‏

ــ     ‏تظاهرات تهران برای آقای طالقانی و تظاهرات قم برای آقای منتظری تظاهراتی بود که‏‎ ‎‏مردم علیه شاه کردند و از آنان به عنوان مخالفین شاه تجلیل کردند. در ایران از هر نغمۀ‏‎ ‎‏ضد شاهی تجلیل به عمل می آید. شاه با این دست و پازدنها و طلبیدنهای این و آن، کاری‏‎ ‎‏از پیش نمی برد. این تلاشها دیگر دیر شده است و برای او مفید نیست، او باید برود. ما‏‎ ‎‏سازش را از هرکس و به هر شکلی باشد نخواهیم پذیرفت. چون ملت نخواهد پذیرفت.‏‎ ‎‏در مذاکرات خود با این اشخاص مطالب خود را قاطعانه بیان کرده ایم. هرکس قبول کند با‏‎ ‎‏ماست و الاّ از ما جداست.‏

‎ ‎