جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

ویژگی ها:

‏1.غنای مسلمین

‏2.کثرت مخازن شرق

‏3.جمعیت زیاد

‏4.سوابق بسیار درخشان و فرهنگ و قوانین آسمانی

‏5.سرزمین وسیع

‏6.موقعیت سوق الجیشی


C:\Users\v.safari\Desktop\جهان اسلام.jpg1.png

‏ ‏

چالش ها و مشکلات

‏1.به خطر افتادن منافع شرق و غرب‏

‏2.تفرقه و اختلاف سران اسلامی، همچنین خیانت آنان

‏3.غفلت مسلمین و خودباختگی دولت های اسلامی

‏4.عدم رشد حکومت ها و انفعالی بودن آن ها

‏5.ضعف مدیریت و وابستگی

‏6.فقر و بدبختی با وجود ذخایر بسیار

‏7.نقشه های استعماری

‎‎‏8.دخالت قدرت ها

‏9.اسرائیل

‏10.عدم تفاهم


C:\Users\v.safari\Desktop\وحدت دنیای اسلام.jpg4.jpg

‏ ‏

راهکار:

‏1.مسلمین باید فرهنگ و اصالت خود را بیابند.

‏2.خود باوری و خودکفایی

‏3.تکیه بر فرهنگ اصیل شرق

‏4.مسلمانان باید خودشان را پیدا کنند

‏5.اسلام

‏6.توجه به مسائل اسلامی‏

‏7.اتحاد و برادری و کنار گذاشتن اختلافات

‏8.برگشت به اسلام نخستین

‏9.حفظ اصالت های اسلامی

‏10.اجتماع تحت لوای اسلام و قرآن و بیان واقعی آن

‏11.احیای اسلام

‎‎‏12.بیداری (موجب هراس دولت، عامل تحول، موجب نجات از گرفتاری ها، خطری برای قدرت ها)‏

‏13.عمل به جای شعار(عمل به اسلام)‏

‏14.ضرورت شناخت حج


C:\Users\v.safari\Desktop\جهان اسلام.jpg2.jpg

‏ ‏

‏با کمی دقت و تعمق در مجموعه نکات کلیدی یاد شده و همان طور که از بیانات معمار کبیر انقلاب بر می آید با وجود نکات مثبت و نقاط قوتی که ایشان برای جهان اسلام بر می شمرند، مثل:‏


‏«شما مسلمین همه چیز دارید. شما مسلمین قدرت اسلام دارید که بالاترین چیزهاست، بالاترین سلاح هاست. و شما مسلمین صحراها و دریاهای وسیع و کشورهای بسیار وسیع دارید و غنی هستید.» ‏(صحیفه امام، ج 13، ص: 279)‏

‏اما چالش های عمده ای را هم پیش روی جهان بزرگ اسلام می بینند، برای مثال:‏


‏«‏‏این حکومت‏‏ ‏‏ها هستند که به واسطه روابطشان با ابرقدرت ها و سر سپردگی شان با ابرقدرت های چپ و راست، مشکلات را برای ما و همه مسلمین ایجاد کرده اند.» (صحیفه امام، ج 13، ص: 83)‏


همچنین:

 ‏

‏«اختلافات موجوده در بین سران دوَل اسلامی- که میراث ملوک الطوایفی و عصر توحش است و با دست اجانب برای عقب نگاه داشتن ملتها ایجاد شده است - مجال تفکر در مصالح را از آن ها سلب نموده است.» (صحیفه امام، ج 2، ص: 253)‏

‏ ‏

‏لذا ایشان در موارد مکرر ضمن توصیه اکید به حفظ وحدت، توصیه می کنند:‏


‏«مسلمان ها باید خودشان را پیدا کنند؛ یعنی بفهمند که خودشان یک فرهنگی دارند، خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیتی دارند.» (صحیفه امام، ج 12، ص: 321)‏

‏ ‏

‏و در جایی دیگر می فرمایند:‏

‏ ‏

‏«شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا کند.» (صحیفه امام، ج 12، ص: 7)‏

‏ ‏

‏و مهم تر از همه اینکه:


‏«اینکه اسلام را آن طوری که هست، آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، آن طوری که در روایات و در قرآن ما هست، آن طور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه بدهیم، و همین خودش از هزارها توپ و تانک بیشتر می تواند مؤثر باشد.» (صحیفه امام، ج 18، ص: 364)


‏‏جهت آشنایی هر چه بیشتر با نقطه نظرات امام خمینی(س) پیرامون مسأله فوق الذکر و همچنین تعمیق در مطالب تلخیص شده، به تبیان نوزدهم، با عنوان جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(س) مراجعه بفرمایید.


. انتهای پیام /*