فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
واقعه 17 شهریور 57
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

واقعه 17 شهریور 57

واقعه 17 شهریور 57‎[1]‎

‏به عنوان پیش زمینه واقعه 17 شهریور باید عرض کنم که راهپیمایی عظیم روز عیدفطر‏‎ ‎‏علاوه بر آنکه رژیم را غافلگیر کرد، بسیاری از انقلابیون را نیز شگفت زده و متعجب‏‎ ‎‏نمود. رژیم هرگز تصور نمی کرد که با یک جمعیت میلیونی در راهپیمایی روز عید فطر‏‎ ‎‏مواجه شود و به این خاطر آمادگی مقابله با مردم را نداشت و دلیل دوم عدم برخورد‏‎ ‎‏رژیم در آن روز، تدابیری بود که جامعه روحانیت مبارز تهران از قبل اندیشیده بود و از‏‎ ‎‏مردم خواسته بود تا راهپیمایی را از جای تعیین شده آغاز کنند و در موضع از پیش‏‎ ‎‏اعلام شده پایان دهند و به هنگام راهپیمایی نیز از شعارهای تند و درگیری با مأموران‏‎ ‎‏بپرهیزند و مردم نیز با پیروی از خواسته روحانیت ضمن حفظ آرامش و بدون درگیری با‏‎ ‎‏شعارهای آرام و مسالمت آمیز مثل «ارتش برادر ماست» که در همان روز ابداع شد،‏‎ ‎‏راهپیمایی را پایان دادند. راهپیمایی روز عید از این جهت برای رژیم سنگین بود که‏‎ ‎‏نتوانسته بود هیچ واکنشی در مقابل آن نشان دهد و ارتش هیچ گونه حرکتی در آن روز از‏‎ ‎‏خود نشان نداد که هم راهپیمایی عظیم روز عید فطر مردم و هم برخورد مسالمت آمیز‏‎ ‎‏ارتش در آن روز طی اطلاعیه ای مورد تقدیر امام قرار گرفت. از آن طرف جمعی از‏‎ ‎‏انقلابیون اعم از روحانی و غیر روحانی هم وقتی این حضور عظیم مردمی را دیدند با‏‎ ‎‏خود گفتند که ما می توانیم دوباره مردم را به صحنه بیاوریم و این بار خیلی بهتر و‏‎ ‎‏کوبنده تر با رژیم مقابله کنیم؛ به همین جهت در همان راهپیمایی که روز عید فطر انجام‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 439

‏شد، اعلام می کنند که روز هفدهم شهریور راهپیمایی دیگری از میدان ژاله (شهدا) آغاز‏‎ ‎‏می شود و از مردم می خواهند که به طور گسترده شرکت کنند. یکی از ترتیب دهندگان‏‎ ‎‏مهم این راهپیمایی آقای هادی غفاری بود. ایشان از روحانیون انقلابی و بسیار فعال‏‎ ‎‏دوران مبارزه به شمار می آمد که با سخنرانیهای تند و انقلابی در مساجد مختلف تهران و‏‎ ‎‏بعضی از شهرها مردم را به مبارزه علیه شاه دعوت می کرد. آقای غفاری واقعاً تندرو بود‏‎ ‎‏و این تندروی در حدی قرار داشت که گاهی ما نیز مجبور به واکنش در برابر ایشان‏‎ ‎‏می شدیم. به عنوان نمونه یک بار که وی در سال 57 در ایام ماه مبارک رمضان به قم آمده‏‎ ‎‏بود در یک مراسمی که مردم شعار «مرگ بر شاه» را سر داده بودند، گفت: به جای «مرگ‏‎ ‎‏بر شاه» بگویید: «شاه سگ زنجیری امریکاست» که ما به ایشان گفتیم: هر شعاری را در‏‎ ‎‏هرجا نمی توان مطرح کرد. اوضاع و شرایط شهر و مردم قم با تهران و جایی که شما‏‎ ‎‏هستید فرق می کند. در اینجا مردم به خاطر ادب و متانت حوزه علمیه قم از شعارهای‏‎ ‎‏متعادل تر علیه رژیم استفاده می کنند. به هر جهت ایشان به همراه عده ای از دوستان‏‎ ‎‏هم فکرش بدون هماهنگی با علما و بزرگان تهران و جامعه روحانیت مبارز از مردم برای‏‎ ‎‏شرکت در راهپیمایی روز 17 شهریور دعوت کرده بودند. قبلاً باید تذکر بدهم که در‏‎ ‎‏میدان ژاله و میدان امام حسین (ع) و خیابانهای اطراف این منطقه جمع بیشماری از‏‎ ‎‏قشرهای طبقه متوسط و مستضعف و مذهبی جامعه حضور داشته و دارند؛ به همین‏‎ ‎‏جهت نسبت مساجد و هیأتها و دسته جات مذهبی و عزاداری و سخنرانیها و اجتماعات‏‎ ‎‏مهم و انقلابی خیلی بیشتر از مناطق شمالی تهران بوده و هست؛ به همین دلیل مردم از‏‎ ‎‏آمادگی بیشتری برخوردارند و در مواقع نیاز در صحنه حاضر می شوند. در روز‏‎ ‎‏17 شهریور نیز علی رغم همه ارعابها و تهدیدهای رژیم این مردم بزرگوار به صورت‏‎ ‎‏یکپارچه و گسترده در راهپیمایی شرکت نمودند؛ اما این بار رژیم در برابر راهپیمایی‏‎ ‎‏مردم ساکت ننشست و از زمین و هوا به وسیله تانک و نیروهای تا دندان مسلح و‏‎ ‎‏هلی کوپتر به مقابله با مردم برخاست و جمع زیادی از آنها را به خاک و خون کشید و‏‎ ‎‏مشهور شد که هزاران نفر کشته و مجروح به جای گذاشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 440

  • . جهت اطلاع بیشتر از واقعه 17 شهریور، ر.ک. به: فصلنامه علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی دانشگاه اصفهان؛ ش 3 (خاطرات علامه یحیی نوری).