کتاب نکاح
عقد ازدواج و احکام آن
اختلاف در دائمی بودن و منقطع بودن عقد ازدواج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اختلاف در دائمی بودن و منقطع بودن عقد ازدواج

اختلاف در دائمی بودن و منقطع بودن عقد ازدواج

[سؤال 10161]‏ ‏ ‏ 5650‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 10 / 1360‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ارواحنا له الفداء‏

‏اگر چنانچه مجری صیغۀ نکاح بگوید که صیغۀ نکاح را منقطع خوانده ام مثلاً به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 602

‏مدت سی سال، ولی زن می گوید دائم خوانده و دائمی بوده، آیا می توان در صورتی که‏‎ ‎‏مجری صیغه، یک روحانی و امام جماعت موجّه باشد، قول وی را حجت دانست و‏‎ ‎‏حکم انقطاع بر آن جاری کرد یا آن که باید طبق اختلاف در باب دوام و انقطاع که‏‎ ‎‏مرقوم فرموده بودید: اصل با زوجه است و باید زوجه قسم بخورد، عمل کرد. اصل‏‎ ‎‏قضیه را قبلاً استفتا کرده ام و حکمش را بیان فرموده اید، فقط در این استفتا در این مقام‏‎ ‎‏هستم که قول مجری صیغه حجت هست یا نیست؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی،قول مجری صیغه حجت نیست، مگر موجب اطمینان شود.

[سؤال 10162]‏ ‏ ‏ 5651‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏این جانب تقاضامند است به سؤال ذیل پاسخ فرمایید. ‏

‏هر گاه مردی ـ دارای همسر و دو فرزند قانونی باشد ـ زنی را به مدت یک سال‏‎ ‎‏صیغه کند و به غیر از جاری کنندۀ صیغه که پیشنماز مسجد می باشد و مرد و زن، کسی‏‎ ‎‏دیگر در آن مکان نباشد و بعد از تمام شدن مدت صیغه، مرد مبلغ ذکر شدۀ صیغه را‏‎ ‎‏بدهد و او را آزاد نماید و پس از مدتی یا چند سالی زن شاکی شود و ادعا کند که‏‎ ‎‏صیغۀ  دائمی بوده و من همسر دائمی این مرد هستم، ولی مرد بگوید: یک ساله جاری‏‎ ‎‏شده و شخصی هم که صیغه جاری نموده در حیات است و کتباً نوشته که من یک‏‎ ‎‏ساله  جاری نمودم، آیا در این مورد مرقوم بفرمایید: مدعی کیست و منکر چه‏‎ ‎‏کسی  می باشد؟‏

بسمه تعالی، هر یک از مرد و زن باید طبق آنچه وظیفۀ شرعی می داند عمل نماید و چنانچه نزاعی بین آن ها باشد، عقد محکوم به دوام است؛ مگر مدّعی موقت بودن عقد، توقیت را اثبات نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 603

[سؤال 10163]‏ ‏ ‏ 5652‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی مدّ‏‎ ‎‏ظله، لطفاً به دو سؤال زیر جواب بدهید.‏

‏1. اگر زوجین در دوام و یا انقطاع عقد نکاح اختلاف داشته باشند، آیا اصل، دوام‏‎ ‎‏عقد است یا انقطاع؟‏

بسمه تعالی، عقد محکوم به دوام است، مگر خلاف آن اثبات شود.

‏2. اگر در ترافع، مدعی بیّنۀ شرعیه نداشته باشد و ارجاع امر به یمین شود، آیا در حضور قضات مجاز‏‎ ‎‏هم اجرای یمین کافی است یا این که باید در حضور مجتهد جامع الشرایط باشد؟‏

بسمه تعالی، قضات منصوب باید مطابق مقررات نصب عمل کنند.

[سؤال 10164]‏ ‏ ‏ 5653‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 3 / 1362‏

‏پیرو استفتای مورخۀ 3 / 2 / 1362 از پست گلوگاه بخش بهشهر ارسال شده،‏‎ ‎‏جواب از آن رهبر عالی قدر به این بی مقدار عنایت نگردید. متن استفتا به این شرح‏‎ ‎‏است:‏

‏محضر مقدس اشرف السادات، نایب الامام عصر، رهبر عالی قدر، امام خمینی،‏‎ ‎‏دامت برکاته‏

‏احتراماً؛ به عرض می رسانم که اگر زنی وارد به مسأله ازدواج نباشد و شخصی‏‎ ‎‏عاقد وارد به قانون ازدواج، و دارای دفتر ازدواج باشد، آن زن را راضی کند که با او‏‎ ‎‏ازدواج نماید. فیمابین زوج و زوجه قرار بر عقد دائم شود. زوج عاقد دیگری را به‏‎ ‎‏منزل زوجه می برد که از طرف زوجه عقد را بخواند. خود زوج به زوجه لفظ دائم‏‎ ‎‏بگوید اما بعداً مدارک عقد انقطاع بیست ساله به دست زوجه بدهند. زوجه کلمه‏‎ ‎‏انقطاع را نفهمد که متعه است و به کلمه بیست سال اعتراض نماید؛ عاقدین به زوجه‏‎ ‎‏بگویند تو امضا کن، اگر پدر و مادر تو امضا کردند، ما عقد بیست سال می خوانیم و اگر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 604

‏راضی نشدند دائم می خوانیم.‏

‏زوجه مدارک را به پدر نشان دهد، پدر به او بفهماند کلمه انقطاع متعه است. زوجه‏‎ ‎‏اعتراض به عاقدی که از طرف خودش بود برساند و عاقد قبول نماید و به زوجه‏‎ ‎‏بگوید: اگر زوج قبول کرد، عقد دائم می خوانیم و انقطاع نمی خوانیم. و بعد زوج به‏‎ ‎‏زوجه بگوید ما عقد دائم جاری کردیم. ‏

‏فیمابین شش ماه از وصلت بگذرد، زوج به زوجه بگوید تو متعه بودی، تو را رها‏‎ ‎‏نمودم. زوجه نزد عاقدی که از طرف خودش بود رفته بگوید: زوج من می گوید تو‏‎ ‎‏متعه بودی تو را رها نمودم. عاقد به زوجه می گوید: زوج تو حاضر به عقد دائم نشد و‏‎ ‎‏از شما اجازه انقطاع نداشتم، هیچ عقدی نخواندم. زوجه به عاقد می گوید: من به‏‎ ‎‏جز  تو کسی را وکالت عقد دائم و متعه ندادم؛ فعلاً از آن شخص فرزندی در راه‏‎ ‎‏دارم  تکلیف من چیست؟ عاقد گفت: طبق قانون شرع مقدس اسلام شکایت کن.‏‎ ‎‏استدعای عاجزانه دارم جواب استفتای فوق را طبق احکام شرع مقدس اسلام مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، رسیدگی موکول است به محاکم صالحه در جمهوری اسلامی، و تا شرعاً ثابت نشود که عقد انقطاع خوانده شده، حکم عقد دائم مترتّب می شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 605