کتاب لقطه
لقطۀ غیر حیوان
احکام اموال پیدا شده و مجهول المالک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احکام اموال پیدا شده و مجهول المالک

احکام لقطه

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام اموال پیدا شده و مجهول المالک

احکام اموال پیدا شده و مجهول المالک

[سؤال 9633]‏ ‏ ‏ 5387‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر عالی قدر و عظیم الشأن‏‎ ‎‏ایران، دام ظله‏

‏احتراماً؛ پس از عرض سلام و درود فراوان به حضور مبارک، این جانب آموزگار‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 359

‏یکی از دبستان های شیراز هستم. قبل از انقلاب، به جز تدریس، مربی پیشاهنگی‏‎ ‎‏آموزشگاهی که تدریس می کرده ام بوده ام و وظیفۀ خود می دانستم که فرزندان معصوم‏‎ ‎‏را به راه اسلام ارشاد نمایم. در ضمن، یکی از وظایف این سازمان این بود که‏‎ ‎‏دانش آموزانی را که در این سازمان ثبت نام کرده اند، ماهی یکی ـ دوبار به گردش علمی‏‎ ‎‏برده و آثار قدیمی را بازدید نمایند و گزارش آن را به سازمان مربوطه اطلاع دهیم.‏‎ ‎‏مخارج هزینۀ ایاب و ذهاب به عهدۀ خود دانش آموزان بوده است. قبل از رفتن به هر‏‎ ‎‏جا، از هر یک از دانش آموزان مبلغ معینی بابت کرایه دریافت می شد و بابت کرایه‏‎ ‎‏می پرداختیم. بعضی اوقات مبلغی از کرایۀ جمع آوری شده زیاد می آمد که در این‏‎ ‎‏مدت دو سالی که عهده دار این سمت بوده ام، کلاً مبلغ 1850 ریال مازاد کرایۀ بچه ها‏‎ ‎‏نزد این جانب باقیمانده است. از آن جا که صاحبان اصلی آن ها را نمی شناسم و امکان‏‎ ‎‏نیست که یک به یک آن ها را پیدا نمود تا بقیه را به ایشان مسترد دارم، لذا بدین وسیله‏‎ ‎‏از حضور مبارک آن امام عزیز و رهبر عالی قدر تقاضا دارم که تکلیف شرعی این جانب‏‎ ‎‏را نسبت به این وجه، معین فرموده تا از گردن این جانب ساقط باشد. ‏

بسمه تعالی، اگر مصرفی هست که یقین داشته باشید مورد رضایت صاحبان پول است، به آن مصرف برسانید؛ و در غیر این صورت، از طرف صاحبان واقعی آن ها به فقیر صدقه دهید، و لازم نیست یک یک آن ها را قصد کنید.

[سؤال 9634]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2565

‏2. آیا از زکات فطره و همچنین پول مجهول المالک از قبیل پول هایی که پیدا‏‎ ‎‏می شود و صاحب آن شناخته نمی شود می توان کتب دینی جهت کتابخانه مسجد برای‏‎ ‎‏مطالعه مردم خرید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مجهول المالک باید به فقرا صدقه داده شود و از فطره مانع ندارد. و اگر فقیری باشد، مراعات او اولویت دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 360

[سؤال 9635]‏ ‏ ‏ 5388‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏قم، دفتر رهبر بزرگ انقلاب ایران، حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین‏‎ ‎‏امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏به عرض می رساند: این جانب ساکن گناوه، شغل مغازه دار، مدت دو سال تمام‏‎ ‎‏می باشد که جنسی را به یک نفر ناشناس فروختم. ایشان رفته است که برگردد و‏‎ ‎‏اجناس خود را ببرد و تا حال که مدت دو سال است، برنگشته و خبری از ایشان‏‎ ‎‏نیست. بنده چون می ترسیدم که جنس مزبور فاسد شود؛ آن را به مبلغی فروختم. پول‏‎ ‎‏آن باقی می باشد. متمنّی است، برای این که بنده، بری ءالذمه شوم؛ دستور فرمایید پول‏‎ ‎‏را ارسال دارم که به شما برسد. هرگونه امر دیگر باشد، بفرمایید تا عمل نمایم. در‏‎ ‎‏خاتمه، سلامتی آن رهبر عظیم الشأن را از خداوند بزرگ خواستارم.‏

بسمه تعالی، اگر مأیوس از پیدا شدن مالک آن شده اید، از طرف صاحبش صدقه بدهید.

[سؤال 9636]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2430

‏3. چند ماه قبل که برای دریافت دان مرغ به شرکت دان رفته بودم، شخص دیگری‏‎ ‎‏هم دان مرغ خود را با کامیونی که ما با آن دان حمل می کردیم بار نمود. قرار شد بین راه‏‎ ‎‏بار خود را تخلیه نماید. موقعی که بار خود را کنار جاده تخلیه نمود و ما به محل خود‏‎ ‎‏رفتیم، یک کیسه از دان مرغ آن شخص روی دان مرغ ما جامانده بود. چند مرتبه به‏‎ ‎‏محل او مراجعه نموده و موفق به پیدا کردن آن شخص نشده ام. اکنون شش ماه از آن‏‎ ‎‏تاریخ می گذرد. چون دان مرغ اگر می ماند فاسد می شد لذا دان مصرف شده و وجه آن‏‎ ‎‏را کنار گذاشته ایم. وجه آن را که حدود 2250 ریال است، چه کنیم؟‏

بسمه تعالی، با یأس از پیدا شدن صاحب آن، پول را از طرف او به فقیر صدقه دهید. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 361

[سؤال 9637]‏ ‏ ‏ 5389‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک امام خمینی، رهبر عظیم الشأن و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‏

‏وجود نازنین شما و رزمندگان اسلام را همیشه در نماز دعاگو هستم. ‏

‏امام مهربان شش سال پیش در یکی از معدن های کرمان، هیأتی به نام امام حسین‏‎ ‎‏داشتیم تا این که این جانب، از کرمان انتقال یافتم به شرکت معدن سنگرود. از پول‏‎ ‎‏هیأت که دو هزار تومان (خرده) است، در پیش بنده می باشد که مقداری اثاثیه هم از‏‎ ‎‏آن هیأت باقی است. این را از چند تن از روحانی های محترم سؤال نموده ام که ایشان‏‎ ‎‏جواب دادند که باید این مبلغ مذکور و اثاثیه را به محلی که بوده ای ببری، و‏‎ ‎‏بنده به آن‏‎ ‎‏نقطه دسترسی ندارم. اگر شما اجازه بفرمایید، این مبلغ و اثاثیه های مختلف را‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏حساب شما و یا به جنگ زدگان و یا به مساجد و یا به انجمن اسلامی محلمان واریز‏‎ ‎‏نموده و رسید دریافت دارم. ‏

‏دستور پول و دستور اثاثیه، هر کدام را جداگانه امر بفرمایید تا این که از گردن بنده‏‎ ‎‏انداخته شود. ‏

‏سلامتی رهبر عالی قدر آرزوی ما است، والسلام‏

بسمه تعالی، اگر از رساندن آن به صاحبانش مأیوس هستید، از طرف آن ها به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9638]‏ ‏ ‏ 5390‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 10 / 1361‏

‏قم، دفتر استفتائات حضرت امام، سلام علیکم‏

‏سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، عهده دار تأمین‏‎ ‎‏خدمات درمانی عائله کادر و عائله بازنشستگان و خود بازنشستگان می باشد و بودجۀ‏‎ ‎‏آن از محل 1% و یا 2% حقوق اشخاص و بقیه 6% یا 5% از بودجۀ دولت تأمین می شود.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 362

‏و بیمار در مواقع مراجعه به داروخانه و بیمارستان، 10% مخارج درمان را شخصاً‏‎ ‎‏می پردازد. در موقع محاسبه در سازمان به این مسأله برخورد می شود که بعضی از‏‎ ‎‏داروخانه ها و بیمارستان ها در صورت حساب اشتباه کرده و در نتیجه به اندازۀ ده‏‎ ‎‏درصد رقم مورد اشتباه از بیمار، اضافه دریافت کرده اند. این رقم در مورد داروها، در‏‎ ‎‏حدود چند ریال برای هر مریض است. با توجه به ناچیز بودن مبلغ و تعداد کثیر‏‎ ‎‏بیماران و عدم دسترسی آسان به آنان، برگرداندن این مبلغ جزئی به فرد فرد آنان‏‎ ‎‏غیرمقدور است. در حال حاضر این کسورات ـ به صورت امانت ـ در حسابی نزد‏‎ ‎‏سازمان نگهداری می شود و حدود آن دو میلیون تومان است که در مدت هشت سال‏‎ ‎‏جمع گردیده است.‏

‏آیا این سازمان می تواند در این وجوهات تصرف نماید؟ موارد:‏

‏الف. کمک به تأمین قسمتی از هزینه های درمانی بیماران تحت پوشش‏‎ ‎‏بی بضاعت.‏

‏ب. ایجاد صندوق قرض الحسنه در سازمان. ‏

‏ج. منظورکردن وجوهات در جمع درآمد سازمان.‏

‏د. هر موردی که حضرت امام صلاح می دانند و اجازه می فرمایند.‏

بسمه تعالی، از طرف صاحب واقعی آن، به فقیر صدقه داده شود.

[سؤال 9639]‏ ‏ ‏ 5391‏

‏حکم: ‏‎ ‎‏[نقل از صحیفه امام، ج 20، ص 384 ]‏

‏زمان: 21 شهریور 1366 / 18 محرم 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازۀ سرپرستی اموال و املاک طاغوتیان فراری تا تعیین تکلیف قانونی‏

‏مخاطب: رمضانی (سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران ـ امور اقتصادی)‏

‏[شماره 11446 / 66 / 11 ـ مورخ 21 / 6 / 1366. محضر مبارک حضرت آیت الله‌‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 363

‏العظمی امام خمینی ـ مدّ ظله العالی ـ رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران. سلام علیکم.‏‎ ‎‏احتراماً، استدعا دارد نظر مبارک خود را در موارد ذیل اعلام فرمایید:‏

‏1. آیا می توان اموال و املاک مربوط به طاغوتیان و فراریان به خارج از کشور خواه‏‎ ‎‏حکم توقیف آن ها صادر شده یا نشده باشد، برای جلوگیری از حیف و میل تا‏‎ ‎‏بازگشت آنان به ایران و رسیدگی به وضع آن ها تحت سرپرستی خود قرار داد؟‏

‏2. آیا می توان اموال و املاکی که در معرض خرابی و تضییع قرار دارد به نرخ‏‎ ‎‏عادلانه به فروش رسانده و وجوه حاصله را در حساب امانی دادستانی قرار داد و بر‏‎ ‎‏حسب مورد به خزانۀ دولت واریز و یا به صاحبش پرداخت نمود؟‏

‏ ‏ ‏ سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران (امور اقتصادی) رمضانی]‏

‏[‏پاسخ سؤال اول:‏]‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور می توان، بلکه لازم است این امر.

‏ ‏ ‏ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

‏[‏پاسخ سؤال دوم:‏]‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور مانعی ندارد، بلکه باید به این نحو عمل شود.

‏ ‏ ‏ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

[سؤال 9640]‏ ‏ ‏ 5392‏

‏پاسخ استفتا: ‏‎ ‎‏[نقل از صحیفه امام، ج 19، ص 211 ]‏

‏زمان: 9 فروردین 1364 / 7 رجب 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: فروش اموال غایبین به قیمت عادلانه مشروط به رعایت حقوق مالکین و‏‎ ‎‏استرداد حقوق آنان در صورت مراجعه‏

‏سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)‏

‏[بسمه تعالی، محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی الامام خمینی، دام ظله العالی‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 364

‏بعد التحیة والسلام، لازم است به عرض برسانم که اموال زیادی از غیر منقول از‏‎ ‎‏قبیل خانه و کارخانه و شرکت و باغ ها و زمین های زراعتی و مغازه و پاساژ و امثال‏‎ ‎‏این ها بلکه از منقول مربوط به افرادی است که در خارج کشور زندگی می کنند و به‏‎ ‎‏عللی تا به حال شخصاً مراجعه ننموده تا وضع اموال آن ها روشن گردد، و بر حسب‏‎ ‎‏رویّۀ متخذه از طرف دادستان های انقلاب و به خاطر شرایط خاص انقلاب و اصل‏‎ ‎‏کلی این که دادستان کل، حافظ اموال غایبین و حافظ حقوق جامعه است از ارگان ها و‏‎ ‎‏نهادهای مختلف (بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و غیره) نسبت به اموال سؤال می شود‏‎ ‎‏که نمونۀ آن به شمارۀ 10 / 124503 ـ 13 / 12 / 63 پیوست می باشد. آیا اجازه‏‎ ‎‏می فرمایید که در مواقع لزوم برای حفظ حقوق غایبین و حقوق بیت المال در حکومت‏‎ ‎‏اسلامی آن اموال به قیمت عادلۀ روز به ارگان ها و نهادها فروخته شود، لکن با شرط‏‎ ‎‏الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یا مراجعۀ مالک در زمان معین یا خیر؟‏‎ ‎‏ناگفته نماند که حل مسأله از نظر مقررات جاریه مشکل بلکه غیر ممکن خواهد بود.‏

‏ ‏ ‏ دادستان کل کشور ـ یوسف صانعی] ‏

بسمه تعالی، در صورتی که حفظ مال غایب مبتنی بر این امر که مرقوم شده است باشد، یا برای او اصلح باشد، در فرض مذکور و مشروط مذکور مجازید.

‏ ‏ ‏ 9 / 1 / 64 ـ روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

[سؤال 9641]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1063

‏2. ضمناً برادری هم یک مسأله دارد که از این قرار است در وقتی که نمی دانسته و‏‎ ‎‏متوجه نبوده مال کسی را که گویا بهایی هم بوده خورده و یا سرقت نموده و او هم‏‎ ‎‏اکنون در خارج از کشور است و مقداری از اموالش را دولت در اختیار گرفته این برادر‏‎ ‎‏که می خواهد خود را تطهیر کند چگونه ممکن است؟‏

بسمه تعالی، به ورثه مسلمان او رد کند و اگر ندارد به حاکم شرع مراجعه نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 365

[سؤال 9642]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1955

‏3. آیا می شود بهرۀ بانکی پس انداز را به عنوان صدقه (با توجه به این که امام قبلاً‏‎ ‎‏فرموده بودند که بهرۀ پول حرام است و صدقه باید داد) به حساب جنگ زدگان و یا‏‎ ‎‏کمیتۀ امداد امام خمینی داد؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جایز نیست و چنانچه گرفته باشد از طرف مالک واقعی آن به فقرا صدقه بدهد، ان شاء الله‌ موفق باشید.

[سؤال 9643]‏ ‏ ‏ 5393‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر افرادی اجناس یا خرده ریز خود را در دکان شخصی بگذارند و بروند که‏‎ ‎‏بعد بیایند و ببرند اما بروند و دیگر نیایند و در سال این خرده ریزها انباشته شود تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، با یأس از شناسایی صاحبانش از طرف آن ها به فقیر صدقه دهد مگر این که بداند صاحبانش اعراض کرده اند. 

[سؤال 9644]

‏2. آیا کارگری که کار می کند لازم است وقتی که مشتری می خواهد برود به او‏‎ ‎‏بگوید بقیه اجناس یا کهنه آن را ببر و اگر گفت نمی خواهم لازم است به او بگوید این‏‎ ‎‏مقدار ارزش دارد و به او بدهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، بقیه اجناس او را باید به او رد کند و اگر گفت نمی خواهم لازم نیست قیمت را بگوید.

[سؤال 9645]

‏3. اگر شخصی مسائل فوق را که سؤال شده تا به حال رعایت نکرده و سال ها‏‎ ‎‏گذشته تکلیف او چیست؟ با این نوع کسب ازدواج کرده، لباس خریده و نماز خوانده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 366

‏حال باید چه کند؟ این افراد اگر مقلد امام باشند تکلیف چیست؟ اگر مقلد دیگران‏‎ ‎‏باشند چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر صاحبان آن ها اعراض از بقیه جنس و ریزه ها کرده اند یا علم به رضایت آن ها دارد چیزی بر او نیست و در هر صورت نمازهایی که قبلاً در حالت جهل خوانده صحیح است.

‏4. اگر زنی بدون اجازه شوهرش خیاطی برای خواهران و مادر خود انجام دهد و شوهرش بگوید‏‎ ‎‏راضی نیست، آیا با آن لباس می شود نماز خواند یا نه؟ تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏5. آیا همه سرودها و موسیقی های رادیو و تلویزیون حلال است یا نه؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.

‏6. آیا اگر کسی مریض باشد، نتواند پیاده برود و چرخ و موتور هم ندارد و منزل او جایی واقع شده که‏‎ ‎‏وسیله عمومی نمی رود می تواند کوپن بخرد؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات دارد.

[سؤال 9646]‏ ‏ ‏ 5394‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 10 / 1361‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی نایب الامام، الامام الخمینی، روحی لک الفداء‏

‏محترماً بعد از عرض ادب، این جانب در ایام حج که روحانیت کاروانی را به عهده‏‎ ‎‏داشتم، عده ای از حجاج که نمی توانستند در قربانگاه حضور به هم رسانند، مرا وکیل‏‎ ‎‏نمودند که ذبیح‏‏ۀ‏‏ آن ها را ـ وکالتاً ـ انجام دهم. با دقت کافی که انجام دادم و با اسم برای‏‎ ‎‏هر کدام که قربانی نمودم، متوجه شدم که پول دو قربانی در نزد من می باشد و‏‎ ‎‏روز‏‎ ‎‏یازدهم احتیاطاً یک قربانی دیگر انجام دادم؛ چون احتمال می دادم فقط به مقدار یک‏‎ ‎‏قربانی اشتباه نموده ام؛ و چند روز بعد، وقتی به محل قربانگاه رفتم که احتیاطاً پولی به‏‎ ‎‏صاحب گوسفندان بدهم، کسی را پیدا ننمودم. الآن به مقدار 350 ریال سعودی ذمه‏‎ ‎‏خود را مدیون می دانم. خواهشمندم امر بفرمایید که آیا باید یک قربانی دیگر به نیت ما‏‎ ‎‏فی الذمه انجام دهم، یا پول آن را به فقرا بدهم، یا معادل آن را به ریال ایرانی بپردازم؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 367

‏ادام الله‌ ظلّکم العالی علی رؤوس الأنام؛ والسلام علیکم ورحمة الله‌‏

بسمه تعالی، اگر یقین دارید برای تمام اشخاصی که نایب شده اید قربانی کرده اید، پول را با یأس از شناسایی صاحبش، از طرف او به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9647]‏ ‏ ‏ 5395‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام و دعای خیر برای کلیه علمای اسلام و بالاخص امام و رهبر‏‎ ‎‏کبیر انقلاب، سؤالاتی چند در موارد زیر دارم که مستدعی پاسخ مقتضی می باشم. در‏‎ ‎‏ضمن لازم به تذکر است از حدود یک سال ونیم پیش سه نامه به دفتر امام نوشتم که‏‎ ‎‏جواب دریافت نداشته ام، دو نامه به دفتر آیت الله‌ العظمی منتظری و یکی هم به دفتر‏‎ ‎‏آیت الله‌ مشکینی، و لیکن آن ها جواب قانع کننده ای نداده و هر یک به دفتر امام احاله‏‎ ‎‏می دادند که آن را هم گفتم چه شده، لیکن خواهشمند است با پاسخ به سؤالات این‏‎ ‎‏حقیر ما را از عذاب الهی نجات بخشید، لیکن قبلاً مقدمه ای در مورد وضعیت‏‎ ‎‏خانوادگی لازم است که بیان می دارم. ‏

‏جوانی بیست و پنج ساله هستم، در کودکی در خانواده ای چشم به جهان گشودم‏‎ ‎‏که پس از چند سال پدرم از دست رفت و مادرم برای تأمین مخارج زندگی من و‏‎ ‎‏خودش و مخارج اعتیاد خود به کارگری در محله بدنام تهران مشغول شد: از قبیل‏‎ ‎‏رُفتن و چای درست کردن و شست وشو، بابت این کار مقداری روزانه دستمزد‏‎ ‎‏می گرفت، لیکن در حال حاضر مدت سه سال است که مادرم فوت کرده و من هم‏‎ ‎‏تشکیل خانواده داده و با لطف الهی زندگی نسبتاً خوبی دارم، اما آنچه مورد سؤال‏‎ ‎‏است این است که من چگونه می توانم لوازم منزلی را که از مادرم باقیمانده به حلال‏‎ ‎‏تبدیل کنم؟ که نحوۀ سؤالات را به شرح زیر بیان می کنم و خواهشمندم برای هر یک از‏‎ ‎‏سؤالات زیر جواب جداگانه که مورد احتیاج است مرقوم فرمایید. و استدعای دیگر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 368

‏این که جواب ها را طوری بدهید که با علم ناقص بنده قابل فهم بوده و احتیاج به‏‎ ‎‏پرسش جدید نبوده باشد و اما سؤالات به شرح زیر:‏

‏1. آیا آن مقدار دستمزدی که مادرم بابت کار می گرفته حلال است یا حرام، با این‏‎ ‎‏فرض که من نمی دانم کسی که به مادرم مزد می داده درآمد حلال داشته یا نه؟ بلکه‏‎ ‎‏احتمال ضعیف دارد.‏

‏2. اگر با درآمد حرام، جنسی خریداری شده باشد من باید چه مقدار بابت اثاثیه‏‎ ‎‏بپردازم؟ آیا قیمت خرید اولیه را؟ یا قیمت کنونی و دولتی آن را در صورتی که نو‏‎ ‎‏است؟ یا قیمت کنونی و آزاد آن را در صورتی که نو است؟ یا قیمت کنونی و مستعمل‏‎ ‎‏و کهنه شده را؟‏

‏لازم به تذکر است که برخی از اثاثیه را که اکثراً مستعمل هستند من اگر بخواهم‏‎ ‎‏قیمت نو و کنونی آن ها را بدهم برای من به صرفه است که آن ها را صدقه بدهم و‏‎ ‎‏جنس نو بخرم (در هر صورت تابع دستور شرع می باشم).‏

بسمه تعالی، وسایل تهیه شده اگر یقین ندارید که از پول حرام تهیه شده چیزی بر شما نیست. و در صورت یقین، اگر صاحبان پول حرام را می شناسید باید از آن اشخاص کسب رضایت نمایید و اگر آنان را نمی شناسید باید عین وسایل یا قیمت فعلی آن را از طرف آنان به فقرا صدقه بدهید و اگر در اثر کار زدن قیمت کم شده تفاوت قیمت را بپردازید.

‏3. برای خمس دادن جنسی که خمس آن قبلاً داده نشده باید قیمت چه زمانی مد نظر قرار گیرد؟ با این‏‎ ‎‏شرط که جنس برای فروش خریداری نشده باشد.‏

بسمه تعالی، اگر مورد تعلق خمس باشد قیمت فعلی میزان است.

[سؤال 9648]‏ ‏ ‏ 5396‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 12 / 1361‏

‏پیشگاه مبارک حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی‏

‏بدین وسیله به اطلاع آن مقام معظم می رساند: حدود یک سال و چند ماه پیش‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 369

‏مقداری طلا را جهت خرید به مغازه این جانب آوردند و پس از وزن نمودن، پول 21‏‎ ‎‏مثقال طلا به فروشنده پرداخت شد و فروشنده با اطمینان خاطر مغازه را ترک نمود.‏‎ ‎‏پس از رفتن فروشنده موقعی که مجدداً سنگ ترازو را کنترل کردم متوجه شدم که طلا‏‎ ‎‏31 مثقال بوده و اشتباهاً 21 مثقال حساب شده و چون فروشنده را نمی شناختم یک‏‎ ‎‏عدد النگو که وزن آن حدود 10 مثقال بود از بین طلاها جدا کرده تا بلکه صاحبش‏‎ ‎‏مجدداً مراجعه نماید، تا به حال که حدود یک سال و چند ماه از آن می گذرد هیچ گونه‏‎ ‎‏مراجعه ای انجام نشده و در نتیجه حدود چند روز پیش این النگو به فروش رسید که‏‎ ‎‏کل مبلغ آن بالغ بر 162000 ریال می باشد که پول آن موجود است، می خواستم این‏‎ ‎‏مبلغ را به عنوان رد مظالم برای صاحب اصلی اش به حساب 100 آن حضرت یا هر‏‎ ‎‏جایی که بفرمایند واریز نمایم، ولی قبل از هر اقدام لازم دیدم از آن حضرت استفتا‏‎ ‎‏نمایم. خواهشمند است در این جهت هرگونه صلاح می دانند این جانب را ارشاد و‏‎ ‎‏رهنمود فرمایند.‏

بسمه تعالی، پول را از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9649]‏ ‏ ‏ 5397‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی، سلام علیکم‏

‏لطفاً به دو سؤال ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏1. بنده مقداری پول در بانک به عنوان این که بانک محل اطمینان است در حساب‏‎ ‎‏پس انداز خود می گذارم، آخر سال مقداری به عنوان بهره به این پول اضافه می شود آیا‏‎ ‎‏خرج کردن بهره این پول جایز است یا خیر؟ در صورت جایز نبودن می شود به فقیر‏‎ ‎‏داد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا است و نباید بگیرید و اگر گرفتید با یأس از شناسایی صاحبش به فقیر صدقه دهید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 370

‏2. بنده مدت ده سال است که در تهران زندگی می کنم و خانه از خود دارم، اما قصد ماندن در تهران را‏‎ ‎‏ندارم هر وقت که ممکن شد می خواهم به وطن خویش بروم. آیا تهران وطن من محسوب می شود یا‏‎ ‎‏بنده مسافر هستم؟ تکلیف شرعی بنده چیست؟‏

بسمه تعالی، وطن محسوب نمی شود.

[سؤال 9650]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 740

‏5. با توجه به وضع اقتصادی کشور که لازم است مردم پول ها را در بانک بگذارند،‏‎ ‎‏بانک ها در موقع پس دادن پول سودی روی آن می کشند. اولاً، آیا این سود حرام است‏‎ ‎‏یا حلال؟ در صورتی که حرام باشد یا آن که افراد را مجبور به گرفتن آن می کنند، وظیفه‏‎ ‎‏چیست؟ در صورت حرام بودن، آیا می شود سود آن را به نیازمندان داد؟ لطفاً مفصلاً‏‎ ‎‏توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است نباید بگیرد و اگر گرفت از طرف صاحب واقعی آن به فقیر صدقه بدهد.

[سؤال 9651]‏ ‏ ‏ 5398‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏گرفتن مبلغی که بانک ها پس از پایان سال به عنوان بهره به دفترچه های پس انداز‏‎ ‎‏می پردازند از نظر شرعی چه صورت دارد؟ اگر حرام می دانید مبلغ اضافی را باید به‏‎ ‎‏بانک برگردانیم یا این که راه دیگری را تجویز می کنید؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، بهره پول ربا و حرام است و گرفتن آن جایز نیست و اگر گرفته شد، باید از جانب صاحب واقعی آن به فقیر صدقه داده شود.

[سؤال 9652]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3292

‏2. سودی که از پول سپرده در بانک حاصل می شود و طبق فتوای امام، حرام است‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 371

‏را می شود به حساب 100 امام یا حساب سپاه پاسداران گذاشت؟ و اگر نمی شود پس‏‎ ‎‏چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، نمی شود به حساب های مذکور داد و نباید بهره را بگیرند و اگر گرفته اند در صورت یأس از شناسایی صاحبانش باید به فقیر صدقه دهند از طرف آن ها.

[سؤال 9653]‏ ‏ ‏ 5399‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 12 / 1361‏

‏پیشگاه مبارک رهبر کبیر انقلاب، زعیم عظیم الشأن امت اسلامی، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی ادام الله‌ عمره، ضمن ابلاغ شایسته ترین تحیت و درود و آرزوی طول عمر‏‎ ‎‏برای آن امام بزرگوار تا ظهور حضرت مهدی (عج) به استحضار شریف می رساند که‏‎ ‎‏بیش از دویست هکتار زمین خشکه و آبی در روستای شرفه ارکلا حومه ساری است‏‎ ‎‏که به نام خالصه مشهور و مالک شرعی نداشته و مجهول المالک می باشد و پس از به‏‎ ‎‏وجود آمدن خاندان کثیف پهلوی آن را به عنوان املاک مستغلات پهلوی نامگذاری‏‎ ‎‏کرده و هر سال مالیات های سرسام آوری از مردم مستضعف که فعلاً قریب دویست‏‎ ‎‏خانوار می باشند می گرفتند، ولی بعضی از اهالی روستای مذکور جنبۀ شرعی را هم‏‎ ‎‏مراعات و در زمان طاغوت از یکی از علمای منطقه اجاره می کردند. حال که با عنایات‏‎ ‎‏الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با زعامت آن قائد عزیز، جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی در میهن عزیزمان برقرار شده برای رفع نگرانی ساکنین قریه یادشده‏‎ ‎‏خواهشمند است دستور تملیک یا اجاره را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر مجهول المالک است باید به فقرا داده شود و رسیدگی موکول به دولت اسلامی است.

[سؤال 9654]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7048

‏6. پرداختن بهره پول به حساب دولت یا حساب جنگ زدگان جایز است یا حتماً‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 372

‏باید به فردی صدقه داده شود؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است و اگر گرفت با یأس از صاحب واقعی آن از طرف او به فقرا صدقه دهند.

[سؤال 9655]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2263

‏2. سودی که عائد شخص می شود از حساب پس انداز چه کارش باید بکند؟‏

بسمه تعالی، بهره پول ربا و حرام است و نباید بگیرد و چنانچه گرفته باید از جانب صاحب واقعی به فقیر صدقه دهد.

[سؤال 9656]‏ ‏ ‏ 5400‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 10 / 1361‏

‏تهران، دفتر محترم امام امت‏

‏به استحضار می رساند: اموالی که از طریق دایرۀ آگاهی شهربانی از ید سارقین و یا‏‎ ‎‏به گونۀ گمشده کشف می گردد، پس از گذشت مدت شش ماه، سه نوبت مراتب در‏‎ ‎‏روزنامۀ محلی آگهی می شود. چنانچه کسی برای دریافت آن ها مراجعه ننماید،‏‎ ‎‏بلا  صاحب تشخیص داده می شود و حسب خواستۀ دادگستری عمومی، در معرض‏‎ ‎‏حراج قرار می گیرد. وجوه حاصله به حساب بانکی دادگستری مشهد واریز می گردد.‏‎ ‎‏استدعا دارد مقرر فرمایند جواب اعلام گردد: از نظر موازین شرعی ادامۀ این رویه‏‎ ‎‏بلااشکال است یا خیر؟ و در صورت مغایر بودن، برای اموال و اشیایی از قبیل:‏‎ ‎‏اتومبیل، موتور، فرش، طلاجات، رادیو ضبط و تلویزیون و غیره که در آگاهی‏‎ ‎‏بلا  صاحب است و نگهداری آن ها به علت زیاد بودن مواجه با اشکالات است،‏‎ ‎‏چگونه باید عمل کرد؟‏

بسمه تعالی، اگر مالک شرعی آن معلوم نیست، در صورت یأس از پیدا شدن او باید اموال از طرف آنان به فقرا صدقه داده شود و چنانچه حسابی باشد که اطمینان داشته باشید به مصرف فقرا می رسد، می توانید به آن حساب واریز کنید. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 373

[سؤال 9657]‏ ‏ ‏ 5401‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم حضرت امام، محترماً این جانب دارندۀ مغازۀ الکتریکی چند سؤال‏‎ ‎‏شرعی دارم؛ لطفاً پاسخ فرمایید:‏

‏1. مدتی است یک عدد کیف با مقداری پول پیدا شده، با این که پشت شیشۀ مغازه‏‎ ‎‏نوشته شده، ولی صاحب آن تاکنون مراجعه نکرده، چه باید کرد؟‏

‏2. بعضی مواقع مشتری اجناسی از قبیل دستکش یا سایر چیزهای جزئی را جا‏‎ ‎‏می گذارد که صاحب آن را هم نمی شناسیم، چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، 1 و 2، بعد از یک سال تعریف و یا مأیوس شدن از پیدا شدن صاحب آن، باید از جانب صاحبش به فقیر صدقه داده شود و در صورت اول پس از یک سال تعریف، خودش نیز می تواند بردارد.

[سؤال 9658]

‏3. اجناس برقی ای برای تعمیر می آورند. بعد از تعمیر ـ که اجرت آن را هم‏‎ ‎‏پرداخت نکرده اند ـ دیگر برای بردن مراجعه نمی کنند. تا چند سال می توانم نگهداری‏‎ ‎‏کنم؟ بعداً چه خواهد شد، نمی دانم؟ لطفاً این چند مورد را جواب دهید.‏

بسمه تعالی، بعد از یأس از آمدن صاحب آن، باید به حاکم شرع مراجعه کنید و با اجازۀ او می توانید حق اجرت خود را از مال برداشته، باقی را به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9659]‏ ‏ ‏ 5402‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به دفتر محترم حضرت امام خمینی، روحی له الفداء، سلام علیکم، با سلام به‏‎ ‎‏پیشگاه امام زمان و نایب بر حقش و شهدای راه حق و آزادی و با آرزوی پیروزی‏‎ ‎‏رزمندگان اسلام بر کفر جهانی و همین طور، طول عمری به بلندی آفتاب با صحت و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 374

‏سلامتی کامل برای حضرت امام، از درگاه باری تعالی.‏

‏براساس جملۀ «عجّلوا بالتوبة قبل الموت»، این حقیر قبل از، از دست دادن وقت‏‎ ‎‏تصمیم به توبه، از کارهای انجام شده در دوران نوجوانی و نادانی خود گرفته ام، بلکه‏‎ ‎‏ان شاء الله‌ خدای مهربان نیز مرا ببخشد و از گناهانم چشم پوشی نماید؛ لذا از آن دفتر‏‎ ‎‏محترم خواهشمند است که بر اساس فتوای حضرت امام در موارد زیر، این بندۀ خدا‏‎ ‎‏را رهنمود داده و ارشاد فرمایند. قبلاً از همگی شما به ویژه نایب بر حق حضرت‏‎ ‎‏مهدی کمال تشکر را دارد.‏

‏1. برداشت از اموال و محصول کسانی بدون اجازه، ضمناً برای کسب رضایت‏‎ ‎‏صاحبان کوشش به عمل آمد ولی به آن ها دسترسی پیدا نشده.‏

‏2. باعث بریدن و از بین رفتن تعدادی درخت چنار از باغی بدون رضایت و اجازه‏‎ ‎‏صاحب آن. صاحب آن را پیدا نکردم و به هیچ گونه به آن دسترسی ندارم، ضمناً گفته‏‎ ‎‏می شود که آن باغ بعد از انقلاب مصادره شده است.‏

‏3. برداشت از اموال کسانی در حدود پنجاه تومان در حدود 15 الی 20 سال پیش‏‎ ‎‏اموال آن شخص کلاً ملی اعلام شده و در اختیار دولت است.‏

‏چند ماه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط یکی از آشنایان، یک‏‎ ‎‏پیراهن و شلوار به صورت هدیه به این جانب داده شد که مورد استفاده قرار گرفت و‏‎ ‎‏چندی هم با آن نماز خوانده شد. گویا لباس ها، از سازمان پیشاهنگی رژیم طاغوت‏‎ ‎‏بوده که توسط یکی از گروهک ها ـ که آن شخص آشنا هم، عضو آن بود ـ به سرقت‏‎ ‎‏رفته است. حال؛ آن پیراهن و شلوار، نه قابل عودت است و نه ارزش آن را دارد که به‏‎ ‎‏فقیری داده شود. در این چند مورد تکلیف مرا روشن سازید. ‏

بسمه تعالی، اموالی که مالک آن ها را نمی شناسید و به وجه شرعی به شما نرسیده، حکم مجهول المالک بر آن مترتّب است و از طرف صاحبان آن ها به فقیر صدقه دهید. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 375

[سؤال 9660]‏ ‏ ‏ 5403‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس مرجع عالی قدر امام خمینی، دامت برکاته‏

‏پس از عرض سلام و تقدیم تحیات، متصدی بنیاد مستضعفان کرمانشاه سؤال کرده‏‎ ‎‏است که آیا اموالی که حکم به استرداد آن ها می شود، می توانیم از آن ها صرف عایله‏‎ ‎‏کسانی که اموالشان را استرداد کرده ایم ـ در صورت فقر و استحقاق ـ بنماییم یا خیر؟ بر‏‎ ‎‏فرض جواز، چه مقدار می توان داد؟‏

بسمه تعالی، اگر از اموال مردم است، باید به صاحبش داده شود و اگر مأیوس از پیدا شدن مالک باشند، باید به فقرا صدقه داده شود. و چنانچه مذکورین فقیر باشند جایز است به آن ها بدهند و اگر از اموال عمومی است، باید تحت مقررات بنیاد مستضعفین مصرف شود.

[سؤال 9661]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2383

‏4. اگر افراد کارگر که کار می کنند، مشتری مقداری از اجناس خود را به خیال این که‏‎ ‎‏ارزش ندارد آن جا بگذارد و برود یا خجالت بکشد ببرد، در صورتی که آن کارگر‏‎ ‎‏می داند چقدر ارزش دارد چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر اعراض کرده، کارگر می تواند بردارد والاّ از صاحب آن است.

[سؤال 9662]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1959

‏2. تعمیرکاری که بعضی از لوازم ماشین ها را به جهت خراب بودن عوض می کرده‏‎ ‎‏و پس از مراجعۀ صاحب ماشین، بعضی از افراد، لوازم مخروبه را با خود می بردند و‏‎ ‎‏بعضی هم صرف نظر می کردند؛ به این معنی که در عین حالی که به آن ها گفته می شد:‏‎ ‎‏این اجناس شما است، آن ها را با خودشان نمی بردند، حالا این لوازم مخروبه، از‏‎ ‎‏تعمیرکار است یا از صاحبان ماشین ها؟‏

بسمه تعالی، اگر صاحبان آن ها اعراض کرده اند، از تعمیرکار است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 376

[سؤال 9663]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3769

‏4. مسألۀ دیگر در رابطه با پرداخت حق الناس است که در کتاب ها و فتاوای امام‏‎ ‎‏پرداخت آن به فقرا ذکر شده است؛ آیا می توان برای پرداخت حق الناسی که بر عهدۀ‏‎ ‎‏انسان است، آن را به یکی از حساب های جنگ و جنگ زدگان و... پرداخت کرد؟‏

بسمه تعالی، حق الناس مالی را در صورت عدم شناخت صاحب آن باید از جانب او به فقیر صدقه داد.

[سؤال 9664]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2922

‏3. آیا بهرۀ پول بانکی را می توان به حساب نماز جمعه یا دیگر شماره حساب های‏‎ ‎‏عمومی (فرضاً حساب 100، حساب جنگ زدگان و...) واریز نمود؟ آیا می توان آن را‏‎ ‎‏صدقه داد؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است، گرفتن آن جایز نیست. اگر گرفت و از بازگرداندن به صاحب واقعی آن مأیوس است، باید از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

[سؤال 9665]‏ ‏ ‏ 5404‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 10 / 1361‏

‏قم، دفتر استفتای امام خمینی‏

‏این جانب فعلاً پاسدار می باشم، مبلغ پولی داشتم که به بانک گذاشته بودم؛ چند‏‎ ‎‏روز پیش رفتم پولم را از بانک بگیرم؛ علاوه بر پول خودم مبلغ دو ـ سه هزار تومان هم‏‎ ‎‏بهرۀ پول به من دادند؛ اگر می دانستم گرفتن بهره از بانک اشکال دارد نمی گرفتم؛ حالا‏‎ ‎‏که گرفته ام نمی دانم چه کارش کنم؛ آیا وظیفه ام این است که بهره را به بانک برگردانم یا‏‎ ‎‏به حاکم شرع بدهم یا امام اجازه می دهند که خودم بخورم؟ لطفاً جواب این بندۀ‏‎ ‎‏خداوند و خدمتگزار اسلام را هرچه زودتر بدهید تا از بلاتکلیفی بیرون بیایم. ‏

بسمه تعالی، با یأس از شناسایی صاحبانش، از طرف آنان به فقیر صدقه دهید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 377

[سؤال 9666]‏ ‏ ‏ 5405‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پیش از هر چیز سلام عرض می کنم. من یک برادر کوچک شما هستم که تقاضا‏‎ ‎‏دارم این جانب را راهنمایی بنمایید. استدعا دارم که این مسائل را به هر طریقی که شده‏‎ ‎‏بفرمایید.‏

‏1. کسی از بنده طلبی داشت که از جهت بی توجهی نتوانستم بدهم و دیگر آن‏‎ ‎‏شخص را ندیدم. در یک محل کار می کردیم و منزلش را نمی دانم کجا است و از‏‎ ‎‏این  مسائل زیاد می باشد که مبلغی جزئی باید بدهم. از جانب صاحبش به چه‏‎ ‎‏کسی  می توانم بدهم؟ برای جبهه اشکالی ندارد یا به فقیر جزء یا به حاکم شرع باید‏‎ ‎‏بدهم؟‏

بسمه تعالی، اگر مأیوس از پیدا شدن صاحب آن هستید از طرف او به فقیر صدقه دهید.

‏2. بی ادبی می شود، آیا عرق جنب از حرام پاک می باشد؟ آیا می شود با همان لباس که غسل کرده ایم و‏‎ ‎‏بعد خودمان را خشک کرده ایم نماز بخوانیم؟ یا باطل است و باید دوباره غسل کنیم یا نه ؟‏

بسمه تعالی، اگر در لباس، عرق نباشد یا خشک شده، نماز مانع ندارد.

‏3. در غسل جنابت ترتیبی بعد از غسل، ادرار و مقداری آب با آن می آید. آیا پاک است یا باید دوباره‏‎ ‎‏غسل کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر رطوبت مشتبه خارج شده، چنانچه قبلاً بول کرده باشد، ولو بعد از غسل، غسل واجب نمی شود.

‏4. آیا می توان در غسل جنابت ترتیبی فقط لباس زیر را درآورد و بقیه را به تن کنیم؟ نماز خواندن با آن‏‎ ‎‏لباس ها درست است یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، لباسی که نجس شده، باید تطهیر شود و با لباسی که در آن عرق جنب به حرام است نباید نماز بخوانند. 

‏5. گاهی اگر با شهوت هم آبی بیاید و منی نباشد غسل لازم است یا این که آن آب پاک می باشد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر یقین دارد که منی نیست غسل واجب نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 378

[سؤال 9667]‏ ‏ ‏ 5406‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 8 / 1358‏

‏حجت الاسلام، مروج الاحکام، حضرت آقای خمینی، سلّمه الله‌ تعالی‏

‏عرض می شود: بنده یک هزار ریال به شخصی بدهکار بودم که فوت کرده و ورثۀ‏‎ ‎‏او معلوم نیست. آیا می توانم بابت ما فی الذمه وجه مزبور را به فقرا بدهم؟ آیا دین بنده‏‎ ‎‏ادا می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر شناختن ورثه مقدور نیست، از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید.

[سؤال 9668]‏ ‏ ‏ 5407‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام به پیشگاه حضرت مهدی (عج) و نایب بر حقش امام امت، خمینی‏‎ ‎‏بت شکن، امام عزیز! غرض از مزاحمت این است که شما الآن در موقعیتی هستید که‏‎ ‎‏دعای شما زود مستجاب می شود. امام عزیز! برای ما که در جبهه هستیم دعا کنید که ما‏‎ ‎‏یا شهید بشویم یا اجر شهید را ببریم؛ از طرف ما از امت شهیدپرور خیلی خیلی تشکر‏‎ ‎‏کنید که با پول کمی که دارند از آن می گذرند و از نان شبشان می گذرند و برای ما آذوقه‏‎ ‎‏می فرستند؛ ما الآن در بلندی های مشرف به شهر مندلی هستیم و عراقی ها از ترسشان‏‎ ‎‏شب ها آرام و قرار ندارند و به طور مداوم تیراندازی می کنند و یا می آیند در چند صد‏‎ ‎‏متری ما و الله‌ اکبر می گویند؛ و این ها همه از ضعفشان است؛ ما به یک چیز تکیه داریم‏‎ ‎‏و آن اسلام است؛ اسلام بر حق.‏

‏غرض از مزاحمت این است که یکی از بچه ها مبلغی به عنوان قرض از یک‏‎ ‎‏برادری گرفته است و بعد از آن، دیگر آن برادر را ندیده و خیلی هم دنبالش گشته‏‎ ‎‏است؛ می خواهد بداند که آیا می تواند آن مبلغ پول را بدهد به حساب 100 یا به‏‎ ‎‏حساب سهم امام یا به حساب جنگ زدگان یا نه؟ مبلغی که دریافت کرده، 000 / 18‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 379

‏ریال است. می بخشید که سر عزیزتان را درد آوردیم. ‏

‏والسلام؛ من الله‌ التوفیق و علیه التکلان‏

بسمه تعالی، اگر مأیوس از پیدا کردن صاحب پول باشند، از طرف او به فقرا صدقه دهند.

[سؤال 9669]‏ ‏ ‏ 5408‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏ریاست محترم دفتر امام خمینی ‏

‏احتراماً؛ بدین وسیله به استحضار می رساند: مالک خانه ای که آن را چند سال پیش‏‎ ‎‏به عنوان جایزه از بخت آزمایی برده که سند مالکیت گواه آن است و شواهد دیگر هم‏‎ ‎‏موجود است، 6 ماه پیش آن را به مبلغ 800 هزار تومان فروخته که نصف آن را‏‎ ‎‏دریافت داشته و تا پرداخت مابقی، آن سند را در گرو خود برداشته و هم اکنون موعد‏‎ ‎‏پرداخت مابقی آن فرا رسیده و در صورت عدم پرداخت، فروشنده می تواند از طریق‏‎ ‎‏قانونی اقدام نماید. با توجه به این که خریدار با پرداخت بدهی شرعاً مالک نمی شود،‏‎ ‎‏خواهشمند است راهنمایی بفرمایید راه حل این مشکل چیست و در صورت امکان،‏‎ ‎‏ترتیبی اتخاذ شود که از طریق قانونی موانع آن برطرف شود و مبلغ مانده به مصرف‏‎ ‎‏شرعی جهت مستضعفین برسد.‏

بسمه تعالی، فروش خانه مذکور باطل است و اگر مالک آن معلوم نیست، باید به مصرف مجهول المالک برسد.

[سؤال 9670]‏ ‏ ‏ 5409‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 9 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، جناب حجت الاسلام آقای توسلی، دامت برکاته، پس‏‎ ‎‏از تقدیم عرض سلام، امید است ان شاء الله‌ موفق بوده باشید.‏

‏این جانب به دستور شورای روحانیت کرج، ظهرها امام جماعت و مبلّغ در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 380

‏آموزشگاه حرفه ای می باشم؛ حدود شش سال قبل افرادی که بی شغل و در خیابان ها‏‎ ‎‏ولگرد یا به صورت های دیگر ـ قاچاقچی و هرویینی و غیره ـ بودند، توسط مأمورین‏‎ ‎‏رژیم سابق دستگیر و به بعضی از آن ها کارهای فنی را آموزش می دادند؛ از این افراد،‏‎ ‎‏به علت فرار در زمان انقلاب، مقداری ساعت و مقدار کمی طلا باقیمانده و تماماً‏‎ ‎‏تاکنون محفوظ مانده و به صورت مجهول المالک درآمده، و با آن که اسامی صاحبان‏‎ ‎‏بعضی از آن ها مشخص است مراجعه نکرده اند و بعضی از ساعت های مچی ممکن‏‎ ‎‏است در اثر مرور زمان، احتیاج به تعمیر داشته باشد. نظر مبارک امام را در مصرف این‏‎ ‎‏قبیل اجناس برای این جانب روشن فرمایید که به چه مواردی مصرف کنیم؟ آیا‏‎ ‎‏می شود به جبهه فرستاد یا به مستحقین محل داد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر مأیوس از پیدا شدن صاحبان آن ها باشید، با اجازه از حاکم شرع از طرف آن ها به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9671]‏ ‏ ‏ 5410‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر امام خمینی، دام ظله العالی، پس از ابلاغ تحیّت و سلام‏

‏1. یک گردانی در پادگان ولی عصر عجل الله‌ تعالی فرجه الشریف شهید شده اند و‏‎ ‎‏چند نفری باقیمانده اند و مقداری اشیا، از قبیل ساعت، لباس و غیره که متعلق به آن ها‏‎ ‎‏بوده موجود است و معلوم نیست از چه کسی می باشد که به خانوادۀ آن ها داده شود، و‏‎ ‎‏چند مرتبه، یکی از برادران سپاه در بین خانوادۀ این شهیدان تذکر داده، ولی باز‏‎ ‎‏مشخص نشده؛ آیا اجازه می فرمایید که فروخته شود و پولش به فقرا یا به جبهه کمک‏‎ ‎‏شود؟‏

بسمه تعالی، اگر از صاحبان آن ها مأیوس هستند، به فقیر صدقه دهند.

‏2. شخصی وطنش تهران است؛ در محلی از تهران سکونت داشته؛ بعد رفته به محل دیگری که قبلاً‏‎ ‎‏نبوده و حال حادث شده و منزلی اجاره کرده و ممکن است دو سال دیگر به محلۀ دیگری برود و باز‏‎ ‎‏سه سال دیگر به محل دیگری؛ تکلیف نمازش چیست؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 381

بسمه تعالی، در محدودۀ تهران قبل از کبیره شدن، حکم وطن مترتّب است؛ و اگر منزل های جدید، از وطن او کمتر از چهار فرسخ فاصله داشته باشد و از وطن به منزل بیاید، در منزل جدید هم نمازش تمام است و تا اعراض از وطن خود نکرده، این حکم باقی است.

‏3. فرد طلبه ای که شهریه می گیرد و مصرف می کند، سال خمسی اش می رسد؛ مقداری پول زیاد آمده؛‏‎ ‎‏آیا باید خمس آن پول را بدهد؟ آیا اگر در بین سال از آن، کتاب یا اشیای دیگر خریده و مورد نیازش نبود‏‎ ‎‏تا سال دیگر، تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، شهریه خمس ندارد.

‏4. مدرّسی به طلاب درس می دهد و هر ماه مبلغی شهریه می گیرد و امورات او از شهریه است که‏‎ ‎‏مدرسه های مختلف درس می دهد آیا سرسال خمسی اش که رسید و مقداری پول زیاد آورد خمس‏‎ ‎‏تعلق می گیرد، آیا منفعت کسب است؟‏

بسمه تعالی، اگر شهریه ای است که در حوزه های علمیه داده می شود خمس ندارد و اگر حقوق می گیرد در زاید بر مؤونه سال باید خمس بدهد.

‏5. یک طلبه ای امسال به عنوان روحانی گروه به حج رفته و مستطیع هم بوده و اسم خود را نوشته‏‎ ‎‏چند سال دیگر درآمده آیا باز هم باید به حج برود یا همان کافیست؟‏

بسمه تعالی، اگر مستطیع بوده و برای خودش حج به جا آورده کفایت می کند.

[سؤال 9672]‏ ‏ ‏ 5411‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مقام منیع إمام الاُمة مؤسّس جمهوریة الإسلامیة، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی علی رؤوس الأنام، سلام علیکم‏

‏1. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعدادی اتاق و سایر قسمت های نیم‏‎ ‎‏سوخته و قراضۀ اتومبیل های بدون نمره و هویت به وسیلۀ کمیته انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏منطقۀ چهارده از خیابان ها و بیابان ها جمع آوری شد و بیش از یک سال از طریق‏‎ ‎‏راهنمایی و رانندگی و همین طور روزنامه و رادیو مکرراً اعلام شد، لیکن صاحبان‏‎ ‎‏آن ها پیدا نشد. و چون بیم آن می رفت که بالمره از حیّز انتفاع بیفتند، با نظر افراد خبره‏‎ ‎‏به فروش رسید و مبلغ حاصله از آن معادل 152393 تومان است. آیا اجازه می فرمایید‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 382

‏مبلغ مذکور به مصرف کارهای ناتمام شبستان مسجد و یا کتابخانه و اتاق خادم برسد یا‏‎ ‎‏خیر؟ در صورت اجازه، مستدعی است حدود آن را نیز بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر طبق ضوابط، اعلان شده یا از پیدا شدن صاحبانش مأیوس هستند صدقه بدهند به فقرا از جنگ زدگان و غیر ایشان.

‏2. شخصی مثلاً از مجتهدی اجازه داشته است که بخشی از سهم مبارک امام علیه السلام را در مورد خاصی‏‎ ‎‏مصرف نماید. اینک شخص مذکور از حضرت عالی تقلید می کند. آیا مجاز است همان مقدار از سهم را‏‎ ‎‏در همان مورد به مصرف رساند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، احتیاج به اجازه خاص دارد و باید مقدار و مصرف را معلوم نمایند.

‏3. آیا اجازه می فرمایید افرادی از سهم مبارک امام علیه السلام که بر عهد‏‏ۀ‏‏ آنان است حسینیه ناتمامی را در‏‎ ‎‏نزدیکی تهران تکمیل سازند؟‏

بسمه تعالی، از تبرعات و سایر وجوه خیریه تکمیل نمایند.

‏4. چه می فرمایید در تکلیف شخصی که خمس اموال خود را به حساب صد امام واریز کرده است؟‏

بسمه تعالی، اگر به قصد ادای خمس واریز کرده قبول است ولی بعد از این قبلاً استجازه نمایند.

‏در پایان با آرزوی هدایت و وحدت تمام مسلمین و بخشش گناهانم از درگاه بزرگ پروردگار، از شما‏‎ ‎‏کمال تشکر و سپاس را دارم.‏

[سؤال 9673]‏ ‏ ‏ 5412‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مجهول المالک را اگر به اذن حاکم شرع صدقه دادند و بعد از صدقه صاحبش پیدا‏‎ ‎‏شد و قبول نکرد صدقه را صدقه دهنده ضامن است یا حاکم یا هیچ کدام و همچنین‏‎ ‎‏لقطه را بعد از تمام شدن تعریف اگر صدقه داد به اذن حاکم شرع و بعداً صاحبش پیدا‏‎ ‎‏شد چه کسی ضامن است؟‏

بسمه تعالی، خود شخص ضامن است و در لقطه، تصدّق مشروط به اذن حاکم شرع نیست اگرچه احوط اذن گرفتن است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 383

[سؤال 9674]‏ ‏ ‏ 5413‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 4 / 1361‏

‏حضور مبارک حضرت امام خمینی، با عرض سلام‏

‏محترماً به عرض می رساند که یکی از برادران، کیفی با مقدار پول در حدود پنج‏‎ ‎‏هزار تومان پیدا کرد و به این جانب تحویل داد تا صاحب اصلی را پیدا کرده و به آن رد‏‎ ‎‏نمایم. لذا با تلاشی که این جانب در پیدا کردن صاحب اصلی کیف مربوطه کردم،‏‎ ‎‏متأسفانه صاحب کیف پیدا نشد؛ لذا خواهشمند است نظر آن حضرت را در این مورد‏‎ ‎‏اعلام نمایند، تا این تکلیف که بر گردن من است، از این جانب ساقط شود.‏

بسمه تعالی، اگر مأیوس از صاحب آن هستید، از طرف او به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9675]‏ ‏ ‏ 5414‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 11 / 1358 ‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی، مدّ ظله العالی، با عرض سلام‏

‏در اسفندماه گذشته، سارقی دو دستگاه موتور سیکلت دزدیده و آورده بود در‏‎ ‎‏کجان برای فروش. سارق را تعقیب و دستگیر کرده و موتورها را از او گرفتیم. چون‏‎ ‎‏بچه بود و معلوم شد گول دیگری را خورده و سارق اصلی در دست نیست، او را آزاد‏‎ ‎‏نمودیم که الساعه در سربازی خدمت می کند. به وسیله رادیو و تلویزیون اصفهان و در‏‎ ‎‏مجالس سخنرانی های متعدد اعلام کردیم و صاحب یک دستگاه ـ که هوندا بود ـ پیدا‏‎ ‎‏شد و به او تحویل دادیم، ولی برای موتور دومی ـ که گازی و نو هم است ـ تاکنون‏‎ ‎‏کسی پیدا نشده است. تکلیف ما چیست؟ باشد یا اجازه می فرمایید به فروش برسد و‏‎ ‎‏وجه آن را هر طوری دستور فرمایید رفتار نماییم؟‏

بسمه تعالی، اگر مأیوس از پیدا شدن صاحب آن باشید، از طرف او به فقیر صدقه بدهید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 384

[سؤال 9676]‏ ‏ ‏ 5415‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 6 / 1367‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏امام، دام ظله العالی، به عرض می رساند:‏

‏مبالغی پول مجهول المالک و مال الغایب که از پیدا شدن و مراجعۀ صاحبان آن ها‏‎ ‎‏یأس حاصل شده، در اختیار دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی مشهد و تربت جام‏‎ ‎‏می باشد. چنانچه حضرت مستطاب عالی اجازه بفرمایید، با توجه به درخواست و‏‎ ‎‏استمداد ریاست محترم بیمارستان قلب شهید رجایی، مبلغی از وجوه مورد اشاره و یا‏‎ ‎‏از جرایم مأخوذه از قاچاقچیان مواد مخدر، در اختیار هیأت امنای بیمارستان قرار داده‏‎ ‎‏شود تا در جهت بهبود وضع بیمارستان مصرف شود؟‏

بسمه تعالی، در مورد اموال مجهول المالک می توانید همه را در اختیار ایشان قرار دهید، و در مورد اموالی که صاحبان آن غایب هستند نیز چنانچه از پیداشدن صاحبان آن و همچنین ورثۀ آن ها مأیوس هستید و وارثی برای آن ها نمی شناسید، می توانید به مصرف مزبور برسانید. ان شاء الله‌ موفق باشید.

[سؤال 9677]‏ ‏ ‏ 5416‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 9 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران، مدّ ظله العالی، با درود و سلام بی کران به حضور آن بزرگ رهبر و نایب به حقّ‏‎ ‎‏امام زمان (عج)، با کمال احترام به حضور شما، مسأله ای برای ما جوانان خدمتگزار به‏‎ ‎‏اسلام و قرآن پیش آمد و چون از لحاظ شرعی نمی توانستیم خودسرانه عمل نماییم،‏‎ ‎‏بر آن شدیم تا از محضر حضرت عالی کسب فیض و کسب تکلیف نموده، تا بتوانیم‏‎ ‎‏قدم های مؤثرتری در راه برقراری نظام عدل و داد جمهوری اسلامی در سراسر گیتی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 385

‏برداریم. آنچه مورد نظر می باشد این است که ما در یکی از خوابگاه های دانشگاه‏‎ ‎‏تهران ساکن می باشیم و در هر کدام از اتاق های این خوابگاه (داخل کمدها) مقداری‏‎ ‎‏وسایل، از قبیل پوشاک، ظروف، لوازم التحریر و غیره می باشد که این وسایل، از‏‎ ‎‏دانشجویان غیر مذهبی از قبیل فداییان اقلیت، توده ای، منافقین و... می باشد که بعد از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب و تعطیلی دانشگاه ها به جا گذاشته شده و یک سری فرار کرده و از‏‎ ‎‏بقیه، اطلاعی در دست نیست، و تقریباً نزدیک به دو سال می شود که سراغی از این‏‎ ‎‏وسایل نمی گیرند، و ما چون به کمدها و وسایل اولیۀ زندگی احتیاج داریم، لذا تمنّا‏‎ ‎‏می شود تکلیف این مسأله و این جور وسایل را برای ما روشن نموده تا چنانچه اجازۀ‏‎ ‎‏تصاحب و یا استفادۀ موقت آن ها را از نظر شرعی داشته باشیم، از آن ها بهره گیری‏‎ ‎‏نماییم.‏

بسمه تعالی، اگر یقین دارید صاحبان اشیا از آن اعراض نمودند، می توانید تصاحب و تصرف کنید. در غیر این صورت، اگر صاحب آن معلوم نیست و از پیداکردن او مأیوسید، از طرف او به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9678]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 717

‏2. ما حکم المال المجهول المالک وکیف نفرّقه ونمیّزه عن اللقطة؟‏

بسمه تعالی، التمییز والحکم مذکور فی الرسالة العملیة.

[سؤال 9679]‏ ‏ ‏ 5417‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم امام خمینی، مدّ ظله العالی، بدین وسیله به اطلاع دفتر امام خمینی‏‎ ‎‏می رساند:‏

‏در شرکت ارج اکثراً اشیای پیدا شده، به دفتر انجمن اسلامی تحویل داده می شود و‏‎ ‎‏انجمن اسلامی نیز جهت آگاه نمودن صاحبان اشیا، از طریق بلندگو یا از طریق آگهی‏‎ ‎‏مسأله را اعلام می نماید؛ ولی صاحبان این اشیا پیدا نشده و اشیای مربوطه همچنان در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 386

‏اختیار انجمن اسلامی می باشد. آیا انجمن اسلامی می تواند اشیا را فروخته و به همراه‏‎ ‎‏پول های پیدا شدۀ دیگر به حساب 222 (شهید رجایی) واریز نماید یا به مستمندان‏‎ ‎‏داده و یا صرف امور تبلیغات اسلامی نماید؟ والسلام‏

بسمه تعالی، مصرف مجهول المالک، فقرا هستند و می توانید با یأس از پیدا شدن صاحب آن ها، به فقرا از طرف صاحبان صدقه دهید.

[سؤال 9680]‏ ‏ ‏ 5418‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 13 / 8 / 1361‏

‏دفتر رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌ العظمی، امام روح الله‌ الموسوی‏‎ ‎‏خمینی، احتراماً؛ به استحضار می رساند:‏

‏شرکت سهامی خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران، که وابسته به کارخانجات‏‎ ‎‏صنعتی ایران ناسیونال و زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار‏‎ ‎‏دارد، در کیلومتر هفت جادۀ مخصوص کرج واقع می باشد و خدمات پس از فروش‏‎ ‎‏محصولات کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال را انجام می دهد. از تاریخ 29 / 3 / 1359‏‎ ‎‏فعالیت خود را آغاز نموده و از بدو شروع به کار، زمینی موات و مجهول المالک به‏‎ ‎‏مساحت تقریبی 1200 متر، جنب تعمیرگاه قرار دارد، که به صورت خرابه ای بیش‏‎ ‎‏نبود. این شرکت با هزینۀ خود، زمین مزبور را صاف نموده و از آن برای پارک نمودن‏‎ ‎‏اتاق های ضایعاتی استفاده می نماید. با وضع موجود در مملکت، از لحاظ بمب گذاری‏‎ ‎‏به دست گروه منافقین و از خدا بی خبران کافر صفت، و دیگر مسائل ایمنی و همچنین‏‎ ‎‏به خاطر سرقت از لوازم اتاق های مشتریان، بودن چنین زمینی به همین صورت، در‏‎ ‎‏مجاورت این تعمیرگاه به هیچ وجه صلاح نمی باشد. با توجه به مطالب گفته شده، این‏‎ ‎‏شرکت حاضر است دیواری به اطراف زمین فوق الذکر با هزینۀ خود، برای جلوگیری‏‎ ‎‏از هرگونه ناامنی کشیده، تا بتواند از آن به صورت انبار استفاده نماید. لازم به یادآوری‏‎ ‎‏است، هیأت مدیرۀ این شرکت، شرعاً و عرفاً خود را در مقابل مالک زمین ـ در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 387

‏صورتی که روزی مشخص گردید و ادعایی از لحاظ مالی و یا حتی اجارۀ زمین نماید ـ‏‎ ‎‏مسئول دانسته، حاضر است ضمن تخلیۀ فوری زمین فوق الذکر، جبران هرگونه ادعای‏‎ ‎‏مالک آن را بنماید. استدعا دارد کتباً نظر خود را در این مورد اعلام نمایید.‏

بسمه تعالی، با فرض این که زمین مجهول المالک است، می توانند آن را از حاکم شرع به قیمت عادلۀ روز خریداری کنند و پولش را از طرف مالک، به فقیر صدقه دهند.

[سؤال 9681]‏ ‏ ‏ 5419‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 9 / 1361‏

‏جماران، دفتر امام خمینی‏

‏1. در اوایل پیروزی انقلاب، یک سازمانی به نام واحد زراعی که در فیروزآباد‏‎ ‎‏تشکیل شده بود، به تصرف امت حزب الله‌ درآمد و مبلغ یک صد و پنجاه هزار تومان‏‎ ‎‏وجه نقد، تعدادی فرش و وسایل دیگر ضبط گردید. آیا اجازه می فرمایید که آن ها را به‏‎ ‎‏مصرف پادگان آموزشی بسیج ـ که آمادۀ رفتن به جبهه می باشد ـ در آورد؟‏

بسمه تعالی، اگر مالک شرعی دارد، باید به او داده شود؛ و اگر او را نمی شناسند، با یأس از پیدا شدن او آن را از طرف صاحبش صدقه دهند؛ و چنانچه مالک شرعی ندارد، امر آن با حاکم شرع است.

‏2. مبالغی که امت حزب الله‌ به عنوان کمک به جبهه، به کمیتۀ امداد امام خمینی می دهند، آیا جایز است‏‎ ‎‏مبلغی از آن را به مصرف پادگان های آموزشی بسیج ـ که آماده رفتن به جبهه می باشند ـ درآورد؟‏

بسمه تعالی، باید در همان راهی صرف کنند که مردم برای آن پول داده اند.

[سؤال 9682]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5429

‏5. حال که می فرمایید بهرۀ پول، ربا و حرام است، اگر از بانک گرفتم می توانم به‏‎ ‎‏حساب دولت واریز نمایم؟‏

بسمه تعالی، در صورت یأس از مالک واقعی از طرف او به فقرا صدقه دهید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 388

[سؤال 9683]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2309

‏2. بنابر آنچه در تحریر آمده است «در مال مجهول المالک علی الاحوط اجازه از‏‎ ‎‏حاکم شرع می خواهد» خواهش دارم اجازۀ پرداخت مال مجهول المالک به فقیر‏‎ ‎‏بدهید؟‏

بسمه تعالی، شما مجازید اگر مال مجهول المالکی دارید به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9684]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7002

‏8. شخصی در فرودگاه کار می کند و احیاناً از مسافرین، مالی آن جا می ماند؛ طبق‏‎ ‎‏قانون این اموال در مدت معیّنه ـ مثلاً چند ماه ـ اگر مالک نیامد، قانون خاصی دارد؛ آیا‏‎ ‎‏این شخص که مسئول این چنین امور می باشد، طبق موازین شرعیه تا مدت یک سال‏‎ ‎‏اعلام بکند یا به همان قانون عمل بنماید؟ و ممکن است در صورت عدم عمل به‏‎ ‎‏قانون مجازات یا سؤال از او شود.‏

بسمه تعالی، موقوف بر اجازۀ حاکم شرع است.

[سؤال 9685]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1404

‏3. پول هایی که بدون نشانه پیدا می شود ـ و یا به طور کلی صدقات ـ را می شود به‏‎ ‎‏حساب 100 امام واریز کرد یا نه ؟‏

بسمه تعالی، بنا بر احتیاط، از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهند.

[سؤال 9686]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4082

‏2. خانمی در بیمارستانی کار می کند و در آن جا دو سکه طلای پهلوی ملعون پیدا‏‎ ‎‏کرده که دو سه ماه است که ابلاغ کرده و صاحب آن پیدا نشده و شخصی است که اقدام‏‎ ‎‏به ازدواج کرده که تمام مخارج ازدواج قرض بوده هم اکنون بیست هزار تومان‏‎ ‎‏بدهکار می باشد آیا این خانم می تواند این سکه ها را به این شخص جهت کمک به‏‎ ‎‏قرض هایش بدهد یا خیر یا این که این سکه ها را فروخته و پولش را بدهد و بعد آن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 389

‏شخص پولش را بعد از آن که کارهایش سر و سامان گرفت به آن خانم بدهد تا آن را به‏‎ ‎‏حاکم شرع بدهد و تکلیفش را معین کند؟‏

بسمه تعالی، اگر از پیدا شدن صاحب سکه ها مأیوس باشند و طرف، فقیر باشد مجازند سکه ها را از طرف صاحبش به او صدقه دهند.

[سؤال 9687]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5056

‏7. شخص فقیر چیزی پیدا کند اگر صاحب آن پیدا نشد می تواند به عنوان رد مظالم‏‎ ‎‏خودش تصرف کند؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر حاکم شرع به او تصدّق کند جایز است و گر نه باید به دیگری صدقه بدهد.

[سؤال 9688]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 127

‏5. شخصی چند سال پیش یک النگوی طلا پیدا کرده و آن را حدود 300 تومان‏‎ ‎‏فروخته است. آیا آن پول حرام است؟ در صورت حرام بودن آن، تکلیف این شخص‏‎ ‎‏ـ  که پول حرام با مال حلالش مخلوط شده ـ چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از جار زدن تا یک سال برای خودش برداشته، اشکال ندارد؛ در غیر این صورت، قیمت فعلی آن را برای صاحبش باید به فقرا صدقه بدهد.

[سؤال 9689]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4031

‏4. همسرم در دورۀ طاغوت در محیط دانشگاه یک زنجیر طلا پیدا کرده بود و به‏‎ ‎‏دیوارها اعلام کرده بود ولی کسی پیدا نشد، اکنون با آن زنجیر چه باید بکند؟ آیا‏‎ ‎‏می تواند برای خودش بردارد؟‏

بسمه تعالی، چنانچه از پیدا شدن صاحبش مأیوس باشد، می تواند برای خودش بردارد؛ با این نیت که هرگاه صاحبش پیدا شد به او برگرداند و می تواند از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 390

[سؤال 9690]‏ ‏ ‏ 5420‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 3 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، دام ظله العالی، احتراماً؛ بدین وسیله مستدعی است نظر و فتوای‏‎ ‎‏امام امت را پیرامون مسأله و مشکل شرعی زیر اعلام فرمایید.‏

‏برادری در تابستان 1359 در مراسم نماز جمعه یک حلقه انگشتری طلای سفید‏‎ ‎‏زنانه دارای نگین های ریز برلیان یافته و آن را در اختیار می گیرد. پس از آن که این متاع‏‎ ‎‏توسط پنج نفر دست به دست می شود. توسط آخرین نفر به مبلغ سه هزار تومان‏‎ ‎‏فروخته شد که از این وجه مبلغ یکهزار و پانصد تومان به عنوان رفع دیْن به عنوان حق‏‎ ‎‏صاحب انگشتر به مستحقی داده شد تا حدی رفع تکلیف نماید. (لازم به تذکر است‏‎ ‎‏فرد اول که این انگشتر را یافته بود آن را به فرد دوم داده تا به ستاد نماز جمعه داده و‏‎ ‎‏صاحب آن مشخص شود. نفر دوم که در آن زمان در وضعیتی قرار گرفته بود که نیاز‏‎ ‎‏مبرمی به پول داشته و غفلتاً با واسطه ای که بیان شد اقدام به فروش آن می شود، و‏‎ ‎‏خریدار نیز در حال حاضر مجهول است) لذا باتوجه به این که فرد مزبور (نفر دوم) در‏‎ ‎‏جبهه نبرد حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل آمده و این تکلیف به عهده‏‎ ‎‏خانواده و اطرافیان قرار گرفت که ملزم به این شدیم که از محضر مبارک امام استفتا‏‎ ‎‏نموده و وضع این دین مشخص شود. ضمناً لازم به یادآوری است که شهید اواخر قبل‏‎ ‎‏از شهادتش مبلغ دو هزار تومان از یکی از نزدیکانش به عنوان قرض ضروری دریافت‏‎ ‎‏نمود با این عنوان که جهت امری واجب لازم دارد که باتوجه به نزدیکی و قرابت این‏‎ ‎‏فرد با شهید (خواهر شهید) تصور می رود این مبلغ را نامبرده برای جبران بدهی و رفع‏‎ ‎‏و پرداخت دیون خود گرفته است. و همچنین در وصیت نامه خود ذکری از این امر به‏‎ ‎‏میان نیاورده.‏

‏با این تفاصیل از محضر مبارک امام استمداد نموده خواهان روشن شدن این امر‏‎ ‎‏می باشیم. مقتضی است اعانتی فرموده پاسخ لازم در اسرع وقت داده شود تا تکلیف‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 391

‏این امر که (حق الناس) نیز هست معیّن گردد. ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر شهید مال ندارد تکلیف متوجه کسی نیست و درصورت وجود مال برای شهید هر مقدار قیمت انگشتر به عنوان صدقه از جانب صاحب واقعی آن ادا نشده باید از مال شهید ادا شود.

[سؤال 9691]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2894

‏5. اگر شخصی مال یا شی ء گم شده ای را پیدا کرد، می تواند صرف جبهه کند؟‏

بسمه تعالی، گم شده باید به صاحبش برگردانده شود و اگر از پیداکردن او مأیوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

[سؤال 9692]‏ ‏ ‏ 5421‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏قم، دفتر امام خمینی‏

‏به خدمت ذی سعادت یگانه مرجع تقلید عالم تشیع و رهبر آگاه و عزیزمان،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام عزه مشرف باد.‏

‏الهی از جمیع آفات محفوظ و از تمام نعم الهی محظوظ بوده باشید. حضرت آیت‏‎ ‎‏الله‌ العظمی! قریب به 6 ماه قبل در مسیر سدّ کرج گردن بند طلایی پیدا کردیم و مدتی‏‎ ‎‏نزد ما می باشد و از پیدا شدن صاحبش مأیوسیم. آن را به قیمت روز رساندیم، مبلغ‏‎ ‎‏15000 ریال، یک هزار و پانصد تومان می باشد. مقرر فرمایید که اصل گردن بند را به‏‎ ‎‏حضورتان تقدیم دارم یا اجازه فروش می فرمایید تا وجه آن به فقیر متدین داده شود و‏‎ ‎‏یا این که اصل گردن بند به شخص فقیر داده شود؟ ‏

بسمه تعالی، با فرض یأس از مالک آن، مجازید اصل گردن بند را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 392

[سؤال 9693]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5495

‏2. در محوطۀ سالن ها یا کلاس ها مداد، خودکار و مداد تراش پیدا می شود و در‏‎ ‎‏جایی نگهداری می شود. ولی دانش آموزان از بردن آن ها امتناع می نمایند. آیا کارمندان‏‎ ‎‏مدرسه می توانند از آن ها به نفع مدرسه یا شخصی، استفاده نمایند.‏

بسمه تعالی، باید از صاحبان اشیای گمشده جست وجو کرد و با گذشت یک سال، یا حصول یأس از پیدا شدن آن ها، به فقیر صدقه دهند.

[سؤال 9694]‏ ‏ ‏ 5422‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با آرزوی موفقیت برای شما برادران‏

‏یک سؤال از شما دارم. سؤال این است که من در عملیات والفجر یک، در بیابان‏‎ ‎‏جبهۀ شرهانی، در کنار یک تپۀ ماهور، یک عدد اسکناس پانصد تومانی پیدا کردم و آن‏‎ ‎‏را برداشتم. آیا می توانم آن را برای خود خرج کنم یا باید آن را به جای دیگر بدهم؟‏‎ ‎‏این را هم بگویم که چند متر آن طرف، تعدادی جسد مزدوران عراقی و بدن مطهر‏‎ ‎‏شهیدان وجود داشت. لطفاً مرا راهنمایی کنید. والسلام‏

بسمه تعالی، احتیاط آن است که مبلغ مذکور را از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهید.

[سؤال 9695]‏ ‏ ‏ 5423‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏پیروزی مبارزان اسلام را بر کفر، به مهدی موعود (عج) و آن رهبر، تبریک و‏‎ ‎‏تهنیت عرض می نمایم و از خدای تبارک و تعالی برای آن رهبر عظیم الشأن، عمر‏‎ ‎‏طولانی مسئلت می نمایم. ‏

‏رهبر عزیز! این جانب در شهرستان اردبیل مقیم هستم، و فعلاً طوری شده که طبق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 393

‏فرمایشات ایشان مکلفم مانند سایر برادران به جبهه های جنگ بشتابم؛ اما دو سال قبل‏‎ ‎‏به یک مشکلی دچار گشته ام و لذا از ایشان راه چاره را ـ کتبی ـ خواهانم. بنده چون در‏‎ ‎‏آن موقع نادان بودم، مقداری پول در موقع راه رفتن پیدا کرده بودم، ولی افسوس که‏‎ ‎‏شیطان جلوی من را گرفته بود و دیگر نه بین خانوادۀ خویش بیان کردم و نه در جای‏‎ ‎‏دیگر، و حالا افسوس می خورم که چرا آن موقع آن را بیان نکرده ام، و در ضمن، جاده‏‎ ‎‏هم عمومی نبود. جواب نامه را برای فدوی ارسال دارید.‏

بسمه تعالی، اگر صاحب پول را می شناسید، باید او را راضی کنید و اگر نمی شناسید، با تمکن، از طرف او به فقیر صدقه دهید و در هر صورت، مانع از رفتن به جبهه نیست.

[سؤال 9696]‏ ‏ ‏ 5424‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، رهبر انقلاب، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏به عرض عالی می رسانم: گاهی اشیای مسافرین در داخل اتومبیل جا می ماند و‏‎ ‎‏پیدا  کردن صاحبان آن مشکل است، مخصوصاً مسافرین بین شهرستان ها. تکلیف‏‎ ‎‏رانندگان دربارۀ این اشیا که جا مانده چیست؟ ‏

بسمه تعالی، باید اعلان نمایند تا صاحبش را پیدا کنند و اگر از پیدا شدن صاحبش مأیوس هستند، از طرف او به فقرا صدقه بدهند.

[سؤال 9697]‏ ‏ ‏ 5425‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 8 / 1362‏

‏ساحت مقدس دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏احتراماً به استحضار می رساند: مقداری طلاآلات و ساعت متعلق به متکدّیانی که‏‎ ‎‏سال های قبل از انقلاب در کانون کارآموزی کرج نگهداری می شده اند و به تدریج‏‎ ‎‏فوت نموده و یا متواری شده اند، به جا مانده و تلاش برای پیدا کردن صاحبان آن ها نیز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 394

‏به جایی نرسیده و هم اکنون این وسایل به صورت بلاصاحب و بلاتکلیف در این‏‎ ‎‏منطقه نگهداری می شود، لذا استدعا دارد به منظور تعیین تکلیف و روشن نمودن‏‎ ‎‏نحوۀ استفاده از آن ها، فتوای رهبر کبیر انقلاب و مرجع عالی قدر امام خمینی را به این‏‎ ‎‏منطقه اعلام فرمایند. با دعا برای طول عمر امام و پیروزی رزمندگان اسلام‏

بسمه تعالی، چنانچه طبق موازین شرعی تعریف شده و صاحبان آن پیدا نشده و یا از پیدا شدنشان مأیوس هستید، می توانید از طرف صاحبان آن صدقه بدهید.

[سؤال 9698]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2167

‏4. شیئی را که شخصی پیدا کرده (قلم ماژیک) احتمال دارد این گفتۀ او صادق یا‏‎ ‎‏کاذب باشد، آیا می توان این شی ء را از او گرفت؟ در ضمن این خانم، دانش آموز است‏‎ ‎‏و اولیای مدرسه قصد استفاده از آن را دارند؛ آیا جایز است؟‏

بسمه تعالی، نمی توانند از او بگیرند و او با یأس از شناسایی صاحبش، از طرف او به فقیر صدقه دهد.

[سؤال 9699]‏ ‏ ‏ 5426‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، با عرض سلام‏

‏این جانب که اهل یکی از شهرهای مازندران هستم، در حدود دو یا سه سال پیش،‏‎ ‎‏از جادۀ تهران ـ مشهد پیاده به روستا می رفتم. در حالی که باران کم کم می آمد در طول‏‎ ‎‏جاده در کنار جاده یک کیف پول که حدود 2000 الی 2500 تومان پول داشت،‏‎ ‎‏پیدا  کردم. این مبلغ را به پدرم دادم و او بنا به عدم آگاهی یا اصول دیگر گرفت و‏‎ ‎‏خرج  کرد و تلویزیون خرید و نزدیک دو الی سه سال است که از این تلویزیون‏‎ ‎‏استفاده  می شود. ضمناً در کیف پول بنا به مدرکی که احتمالاً کارت گواهینامۀ موتور‏‎ ‎‏بود، نشان می داد که صاحب پول اهل مشهد است. از شهر ما هم تا مشهد 450 کیلومتر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 395

‏است. لطفاً تکلیف شرعی را معین نمایید. والسلام‏

بسمه تعالی، باید برای پیدا کردن صاحب کیف و پول، تا یک سال اعلام نمایید. اگر صاحبش پیدا شد رضایت او را جلب نمایید و اگر پیدا نشد، مال او را از طرف او به فقرا صدقه بدهید.

[سؤال 9700]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 654

‏3. اشیایی که از کوچه و خیابان پیدا می کنیم، آیا می توانیم آن ها را برای استفاده‏‎ ‎‏خود برداریم یا خیر؟ (البته اشیای کم قیمت؛ مثل میخ و...).‏

بسمه تعالی، احکام مربوط به چیزی که انسان پیدا می کند، در رساله ذکر شده است.

[سؤال 9701]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5429

‏9. شخصی جاهل به مسائل شرعی بوده؛ ساعتی مچی پیدا کرده و 4 سال است که‏‎ ‎‏از این جریان می گذرد و به دستش بسته و نماز هم خوانده. حالا این ساعت را چه‏‎ ‎‏کند؟ آیا خودش می تواند ساعت را بردارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید تا یک سال برای پیدا شدن صاحبش تعریف نماید؛ اگر از صاحب واقعی مأیوس است، از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

[سؤال 9702]‏ ‏ ‏ 5427‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 9 / 1361‏

‏با سلام و درود گرم به امام امت و آرزوی طول عمر تا انقلاب حضرت‏‎ ‎‏مهدی (عج) برای ایشان، خواهشمند است که مرا در حل مشکل شرعی ای که برایم‏‎ ‎‏پیش آمده است راهنمایی فرمایید.‏

‏مطلب به این ترتیب است که سه ـ چهار سال پیش، در دوران دبیرستانم موقعی که‏‎ ‎‏شب با دوچرخه به خانه بازمی گشتم، در مسیر راهم در خیابان چون هوا تاریک بود،‏‎ ‎‏در زیر دوچرخه ام شیئی براق و روشن توجهم را جلب کرد؛ پس از چند متر دور شدن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 396

‏از آن، دوباره برگشته و ساعتی زنانه به چشمم خورد که در آن موقع حدود سیصد تا‏‎ ‎‏سیصدوپنجاه تومان ارزش داشت؛ آن را به خانه آوردم و شستم و تمیز نموده و به‏‎ ‎‏یکی از نزدیکانم هدیه نمودم و حالا به اشتباه خود که ناشی از نادانی جوانی بوده است‏‎ ‎‏پی برده ام؛ و از طرفی احتمال دارد نتوانم ساعت را از کسی که به او هدیه داده ام پس‏‎ ‎‏بگیرم؛ لذا خواهش می کنم راه شرعی حل این مسأله را برایم بنویسید. با تشکر فراوان‏‎ ‎‏و سلام و درود مجدد به امام امت‏

بسمه تعالی، لازم است تا یک سال اعلام نمایید تا شاید مالک ساعت پیدا شود؛ و اگر از پیدا شدن مالک مأیوس هستید، باید ساعت را از طرف مالک آن به فقیر صدقه بدهید؛ و چنانچه پس گرفتن عین ساعت ممکن نباشد، قیمت فعلی آن را باید به مالک یا به فقیر بدهید.

[سؤال 9703]‏ ‏ ‏ 5428‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام بقاؤه‏

‏1. تعریف لقطه در رساله نوشته شده؛ آیا اعلان و تعریف به نوشتن در روزنامه و یا‏‎ ‎‏زدن اعلامیه به دیوار حاصل می شود؟ و اگر از اول، از پیدا کردن صاحبش مأیوس‏‎ ‎‏باشد چه کند؟‏

بسمه تعالی، تعریف باید طوری باشد که اغلب مردم بفهمند اگر شهر کوچک باشد؛ و در شهرهای بزرگ اهالی محل بفهمند؛ و در فرض یأس از پیدا شدن صاحبش تعریف لازم نیست.

‏2. اگر بعد از غسل شک کند مانعی که از رسیدن آب هست، در وقت غسل بوده یا بعد پیدا شده، غسل‏‎ ‎‏او چگونه است؟‏

بسمه تعالی، غسل محکوم به صحت است.

‏3. اگر انسان برای تبلیغ به سپاه یا شهربانی یا ارگان دیگر دولتی برود، استفاده از وسایل معمولۀ آنان‏‎ ‎‏ـ  مثل حمام و دست شویی و غذا ـ شرعاً مجاز است یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 397

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات ارگان نباشد مانع ندارد.

‏4. گرفتن پول یا مالی از نابالغ به عنوان کرایه ماشین یا جهت دیگر، با رضایت بچه، در صورتی که‏‎ ‎‏معلوم نباشد از کجا آورده، چطور است؟‏

بسمه تعالی، اگر احراز اجازۀ ولی شرعی او بشود ـ ولو به شاهد حال ـ جایز است.

[سؤال 9704]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5159

‏3. اعلان و تعریف لقطه به نوشتن کاغذی و چسباندن به دیوار حاصل می شود‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

بسمه تعالی، میزان، صدق عرفی تعریف و اعلان است.

[سؤال 9705]‏ ‏ ‏ 5429‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 5 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏پس از ابلاغ تحیت و سلام، لطفاً بفرمایید:‏

‏1. شخصی از کنار خیابان، تعدادی کوپن بنزین پیدا کرده است. اگر بخواهد تا‏‎ ‎‏یک سال اعلام کند، وقت آن می گذرد و باطل می شود. آیا حضرت عالی اجازه می دهید‏‎ ‎‏که از کوپن ها به استفادۀ بیت المال تمام شود؟ یعنی داخل ماشین دولتی ریخته شود و‏‎ ‎‏کار شخصی انجام نشود؟‏

بسمه تعالی، باید به مسئولین مربوطه تحویل دهد.

‏2. من شخصی سپاهی هستم و در درگیری که خانۀ تیمی می گرفتیم، با عده ای از برادران داخل خانه‏‎ ‎‏شده ام؛ ولی عده ای از برادران پاسدار به خیال این که من منافق هستم، دنبال من کرده و من سایه ای‏‎ ‎‏دیدم و اسلحه کشیدم و یک پیرزن ارمنی کشته شد، ولی من قصد کشتن او را نداشته ام. تکلیف من‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، دیۀ زن ارمنی کشته شده را که چهارصد درهم باشد، باید به ولی او بپردازد.

‏3. شخصی ازدواج کرده و برایش هدیه و چشم روشنی آورده اند؛ مثلاً یک دست ظرف چینی و یک‏‎ ‎‏دست ظرف استیل؛ و مورد احتیاج من نشده است و کنار گذاشته ام و چند سال گذشته، آیا خمس تعلق‏‎ ‎‏می گیرد یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 398

بسمه تعالی، خمس ندارد.

‏4. صبح از منزل که خارج شدم به قصد محل کار از محل کارم قصد کردم به شهر مذهبی قم بروم. رفتم‏‎ ‎‏و وقت برگشتن آمدم محل کارم. آیا نماز را باید شکسته بخوانم چون از اول از منزل قصد قم رفتن‏‎ ‎‏نداشتم. و این قصد در محل کارم پیدا شد؟‏

بسمه تعالی، اگر مقدار مسافت شرعی با قصد طی شده حکم سفر مترتب بوده است.

‏5. حال که می فرمایید بهرۀ پول ربا و حرام است اگر از بانک گرفتم می توانم به حساب دولت واریز‏‎ ‎‏نمایم؟‏

بسمه تعالی، در صورت یأس از مالک واقعی از طرف او به فقرا صدقه دهید.

‏6. آیا دور زدن که به مقدار 5 / 22 یا بیشتر از 45 کیلومتر شود مثل گشت زدن که بیشتر حالت دور زدن‏‎ ‎‏است آیا باز هم مسافر است یا نه و گاه بعد از پایان گشت که حساب می کند می بیند که 60 کیلومتر راه‏‎ ‎‏رفته، یعنی تقریباً دور زده است.‏

بسمه تعالی، مسافت دوری اگر به مقدار مسافت باشد حکم سفر شرعی دارد که نماز در آن شکسته و روزه صحیح نیست.

‏7. سر سال من رسید که 5 هزار تومان منفعت سال دارم که باید خمس آن را بدهم ولی 5 هزار تومان یا‏‎ ‎‏بیشتر و کمتر بدهکاری دارم، تکلیف من چیست؟‏

بسمه تعالی، بدهی اگر بابت مؤونه باشد از درآمد کسر می شود.

‏8. زکات فطریه را می توان کمک ساختمان یا تعمیر مسجد یا حسینیه یا مدرسه یا به حساب دولت‏‎ ‎‏ریخت؟‏

بسمه تعالی، صرف در تعمیر لازم ساختمان مسجد مانع ندارد.

‏9. شخصی جاهل به مسائل شرعی بوده؛ ساعتی مچی پیدا کرده و 4 سال است که از این جریان‏‎ ‎‏می گذرد و به دستش بسته و نماز هم خوانده. حالا این ساعت را چه کند؟ آیا خودش می تواند ساعت‏‎ ‎‏را بردارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید تا یک سال برای پیدا شدن صاحبش تعریف نماید؛ اگر از صاحب واقعی مأیوس است، از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

‏10. حضرت عالی می فرمایید طلای سفید و یا پلاتین اشکالی ندارد؛ ولی از طلاسازان که سؤال شده‏‎ ‎‏می گویند طلای سفید همان طلای زرد است که با پلاتین مخلوط نموده اند و اصلاً پلاتین، فلز‏‎ ‎‏جداگانه ای است. حکم چیست؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 399

بسمه تعالی، برای مردان طلای سفید اشکال ندارد مگر آن که همان طلای زرد باشد و با مخلوط کردن تغییر رنگ داده باشد.

‏11. شخصی از زادگاه خود که وطنش بوده آمده تهران و هنوز علاقه دارد و ماهی یک بار یا دو بار‏‎ ‎‏می رود به وطنش. پدر و مادرش آن جا ملک و خانه و زراعت دارند. آیا اعراض از وطن است یا نه؟ و‏‎ ‎‏آیا می تواند تهران را وطن دوم خود قرار دهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، می تواند تهران را برای خود وطن قرار دهد و چنانچه بنا دارد در سال، مدتی هم در وطن اصلی زندگی کند، آن جا به حکم وطن باقی است.

[سؤال 9706]‏ ‏ ‏ 5430‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام، سلامتی امام امت و پیروزی رزمندگان اسلام را از خدای‏‎ ‎‏بزرگ خواهانم. ‏

‏عارضم به حضور مبارک شما برادران عزیز که در حدود 3 الی 4 سال پیش یک‏‎ ‎‏آقایی از روستاهای اطراف دزفول، حدود سه کیلوگرم پشم آورده بود برای بافتن یک‏‎ ‎‏لباس عربی؛ اما متأسفانه از آن موقع تا کنون هیچ اطلاعی از ایشان در دست نداریم و‏‎ ‎‏نمی دانیم کجا است ولی احتمال شهادت یا اسیر شدن ایشان نیز هست؛ خلاصه ما هم‏‎ ‎‏در این مدت مرتب پشم ها را آفتابی کردیم که خراب نشود، ولی متأسفانه خراب‏‎ ‎‏می شود و با اجازه از روحانی محل، تصمیم به درست کردن این ها (بافتن) نمودیم؛ و‏‎ ‎‏این ها را پهلوی کارشناس بردیم و قیمتی حدود 150 تومان گذاشت و ما هم مشغول‏‎ ‎‏بافتن (درست کردن) شدیم و بعد از اتمام، حدود 1000 تومان فروخته شد. حال‏‎ ‎‏500  تومان از این پول ها بین صاحب مغازه و شاگرد تقسیم شده. حال سؤال ما این‏‎ ‎‏است که: ‏

‏1. آیا باید مبلغ 150 تومان یا 500 تومان را به نیت آن آقا در راه خدا بدهیم؟‏‎ ‎‏یعنی  منظورم این است که آیا باید همان قیمت پشم ها را بدهم یا بقیۀ پول های 1000‏‎ ‎‏تومان را؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 400

‏2. آیا می شود این پول ها را به جبهه، یا حساب 100 امام، یا صندوق شهیدان گمنام‏‎ ‎‏بدهیم؟ خیلی ممنون ان شاء الله‌ حتماً جواب بدهی. در ضمن ما هم نمی دانیم که سید‏‎ ‎‏یا عام می باشند. اجرکم علی الله‌ من الله‌ التوفیق‏

بسمه تعالی، چنانچه بدون دستور مالک پشم یا ولی شرعی او پشم را تبدیل به لباس کرده اید، با یأس از پیدا شدن صاحبش باید پول لباس را به حاکم شرع بدهید.

[سؤال 9707]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2820

‏2. کفش ها و نعلین هایی که پای جمرات جمع می شود و به حسب ظاهر صاحبان‏‎ ‎‏آن اعراض کرده اند تصرف در آن را جایز می دانید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض اعراض تصرف مانع ندارد.

[سؤال 9708]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1486

‏8. إذا اشتبه الحذاء بحذاءٍ آخر فی اجتماع الناس، فهل یجوز أخذ الحذاء البدیل؟‏

بسم الله‌ تعالی، لا یجوز إلاّ مع العلم برضاء المالک، أو العلم بأنّ مالک الحذاء الباقی هو الذی أخذ تلک الحذاء.

‏ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 401

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 402