کتاب غصب
احکام غصب
سبب ضمان بودن اتلاف مال غیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سبب ضمان بودن اتلاف مال غیر

سبب ضمان بودن اتلاف مال غیر

[سؤال 9424]‏ ‏ ‏ 5215‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 10 / 1361‏

‏دفتر امام امت، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، با احترام و با درود فراوان به امام‏‎ ‎‏امت و تمام خدمتگزاران به انقلاب اسلامی و به ویژه شهیدان گلگون کفن انقلاب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 230

‏اسلامی، به استحضار می رساند:‏

‏فدوی سرپرست آموزش و پرورش بخش الوار گرمسیری، یکی از بخش های‏‎ ‎‏تابعۀ شهرستان خرم آباد، به فاصلۀ قریب دویست کیلومتری خرم آباد هستم؛ در خرداد‏‎ ‎‏ماه سال جاری، در رابطه با کار امتحانات مدارس (اخذ و حمل سؤالات از مرکز استان‏‎ ‎‏به مرکز بخش و مسئول اجرای آن ها) مدت چندین بار مسیر فوق را بدون اخذ‏‎ ‎‏حق الزحمۀ مأموریت و صرفاً به خاطر خدا و حسن انجام امتحانات بدون در نظر‏‎ ‎‏گرفتن وقت مقرر اداری و جهت تسریع در کارها با یک دستگاه خودروی مربوط به‏‎ ‎‏آموزش و پرورش طی می کرده ام؛ یکی از روزها در بین راه، با یک دستگاه بنز خاور‏‎ ‎‏تصادف نموده که منجر به خساراتی می گردد؛ اگر از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی‏‎ ‎‏این جانب مقصر شناخته شوم، خواهشمند است از محضر امام امت، پاسخ سؤالات‏‎ ‎‏زیر را اخذ و به اطلاع حقیر برسانید.‏

‏1. اگر این جانب از حق الزحمۀ مأموریت (400 کیلومتر رفت و برگشت، معادل هر‏‎ ‎‏روز 2500 ریال) استفاده نکرده باشم، ولی در تصادف مقصر شناخته شوم، آیا انجام‏‎ ‎‏تعمیرات خودرو از محل اعتبارات ادارۀ آموزش و پرورش منع شرعی دارد یا خیر؟‏

‏2. اگر در این تصادف، این جانب جان خود را از دست می دادم، با عایله این جانب‏‎ ‎‏چگونه می بایست رفتار شود؟‏

‏3. با توجه به عدم امکانات امنیتی، اگر در چگونگی حمل سؤالات امتحانی‏‎ ‎‏مشکلی به وجود می آمد ـ مثلاً سؤالات از بین می رفت ـ تکلیف این جانب چه می بود؟‏

‏4. خسارت وارده به خودروی دیگر (بنز خاور) و جلب رضایت رانندۀ آن‏‎ ‎‏چطور؟ من الله‌ التوفیق‏

بسمه تعالی، اگر تشخیص داده شود که خسارات وارده، مستند به شما است ضامن هستید و بر عهدۀ دیگری نیست؛ مگر این که قرار بیمه ای در کار باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 231

[سؤال 9425]‏ ‏ ‏ 5216‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 10 / 1358‏

‏محضر مقدس حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏امید است در پناه خداوند متعال و ولی عصر امام زمان مصون و محفوظ بوده‏‎ ‎‏باشید.‏

‏باری عرض شود: دو نفر دو ماشین نیسان را با هم شریک هستند. یکی از آن ها‏‎ ‎‏هفت سهم و یکی از آن ها پنج سهم دارا است و هیچ یک از درآمد ماشین حقوق‏‎ ‎‏برداشت نمی کردند و قرار شد که خرج ماشین ها از شرکت داده شود. یکی از راننده ها‏‎ ‎‏در اثر تصادف مقدار زیادی خسارت به ماشین خودش وارد کرده و مبلغ چهارده هزار‏‎ ‎‏تومان خسارت را که به ماشین مقابل وارد شده است، داده است و پلیس راه تقصیر را‏‎ ‎‏صد در صد از او تشخیص داده است. رانندۀ مقصر می گوید: خسارات وارده باید از‏‎ ‎‏شرکت داده بشود و شریک دیگر می گوید: اگر شما مسیر خود را ادامه می دادی و‏‎ ‎‏رعایت مقررات رانندگی می کردی این تصادف به وجود نمی آمد و اگر طرف مقابل‏‎ ‎‏مقصر بود خسارت تو را می داد نه آن که خسارتش را از تو بگیرد؛ چگونه عذاب گناه‏‎ ‎‏تو را من تحمل نمایم؟! حال آیا خسارت واردۀ ماشین و وجه پرداخت به طرف مقابل‏‎ ‎‏از نظر اسلام به عهده کدام یک می باشد؟‏

بسمه تعالی، خسارتی که بر ماشین مقابل وارد شده، بر عهدۀ کسی است که خسارت را وارد نموده است؛ مگر در ضمن عقد صحیحی شرط شده باشد که خسارات را شرکت بپردازد.

[سؤال 9426]‏ ‏ ‏ 5217‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏علمای امامیه و فقهای اثنا عشری چه می فرمایند دربارۀ بندی که احداث اولیۀ آن‏‎ ‎‏معلوم نیست از چه زمانی و چه تاریخی بوده است. بند، ارثیۀ مادرم از پدر ایشان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 232

‏رسیده و مادر فوت کرده، ارث به من رسیده است، سیل و باران آمده در بند و بند‏‎ ‎‏شکسته، قناتی بوده در زیر سیل بند که مالکین قنات در پنج سال قبل چند چاه جدید‏‎ ‎‏حفر کردند در وسط رود، زیر سیل بند که وصل به مادر چاه قدیم نموده اند، آبِ سیل‏‎ ‎‏از همان چاه سار جدید به قنات ریخته و از رود دیگری مشهور به رود حوض انبار هم‏‎ ‎‏از وسط قنات آب سیل به قنات ریخته، آیا خسارت آب سیل که به قنات ریخته به‏‎ ‎‏این جانب تعلق دارد یا خیر؟ آنچه حکم شرع اسلام است مرقوم کنید.‏

بسمه تعالی، صاحب بند ضامن نیست.

[سؤال 9427]‏ ‏ ‏ 5218‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏در محلی چند نفر با هم نزاع خصوصی داشتند؛ افرادی از محل دیگر که ماشین‏‎ ‎‏همراه داشتند، با وسیله های سرد به کمک یکی از این افراد آمدند و وارد منزل آن کسی‏‎ ‎‏که به کمکش آمده بودند شدند؛ طرف دیگر، در محلی که افراد کمک وارد شده بودند،‏‎ ‎‏شروع به فحاشی کرده که این افراد را از خانه بیرون بیاورند و نزاع را محلی قلمداد‏‎ ‎‏نمایند؛ در حینی که آن شخص فحاشی می کرده، یکی از بستگان او وارد حسینیه شده‏‎ ‎‏و مردم را تحریک کرده و این افرادی که وارد منزل شخص اول شده بودند را چماق به‏‎ ‎‏دست و مخالف دین معرفی کردند؛ در این ضمن، درگیری شروع شده و اکثر مردم‏‎ ‎‏محل که اطلاع از این نزاع خصوصی نداشتند، گمان کردند که این افراد مخالف دین و‏‎ ‎‏اسلام هستند؛ افرادی که در منزل مذکور بودند، برای حفظ جان خود، ماشین را جا‏‎ ‎‏گذاشته و از آن محل فرار نمودند؛ افرادی که فراری شدگان را به گمان خودشان‏‎ ‎‏مخالف دین می دانستند، ماشین آن ها را آتش زدند. آیا خسارت ماشین به عهدۀ‏‎ ‎‏متخاصمین یا دیگری می باشد؟‏

بسمه تعالی، خسارت بر کسانی است که ماشین را آتش زده اند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 233

[سؤال 9428]‏ ‏ ‏ 5219‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 31 / 1 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله‌ العظمی‏‎ ‎‏امام خمینی، ادام الله‌ ظله العالی‏

‏خواهشمند است نظر مبارک را در مورد سؤال زیر مرقوم فرمایید:‏

‏اگر در حین انجام وظیفه توسط کارمند متعهد و مسئول که مشغول رفع خرابی از‏‎ ‎‏یک سیستم که متعلق به دولت است، (سیستم ارتباطی شرکت مخابرات) خسارتی بر‏‎ ‎‏یک قسمت از دستگاه وارد شود و قسمتی از آن بسوزد؛ آیا غرامت آن به عهدۀ کارمند‏‎ ‎‏است یا خیر؟ در صورتی که کاملاً مشخص و محرز است که شخص نامبرده سعی‏‎ ‎‏خود را نموده و هیچ گونه غرض و اهمال کاری در بین نبوده است. ‏

بسمه تعالی، اگر خسارت را او بر دستگاه وارد نکرده ضامن نیست؛ ولی اگر او خسارت زده ضامن است.

[سؤال 9429]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3630

‏3. شخصی عمداً سنگی انداخت و شیشه اتاق شخصی را شکست. آیا ضامن است‏‎ ‎‏که قیمت یا خود شیشه را بدهد، یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، ضامن است. 

[سؤال 9430]‏ ‏ ‏ 5220‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی، محترماً با تقدیم سلام، به عرض عالی می رسانیم:‏

‏این جانبان مالکین شش دانگ باغ کمر روبیده (به پلاک ثبتی 176 اصلی، واقع در‏‎ ‎‏بخش نه قم، روستای سنجگان) که باغ مذکور موروثی این جانبان بوده و تقریباً در‏‎ ‎‏یک صد سال قبل احداث شده است و دارای درختان کهن بوده است. اخیراً این جانبان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 234

‏با گرفتن یک صد هزار تومان وام از بانک کشاورزی قم در احداث درختان جدید و‏‎ ‎‏آباد کردن باغ مذکور اقدام و مخارج زن و بچه های خودمان را از محل درآمد باغ‏‎ ‎‏مذکور تأمین می نماییم. اخیراً جهاد سازندگی قم در قریۀ سنجگان اقدام به تأسیس‏‎ ‎‏سدی نموده است که در اثر احداث سدّ، باغ این جانبان به زیر آب رفته و به کلی از بین‏‎ ‎‏رفته است. حال ما مانده ایم با یک صد هزار تومان قرض به بانک کشاورزی. مدتی‏‎ ‎‏است که جهت دریافت خسارت باغ خود و درختان از بین رفته، به جهاد سازندگی قم‏‎ ‎‏مراجعه نموده و تا به حال ما را سرگردان کرده و هیچ گونه اقدامی جهت پرداخت‏‎ ‎‏خسارت نکرده است. از آن مقام محترم استدعای عاجزانه داریم، مقرر فرمایید‏‎ ‎‏خسارت ما بیچارگان را جهاد سازندگی قم پرداخت نماید تا بتوانیم بدهی خود را به‏‎ ‎‏بانک کشاورزی پرداخت و به دعاگویی آن مقام محترم مشغول باشیم. ‏

بسمه تعالی، با فرض این که در اثر بنای سدّ، آب به باغ مردم افتاده و ضرر وارد کرده است، بنا کنندۀ سدّ باید از عهدۀ خسارات وارده برآید.

[سؤال 9431]‏ ‏ ‏ 5221‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 9 / 1361‏

‏پیشگاه مبارک جانشین برحق امام زمان، سلام علیکم، بعد از سلام، امیدوارم خدا‏‎ ‎‏سایۀ شما را از سر مسلمانان جهان کم نفرماید.‏

‏همان طوری که بارها شما و مسئولین مملکت فرموده اید، هر کسی که می تواند به‏‎ ‎‏مردم خدمت کند و نکند پیش خدا مسئول است. این جانب به عنوان خدمت به مردم‏‎ ‎‏مدت سه سال به اسم شورای ده تا آن جا که می توانستیم کارهای عمرانی ـ با کمک‏‎ ‎‏دیگر برادران و اداره جات دولتی ـ از قبیل برق رسانی و آب لوله کشی و زیرسازی‏‎ ‎‏جاده و درست کردن حمام دوشی و دو باب مدرسه انجام دادیم؛ ولی در اواخر سه‏‎ ‎‏سال من به عنوان رانندۀ ماشین شورا، روحانی محل را به خدمت امام جمعۀ منطقه‏‎ ‎‏می بردم و در راه، تصادف رانندگی به وجود آمد که منجر به زخمی و ضایعه دیدن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 235

‏این جانب و خسارت مالی برای اهالی ـ که ماشین داشت ـ گردید و پس از بیهوشی و‏‎ ‎‏بستری شدن در بیمارستان و عکس برداری معلوم شد عضلات کمرم پاره شده و قابل‏‎ ‎‏علاج کامل نیست و تا آخر عمر این درد را باید بکشم. در ضمن قوّۀ باه این جانب هم‏‎ ‎‏روز به روز ضعیف می شود؛ در صورتی که 4 ماه از تصادف می گذرد.‏

‏در این صورت، خسارتی که به وسیلۀ من به اهالی خورده باید بپردازم یا خسارتی‏‎ ‎‏که به این جانب وارد شده، اهالی یا یکی از اداره جات دولتی باید پرداخت نماید؟‏‎ ‎‏خواهشمند است نظر خود را از نظر شرعی مرقوم فرمایید. توضیح این که شورا کار‏‎ ‎‏خود را برای رضای خدا انجام می داده و چیز دیگری نبوده.‏

بسمه تعالی، نقص یا تلف مال غیر که به دست شما انجام گرفته ضامن هستید؛ ولی اگر مال در دست شما امانت بوده و بدون تعدّی و تفریط خسارت بر آن وارد شده شما ضامن نیستید و خسارت وارده بر شما را دیگران ضامن نیستند.

[سؤال 9432]‏ ‏ ‏ 5222‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر محترم و مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏رودخانه ای که طول آن حدود چهار فرسنگ و مسیر آن از میان کوهستان است در‏‎ ‎‏بهار که معمولاً بارندگی فراوان است و سیل هم سابقۀ زیادی دارد. چنانچه طغیان آب‏‎ ‎‏رودخانه از کنترل زارعین خارج شود و خانه یا باغ و یا زمینی که در اطراف مسیر آب‏‎ ‎‏قرار دارد و فاصله اش از مسیر آب، کمتر از ده متر باشد را خراب کند. البته در صورتی‏‎ ‎‏که از قبل هیچ نظر سویی نباشد. آیا صاحب خانه می تواند خسارت وارده را از صاحب‏‎ ‎‏آب بگیرد یا خیر؟ لذا از آن مقام معظم تقاضا دارم که حق را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر کسی آب را از آن مسیر عبور نداده، و باغ در اثر سیر طبیعی آب رودخانه در آن مسیر، خراب شده، کسی ضامن نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 236

[سؤال 9433]‏ ‏ ‏ 5223‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏الاغی مرده و صاحب الاغ، حیوان مرده را برده در بیرون ده و مزرعه انداخته و در‏‎ ‎‏آن نزدیکی جالیزی بوده و مرغ هایی به نام کلاغ و لاشخور جمع شده اند و ضرر‏‎ ‎‏زیادی به جالیز رسانیده اند و هندوانه ها را خورده اند؛ حال بفرمایید آیا صاحب جالیز‏‎ ‎‏می تواند ضرر جالیز را از کسی که حیوان مرده را برده آن جا انداخته، بگیرد یا خیر؟‏‎ ‎‏بیّنوا حکم الله‌ تعالی ان شاء الله‌.‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، ضامن نیست.

[سؤال 9434]‏ ‏ ‏ 5224‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ امام خمینی، دامت برکاته؛ فدای خاک پایت گردم،‏‎ ‎‏با عرض سلام و ادب‏

‏شخصی در حدود 45 سال پیش شخص دیگری را وادار کرد که یک قوطی روغن‏‎ ‎‏حیوانی از منزل شخصی برباید و این عمل انجام شد؛ حال آن چند نفر ـ صاحب مال‏‎ ‎‏و  دزد و تشویق کننده ـ مرده اند؛ آیا آن شخص تشویق کننده در این باره مدیون‏‎ ‎‏هست  یا نه؛ چون که آن هم مرده است؟ اگر مدیون است، چه باید کرد که زیر دین‏‎ ‎‏نباشد؟ اگر گردن این شخص است، برایش می توان رد مظالم داد یا باید به وارث‏‎ ‎‏صاحب مال بدهد قیمتش به پول آن روز که مصرف شده، حساب می شود یا به قیمت‏‎ ‎‏امروز؟ ‏

بسمه تعالی، تشویق کننده ضامن نیست، مگر این که دست بر آن مال پیدا کرده باشد؛ و در صورت ضمان، باید قیمت روز مصرف شدن روغن را به طور مصالحه به وارث صاحب مال بدهد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 237

[سؤال 9435]‏ ‏ ‏ 5225‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 2 / 1362 ‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، خواهشمند است‏‎ ‎‏عنایت فرموده، نسبت به مسأله ذیل این جانب را مورد تلطف قرار دهید. ‏

‏چنانچه سرپرست مؤسسه ای، فردی که شناخت کامل به عدم صلاحیت او دارد‏‎ ‎‏عالماً و عامداً در کاری بگمارد و شخص مذکور باعث اتلاف بیت المال شود، چه‏‎ ‎‏کسی ضامن مال تلف شده می باشد؟ شخص سرپرست؛ کارمند ـ شخص منصوب ـ‏‎ ‎‏هر دو مشترکاً؟‏

بسمه تعالی، کسی که مال را تلف کرده ضامن است.

[سؤال 9436]‏ ‏ ‏ 5226‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه‏

‏شخصی برای این که بتواند از سنگ های پایۀ کوه استفاده کند، علف های خشک‏‎ ‎‏آن جا را آتش زده که سنگ ها از زیر علف ها پیدا شوند و او هم به تراکتور بریزد و به ده‏‎ ‎‏ببرد. متأسفانه این آتش به نخلستان رسیده و مقداری از نخل هایی که موقوفه بوده و‏‎ ‎‏همچنین نخل هایی که برای قضای نماز و روزه وقف شده بوده هم می سوزاند؛ وظیفۀ‏‎ ‎‏این شخص چیست؟‏

بسمه تعالی، ضامن است و باید از عهدۀ آن برآید.

[سؤال 9437]‏ ‏ ‏ 5227‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حامی مستضعفین و امام المسلمین، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، دامت برکاته، اماما! در ضمن تقدیم تحیات فائقه و ایفای وظایف دعاگویی و‏‎ ‎‏درخواست بقای طول عمر آن وجود مغتنم و بسط ظلال آن ظل الهی، از الطاف‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 238

‏حضرت ایزدی، تقاضا می شود که به مسائل ذیل لطفاً جواب فرمایید که محل ابتلا‏‎ ‎‏هستند.‏

‏1. اگر بذر فروشی، بذر مقصود مشتری را عوضی بدهد، مثلاً به جای جو بهاری‏‎ ‎‏جو پاییزی بدهد و یا به جای بذر صحیح، بذر معیوب بدهد و مشتری هم به امید‏‎ ‎‏محصول، هزینه بگذارد ومتحمل مشقات گشته، کشت نماید و بعد معلوم شود که به‏‎ ‎‏سبب عوضی شدن یا معیوب شدن بذر، کلیۀ اعمال و مخارجش ضایع و بی نتیجه‏‎ ‎‏گردیده، آیا فروشنده نسبت به کلیۀ خسارت ها و زیان ها و فقدان محصول ـ بعضاً یا‏‎ ‎‏کلاً ـ ضمانی دارد یا نه؟ و فرقی در عمدی و اشتباه هست یا نه؟‏

بسمه تعالی، ضامن نیست؛ مگر این که خسارت وارده، مستند شود به غرور فروشندۀ بذر.

‏2. کسی مال فروشی خود را در اختیار وتحویل شخص دیگری می گذارد که زمانی در نزد او باشد و به‏‎ ‎‏اوضاع و صفات آن اطلاع یابد تا اگر پسندید، معامله را انجام دهند؛ ولی تصادفاً بدون تفریط، تلف‏‎ ‎‏شده. آیا شخص تحویل گیرنده، ضامن است و یا به عهدۀ خود صاحب مال است.‏

بسمه تعالی، چنانچه به رسم امانت و یا عاریه پیش او گذارده، ضامن نیست؛ ولی اگر به عنوان این که بپسندد و بخرد به او داده شده، ضامن است.

‏3. متقاضیان حج که معمولاً برای قبولی تقاضایشان مبلغی به بانک می ریزند و نوبتشان هم در‏‎ ‎‏سال های بعد می رسد، آیا همان مبلغ، از مخارج سال تقاضا محسوب می شود و یا داخل پس انداز و‏‎ ‎‏زاید بر مؤونه محسوب می شود و باید خمس آن را هم بدهد؟‏

بسمه تعالی، اگر قبلاً حج بر او مستقر نشده، در فرض مسأله، پس انداز محسوب است و باید تخمیس شود.

‏4. شخصی که محل کسب و شغل او به اندازۀ مسافت شرعیه ـ یک سره و یا ذهاب و ایابش ـ از موطن‏‎ ‎‏مسکونی اش فاصله داشته باشد و هر روز و یا هفته ای چند بار برای انجام شغل، به محل کسبش تردد‏‎ ‎‏نماید، می فرمایید حکم مسافر عادی دارد. آیا برای او در صورت عدم اضطرار، لازم است در عرض‏‎ ‎‏یک سال، اقلاً به اندازۀ یک ماه و یا به قدر روزه های فائته، درموطن و یا در محل کسب اقامه نماید و‏‎ ‎‏صوم های فائته را قضا نماید و یا لازم نیست؟‏

بسمه تعالی، باید در طول سال، در وطن یا با قصد اقامۀ ده روز، روزه ها را قضا نماید و از

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 239

رمضان آینده تأخیر نیندازد، علی الاحوط.

‏5. اگر امام جماعت در محراب و جای پایینی ایستاده و عده ای از مأمومین هم در محل بالایی ایستاده‏‎ ‎‏و اقتدا کنند و بعد عدّۀ دیگری در صف های عقب یا طرف یمین و یسار اقتدا کنندگان مزبور، در‏‎ ‎‏جایی  که سطح آن، مساوی با محراب و جای ایستادن امام است ـ ولی از محل ایستادن اقتداکنندگان‏‎ ‎‏نزدیک که به واسطۀ آنان اتصال می یابند پایین تر باشد ـ قرار گیرند، آیا اقتدای همان عدۀ دیگر صحیح‏‎ ‎‏است یا نه؟‏

بسمه تعالی، با فرض صدق وحدت مکان و اجتماع، اشکال ندارد.

[سؤال 9438]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4796

‏7. شخصی مقداری گردو از درختی خارج از شهر تهران با سنگ می زند و گردوها‏‎ ‎‏را به من می دهد، من هم با علم به این که گردوها چگونه به دست آمده با همسرم که‏‎ ‎‏حامله بوده است می خوریم، اکنون شنیده ایم گویا میوه درخت گردو را باید با اجازۀ‏‎ ‎‏صاحب درخت خورد، حتی اگر درخت در خیابان باشد، وگرنه خوردن آن میوه حرام‏‎ ‎‏است. و از آن جا که زن حامله نباید حرام بخورد و هم چنین فرد مسلمان، بنابراین‏‎ ‎‏تکلیف چیست به خصوص تکلیف زن حامله؟‏

بسمه تعالی، موجب ضمان است و باید قیمت گردوها به صاحب آن داده شود و اگر او را نتوانید شناسایی کنید از طرف او صدقه دهید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 240