بخش اول: هویّت قرآن
فصل ششم: تحریف قرآن
معانی و مراتب مختلف تحریف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

معانی و مراتب مختلف تحریف

معانی و مراتب مختلف تحریف

‏ ‏

‏ ‏

مراتب تحریف مطابق مراتب بطون قرآن 

‏کسی که تحمل این قرآن را می تواند کند وجود شریف ولی اللّه ‏‎ ‎‏مطلق، علی بن ابی طالب، علیه السلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏؛ و سایرین نتوانند‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

‏اخذ این حقیقت کنند مگر با تنزّل از مقام غیب به موطن شهادت و‏‎ ‎‏تطوّر به اطوار ملکیّه و تکسّی به کسوۀ الفاظ و حروف دنیاویّه؛ و‏‎ ‎‏این یکی از معانی «تحریف» است که در جمیع کتاب الهی و قرآن‏‎ ‎‏شریف واقع شده و تمام آیات شریفه با تحریف بلکه تحریفات‏‎ ‎‏بسیار، به حسب منازل و مراحلی که از حضرت اسما تا اخیرۀ‏‎ ‎‏عوالم شهادت و ملک طی نموده، در دسترس بشر گذاشته شده؛ و‏‎ ‎‏عدد مراتب تحریف مطابق با عدد مراتب بطون قرآن است طابق‏‎ ‎‏النّعل بالنّعل؛ الاّ آنکه تحریف تنزّل از غیب مطلق به شهادت مطلقه‏‎ ‎‏است به حسب مراتب عوالم، و بطون رجوع از شهادت مطلقه به‏‎ ‎‏غیب مطلق است. پس، مبدأ تحریف و مبدأ بطون متعاکس است. و‏‎ ‎‏سالک الی اللّه به هر مرتبه از مراتب بطون که نایل شد، از یک مرتبه‏‎ ‎‏تحریف تخلّص پیدا کند؛ تا به بطون مطلق، که بطن سابع است به‏‎ ‎‏حسب مراتب کلیّه که رسید، از تحریف مطلقاً متخلّص شود. پس،‏‎ ‎‏ممکن است قرآن شریف برای کسی محرَّف به جمیع انواع‏‎ ‎‏تحریف باشد؛ و برای کسی به بعض مراتب؛ و برای کسی محرّف‏‎ ‎‏نباشد.(83)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60