مسائل مستحدثه
معارف و مسائل اسلامی
نحوه تدوین توضیح المسائل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نحوه تدوین توضیح المسائل

نحوه تدوین توضیح المسائل

[سؤال 12816]‏ ‏ ‏ 7414‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی، سلام علیکم‏

‏مسأله 2566: «هرگاه چیزی که پیدا کرده، نشانه ای دارد که به واسطۀ آن می تواند‏‎ ‎‏صاحبش را پیدا کند ـ اگرچه صاحب آن سنی یا کافری باشد که در امان مسلمانان است‏‎ ‎‏ـ در صورتی که قیمت آن چیز، به 6 / 12 نخود نقرۀ سکه دار برسد، باید اعلان کند و‏‎ ‎‏چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روز و بعد تا یک سال هفته ای یک‏‎ ‎‏مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند، کافی است».‏

‏مسأله 1942: «کسی که زکات می گیرد باید شیعۀ دوازده امامی باشد و اگر از راه‏‎ ‎‏شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود، بعد معلوم‏‎ ‎‏شود شیعه نبوده؛ لازم نیست دوباره زکات بدهد». با توجه به مسائل فوق، معروض‏‎ ‎‏می دارد: ما از دانش آموزان اعزامی اردوی هجرت هستیم که توسط سپاه پاسداران به‏‎ ‎‏کردستان اعزام شده ایم. لذا در مدرسه، عده ای از دانش آموزان کُرد ـ که اکثراً شافعی‏‎ ‎‏هستند ـ مسائل زیر را مطرح کرده اند: ‏

‏چرا امام بین شیعه و سنی فرق گذاشته اند؟ چرا باید سنی همراه کافر آمده و کلمۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 763

‏مسلمان را برای سنی به کار نبرده اند؟ چرا باید سنی و کافر در پناه مسلمانان باشند؟ در‏‎ ‎‏رساله ای که توسط حوزۀ علمیۀ قم چاپ شده کلمۀ «سنی» چاپ نشده است. لطفاً‏‎ ‎‏نظرتان را بنویسید که کدام یک از رساله ها درست است؟ آن که حوزه چاپ کرده یا‏‎ ‎‏آن که چاپ غیر حوزه است؟ والسلام‏

بسمه تعالی، چنانچه در اول رسالۀ توضیح المسائل مرقوم شده، بعضی از موثقین، حواشی این جانب را در متن آن مندرج نموده اند و این عبارت از من نیست. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 764